• PEUGOT
  • AEGON
  • NADACIA SPP
  • TIPOS
  • FORTUNA
  • J&T BANKA

I. a II. liga 2017

Navigácia » Hlavná stránka » Súťaže » Družstvá » I. a II. liga 2017

 
news img

Vyžrebovanie I. a II. ligy prebehlo 15. 3. 2017 na STZ.

Upozorňujeme, že súpisky treba spracovať do 31. 3.  (viac informácii o spracovaní súpisky)

 


Termíny súťaže:  22. 4., 29. 4., 6. 5., 27. 5., 3. 6., 10. 6., 17. 6.

Viac informácií o priebehu súťaže:  Rozpis súťaže , žreb 

Prehľad jednotlivých kôl a zápisov zo stretnutí

I. liga muži: 1k  2k  3k  4k  5k  6k  7k  tabuľka  súpisky

II. liga muži - Západ: 1k  2k  3k  4k  5k  6k  7k  tabuľka  súpisky

II. liga muži - Východ: 1k  2k  3k  4k  5k  6k  7k  tabuľka  súpisky

I. liga ženy:  1k  2k  3k  4k  5k  6k  7k  tabuľka  súpisky

II. liga ženy:  1k  2k  3k  4k  5k  6k  7k  tabuľka  súpisky

Zoznam družstiev - právo štartu v súťaži družstiev riadených STZ.

. . .

UPOZORŇUJEME účastníkov I. a II. ligy na aktuálne zmeny:

1. Domáce družstvo musí mať k dispozícii dvorce, ktoré spĺňajú podmienky SP č. 22, 23 a taktiež sociálne zariadenie (šatňa, toaleta, sprcha) - čl. 78 SP. Za nesplnenie tejto povinnosti môže riadiaci orgán udeliť poriadkovú pokutu vo výške 150,- Eur. VV STZ udelil pre sezónu 2017 výnimku klubom Lieskovský tenisový klub - LTC, TK Tlmače a TK ZZO Čadca.

2. Kapitán družstva aj jeho náhradník musia mať platnú rozhodcovskú licenciu alebo minimálne platné oprávnenie STZ na výkon funkcie kapitána - viac informácií.

3. Poradie hráčov na súpiskách sa posudzuje v zmysle medzinárodného rebríčka ATP a WTA do 1 000. miesta (pôvodne do 500.)

4. Domáce družstvo je povinné cez systém eTenis do zápisu vložiť aj SPOLOČNÚ fotografiu oboch tímov (vrátane kapitánov) z nástupu družstiev s jasne rozoznateľnými tvárami a pozadím dvorca, na ktorom sa stretnutie odohralo (obrázok hore) ako aj menovité poradie hráčov na fotografii. Nesplnenie tejto povinnosti môže mať za následok udelenie sankcií v zmysle SP (skrečovanie hráča, resp. kontumačná prehra oboch družsitev). Kapitán hostí svojím vyjadrením v zápise potvrdí resp. doplní správnosť uvedených údajov.

Postup vkladania fotografií do zápisu o stretnutí cez eTenis:
- uložte si fotografiu (do 5 MB) vo formáte .jpg do svojho počítača 
- v riadku „Foto domáci“ kliknite na „vybrať súbor“ (viď obrázok nižšie) a vyberte konkrétnu fotografiu
- kliknite na uložiť
- nezabudnite do vyjadrenia kapitánov (domáceho aj hosťujúceho) napísať menovitý zoznam hráčov na fotografii v poradí akom stoja. Ak sa postavia v poradí zľava od 1. nasadeného po 5., stačí napísať, že stoja v poradí nasadených hráčov na stretnutie.

. . .

Prihlášky do súťaže: vyplnené tlačivo treba doručiť do 15. 2. na adresu zdena.suhajova@stz.sk  

Upozoňujeme, že neuhradené pokuty je potrebné uhradiť najneskôr do termínu prihlášok.

Súpisky: treba spracovať cez systém eTenis do 31. 3.  (viac informácii o spracovaní súpisky). 

Všetci hráči uvedení na súpiske musia mať k 31. 3.  platnú registráciu, inak budú zo súpisky vyškrtnutí.
Pri spracovaní súpisky NEZABUDNITE skontrolovať kontaktné údaje uvedené u kapitána a jeho náhradníka. V prípade potreby aktualizácie kontaktných údajov píšte na mailovú adresu zdena.suhajova@stz.sk  

Súpiska zverejnená a vytlačená z informačného systému eTenis je považovaná za oficiálny dokument pre štart družstva v stretnutí, t. j. riadiaci orgán súťaže nebude zasielať potvrdené súpisky poštou. Na stretnutí družstvo predloží aktuálnu súpisku vytlačenú zo systému eTenis.

Neuhradené pokuty v súťaži družstiev 

. . .

Archív - prehľad výsledkov

Zoznam družstiev - právo štartu v súťaži družstiev riadených STZ

 

Vložené: 15. 03. 2017       Kategória: Družstvá
 
news img

Zostavenie súpisky pre súťaž družstiev

Súpisky treba spracovať cez systém etenis  do 31. 3. aktuálnej sezóny, (súpisky pre MSR mládeže do 7. 8. a MSR seniorov do 30. 8.) - takto spracovanú súpisku pre súťaže riadené STZ (extraliga, I. a II. liga, MSR) netreba posielať poštou. Pre ostatné súťaže platí rozhodnutie príslušného regionálneho tenisového zväzu.

24. 03. 2017
Družstvá Více zde
 
news img

Žreb Extraliga, I. a II. liga 2017

Dňa 15. 3. 2017 prebehlo na STZ vyžrebovanie celoslovenských súťaží družstiev:
Extraliga       I. a II. liga

Súpisky: treba spracovať cez systém eTenis do 31. 3.  (viac informácii o spracovaní súpisky). Pri spracovaní súpisky NEZABUDNITE skontrolovať kontaktné údaje uvedené u kapitána a jeho náhradníka. V prípade potreby aktualizácie kontaktných údajov píšte na mailovú adresu zdena.suhajova@stz.sk.

15. 03. 2017
Družstvá Více zde
 
news img

Extraliga 2017

Vyžrebovanie:  muži    ženy 

Upozorňujeme, že súpisky treba spracovať do 31. 3.  (viac informácii o spracovaní súpisky)

15. 03. 2017
Družstvá Více zde
 
news img

Kapitáni družstiev po novom

V zmysle schválených zmien predpisov na základe platného Zákona o športe funkciu kapitána (vedúceho) družstva môžu od sezóny 2017 na jednotlivých podujatiach vykonávať iba nasledujúce osoby:

14. 02. 2017
Družstvá Více zde
 
news img

Dôležité termíny - Súťaže družstiev 2017

Upozorňujeme na dôležité termíny ohľadom domácej súťaže družstiev (prihlášky, hosťovanie, súpisky...)

16. 01. 2017
Družstvá Více zde
 
news img

Neuhradené pokuty - súťaž družstiev

Neuhradené pokuty (Extraliga, I. a II. liga, MSR, Detský DC a FC)

10. 01. 2017
Družstvá Více zde