• PEUGEOT
  • J&T BANKA
  • COOP JEDNOTA
  • ADIFEX

Termínová listina

Navigácia » Hlavná stránka » Súťaže » Termínová listina

 
news img

Certifikáty klubov pre sezónu 2024

Nižšie uvádzame certifikáty klubov, ktoré v tenisovom roku 2024 organizujú turnaje jednotlivcov. Vrchní rozhodcovia jednotlivých turnajov sú povinní do správy z turnaja uviesť všetky skutočnosti, ktoré sú v rozpore s certifikátom príslušného klubu, t. j. treba uviesť nielen tie skutočnosti, ktoré klub v porovnaní s certifikátom nespĺňal, ale aj tie, ktoré na danom turnaji splnené boli.

 
news img

Termínová listina 2024

Na základe prihlášok sa uskutočnil výber do Termínovej listiny v súlade so schválenými princípmi tvorby TL a Súťažným poriadkom. STZ v spolupráci s regionálnymi zväzmi spracoval TL 2024 a od 15. 11. ju sprístupňuje na stránke STZ a v systéme eTenis. Poplatky za turnaje sú usporiadatelia povinní uhradiť do 21. novembra 2023.

Konzultácie ohľadom zverejnenej TL sú možné do 30. 11. 2023 s príslušným regionálnym tenisovým zväzom (kontakty).