• PEUGEOT
  • J&T BANKA
  • COOP JEDNOTA
  • ADIFEX

Termínová listina

Navigácia » Hlavná stránka » Súťaže » Termínová listina

 
news img

KONKURZ - M SR jednotlivcov 2024

Slovenský tenisový zväz vyhlasuje konkurz na organizovanie majstrovstiev Slovenska jednotlivcov pre sezónu 2024.

Viac informácií o konkurze:   mládež hala       seniori   
Konkurz na usporiadanie letných M SR mládeže bude vypísaný dodatočne, najneskôr do 15. decembra 2023.

info o prihláškach do TL 2024

 
news img

Predbežná termínová listina 2024

Prihlášky do Termínovej listiny treba spracovať cez systém eTenis najneskôr do 15. októbra 2023.

Pozor zmena! Turnaje detí možno prihlásiť v troch triedach: "Turnaje detí do 10 rokov" (štandardný dvorec), "Turnaje detí do 8 rokov" (oranžový dvorec) a "Turnaje detí do 7 rokov" (červený dvorec).

 
news img

Termínová listina 2023

Na základe prihlášok sa uskutočnil výber do Termínovej listiny v súlade so schválenými princípmi tvorby TL a Súťažným poriadkom. STZ v spolupráci s regionálnymi zväzmi spracoval TL 2023 a od 15. 11. ju sprístupňuje na stránke STZ a v systéme eTenis. Poplatky za turnaje sú usporiadatelia povinní uhradiť do konca novembra.

Konzultácie ohľadom zverejnenej TL sú možné do 30. 11. 2022 s príslušným regionálnym tenisovým zväzom (kontakty).

 
news img

Certifikáty klubov pre sezónu 2023

Nižšie uvádzame certifikáty klubov, ktoré v tenisovej sezóne 2023 organizujú turnaje jednotlivcov. Vrchní rozhodcovia jednotlivých turnajov sú povinní do správy z turnaja uviesť všetky skutočnosti, ktoré sú v rozpore s certifikátom príslušného klubu, t. j. treba uviesť nielen tie skutočnosti, ktoré klub v porovnaní s certifikátom nespĺňal, ale aj tie, ktoré na danom turnaji splnené boli.