• PEUGEOT
  • J&T BANKA
  • COOP JEDNOTA
  • ADIFEX

Súťaže

Navigácia » Hlavná stránka » Súťaže

 
news img

Extraliga 2023

Aktuálne informácie: 
Žreb sa uskutočnil 21. 3. 2023 o 10.00 hod. na STZ (tabuľka nižšie).

Súpisky treba spracovať cez systém eTenis do 31. 3. (viac informácii)

 

21. 03. 2023
Družstvá Více zde
 
news img

I. a II. liga 2023

Aktuálne informácie: 
Žreb sa uskutočnil 21. marca 2023 o 10.00 hod. na STZ.

Súpisky treba spracovať cez systém eTenis do 31. 3. (viac informácii)

 

21. 03. 2023
Družstvá Více zde
 
news img

Neuhradené pokuty - súťaž družstiev

Neuhradené pokuty (Extraliga, I. a II. liga, MSR, Detský DC a FC)

10. 03. 2023
Družstvá Více zde
 
news img

Plážový tenis - prihlášky do TL 2023

Termín na prihlášky turnajov plážového tenisu do termínovej listiny pre rok 2023 je do 31. 3. 2023.

Prihlášky treba zaslať na predpísanom tlačive na mail: zdena.suhajova@stz.sk  alebo na adresu STZ, športovo-technický úsek, Príkopova 6, 83106 Bratislava.

 
news img

Zostavenie súpisky pre súťaž družstiev

Súpisky treba spracovať cez systém etenis do 31. 3. aktuálnej sezóny (termíny pre majstrovstvá SR mládeže a seniorov určujú rozpisy súťaže). Takto spracovanú súpisku netreba posielať poštou.

01. 03. 2023
Družstvá Více zde
 
news img

HALOVÉ Majstrovstvá Slovenska 2023

Aktuálne informácie: víťazky 2-hry a 4-hry dorasteniek...
 

 

 
news img

Detský Davis Cup a Fed Cup s Nadáciou SPP 2023

Súťaž do 10 rokov - prihlášky treba zaslať najneskôr do 30. 4. 2023 cez formulár na adresu zdena.suhajova@stz.sk.

zoznam prihlásených družstiev do 10 rokov

22. 02. 2023
Tenis detí Více zde
 
news img

Termíny súťaží družstiev v sezóne 2023

V sezóne 2023 sú jednotlivé súťaže družstiev plánované v nasledovných termínoch:

16. 02. 2023
Družstvá Více zde
 
news img

Kapitáni, vedúci družstiev

Funkciu kapitána (vedúceho) družstva môžu na jednotlivých podujatiach vykonávať iba nasledujúce osoby:

31. 01. 2023
Družstvá Více zde
 
news img

Oficiálna lopta STZ

Slovenský tenisový zväz potvrdzuje a oznamuje, že jedinou (exkluzívnou) oficiálnou loptou pre všetky podujatia STZ na Slovensku (okrem niektorých medzinárodných podujatí) v sezóne 2023 sú výhradne lopty značky DUNLOP.

21. 12. 2022
Súťaže info Více zde
 
news img

Termínová listina 2023

Na základe prihlášok sa uskutočnil výber do Termínovej listiny v súlade so schválenými princípmi tvorby TL a Súťažným poriadkom. STZ v spolupráci s regionálnymi zväzmi spracoval TL 2023 a od 15. 11. ju sprístupňuje na stránke STZ a v systéme eTenis. Poplatky za turnaje sú usporiadatelia povinní uhradiť do konca novembra.

Konzultácie ohľadom zverejnenej TL sú možné do 30. 11. 2022 s príslušným regionálnym tenisovým zväzom (kontakty).