• PEUGEOT
  • COOP JEDNOTA
  • J&T BANKA
  • JANDL

Súťaže

Navigácia » Hlavná stránka » Súťaže

 
news img

M SR družstiev SENIOROV 2022

Aktuálne informácie: Nominované družstvá

Družstvá, ktoré si zabezpečili právo účasti na M SR, sú povinné potvrdiť svoj štart zaslaním prihlášky najneskôr do 31. 7. na e-mail: zdena.suhajova@stz.sk. V prípade, že niektoré z družstiev nepotvrdí svoj štart, má právo účasti na M SR ďalšie družstvo z príslušného regiónu na základe poradia v konečnej tabuľke v danom regióne, pričom platí, že za jeden klub môže štartovať len 1 družstvo. Ak príslušný región nemá náhradníka, môže štartovať ďalšie družstvo z iných regiónov. O výbere regiónu rozhoduje väčší počet družstiev (rôznych klubov) zapojených do regionálnej súťaže v danej vekovej kategórii. V prípade rovnosti rozhoduje lepšie konečné umiestnenie záujemcu, inak žreb.

Žrebovanie súťaže družstiev 35+ a 45+ sa uskutoční 24. 8. 2022 o 10.00 hod. na STZ.

 
news img

M SR družstiev MLÁDEŽE 2022

Aktuálne informácie: Nominované družstvá

Nominované družstvá musia nanovo spracovať súpisky cez systém eTenis najneskôr do 7. 8. 2022. Názov súťaže vyplňte MSR (viac info o spracovaní súpisky). Pre určenie poradia hráčov na súpiske, na základe medzinárodného rebríčka, je pre M SR mládeže určujúci rebríček vydaný: 

1. 8. 2022 (31. týždeň) = ITF dorast (do 150. miesta) chlapci / dievčatá
2. 8. 2022 (31. týždeň) = TE staršie žiactvo (do 50. miesta) chlapci / dievčatá

Žrebovanie sa uskutoční 10. 8. 2022 o 10.00 hod. na STZ.

01. 07. 2022
Družstvá Více zde
 
news img

Neuhradené pokuty - súťaž družstiev

Neuhradené pokuty (Extraliga, I. a II. liga, MSR, Detský DC a FC)

27. 06. 2022
Družstvá Více zde
 
news img

Extraliga 2022

Aktuálne informácie: konečné výsledky...

Prehľad postupujúcich a zostupujúcich družstiev pre sezónu 2022

rozpis súťaže

Termíny súťaže:
1. kolo - 2. 5. (pondelok)
2. kolo - 4. 5. (streda)
3. kolo - 6. 5. (piatok)

27. 06. 2022
Družstvá Více zde
 
news img

Konkurz na usporiadateľov Detského DC a FC 2022

Slovenský tenisový zväz vyhlasuje konkurz na organizovanie Detského DC a FC na rok 2022.

16. 06. 2022
Tenis detí Více zde
 
news img

Detský Davis Cup a Fed Cup s Nadáciou SPP 2022

Aktuálne informácie: oblastné kolo detí do 10 rokov - konečné výsledky, postupujúci do regionálneho kola...
Postupujúce družstvá musia nanovo spracovať súpisky najnenskôr do 14. 8. 2022.

13. 06. 2022
Tenis detí Více zde
 
news img

LETNÉ majstrovstvá Slovenska 2022

Aktuálne informácie: víťazi mladšieho dorastu...

Nominačné kritériá na letné ME družstiev a jednotlivcov.

Víťazka M SR dorasteniek získa voľnú kartu do kvalifikácie turnaja žien Macha Lake Open 2022 v České Lípě.

 
news img

Turnaje plážový tenis 2022

Pre sezónu 2022 neboli do termínovej listiny prihlásené žiadne turnaje.

 
news img

Spracovanie zápisu zo stretnutia družstiev cez eTenis

ZÁPISY zo súťaže družstiev spracovávajú domáce družstvá cez klubový systém eTenis. Ak domáce družstvo spracuje zápis cez systém eTenis, nie je nutné originál zasielať riadiacemu orgánu súťaže, ale je povinné ho archivovať (minimálne do ukončenia aktuálnej sezóny) a v prípade vznesenia námietok na vyžiadanie riadiaceho orgánu dodatočne doručiť.

31. 03. 2022
Družstvá Více zde
 
news img

Žreb Extraliga, I. a II. liga 2022

Dňa 16. 3. 2022 sa uskutočnilo vyžrebovanie celoslovenských súťaží družstiev:
Extraliga       I. a II. liga

Súpisky treba spracovať cez systém eTenis do 31. 3.  (viac informácií o spracovaní súpisky). Pri spracovaní súpisky NEZABUDNITE skontrolovať kontaktné údaje uvedené u kapitána a jeho náhradníka. V prípade potreby aktualizácie kontaktných údajov píšte na mailovú adresu zdena.suhajova@stz.sk.

16. 03. 2022
Družstvá Více zde
 
news img

Termíny súťaží družstiev v sezóne 2022

V sezóne 2022 sú jednotlivé súťaže družstiev plánované v nasledovných termínoch:

15. 03. 2022
Družstvá Více zde