• PEUGOT
  • AEGON
  • NADACIA SPP
  • TIPOS
  • FORTUNA
  • J&T BANKA

I. a II. liga 2017

Navigácia » Hlavná stránka » Súťaže » Družstvá » I. a II. liga 2017

 
news img

Aktuálne informácie (rozpis, výsledky...)

Prehľad postupujúcich a zostupujúcich družstiev pre sezónu 2018

 


Termíny súťaže:  22. 4., 29. 4., 6. 5., 27. 5., 3. 6., 10. 6., 17. 6.

Viac informácií o priebehu súťaže:  Rozpis súťaže, žreb 

Prehľad jednotlivých kôl a zápisov zo stretnutí

I. liga muži: 1k  2k  3k  4k  5k  6k  7k  tabuľka  súpisky

II. liga muži - Západ: 1k  2k  3k  4k  5k  6k  7k  tabuľka  súpisky

II. liga muži - Východ: 1k  2k  3k  4k  5k  6k  7k  tabuľka  súpisky

I. liga ženy:  1k  2k  3k  4k  5k  6k  7k  tabuľka  súpisky

II. liga ženy:  1k  2k  3k  4k  5k  6k  7k  tabuľka  súpisky

Zoznam družstiev - právo štartu v súťaži družstiev riadených STZ.

. . .

UPOZORŇUJEME účastníkov I. a II. ligy na aktuálne zmeny:

1. Domáce družstvo musí mať k dispozícii dvorce, ktoré spĺňajú podmienky SP č. 22, 23 a taktiež sociálne zariadenie (šatňa, toaleta, sprcha) - čl. 78 SP. Za nesplnenie tejto povinnosti môže riadiaci orgán udeliť poriadkovú pokutu vo výške 150,- Eur. VV STZ udelil pre sezónu 2017 výnimku klubom Lieskovský tenisový klub - LTC, TK Tlmače a TK ZZO Čadca.

2. Kapitán družstva aj jeho náhradník musia mať platnú rozhodcovskú licenciu alebo minimálne platné oprávnenie STZ na výkon funkcie kapitána - viac informácií.

3. Poradie hráčov na súpiskách sa posudzuje v zmysle medzinárodného rebríčka ATP a WTA do 1 000. miesta (pôvodne do 500.)

4. Domáce družstvo je povinné cez systém eTenis do zápisu vložiť aj SPOLOČNÚ fotografiu oboch tímov (vrátane kapitánov) z nástupu družstiev s jasne rozoznateľnými tvárami a pozadím dvorca, na ktorom sa stretnutie odohralo (obrázok hore) ako aj menovité poradie hráčov na fotografii. Nesplnenie tejto povinnosti môže mať za následok udelenie sankcií v zmysle SP (skrečovanie hráča, resp. kontumačná prehra oboch družsitev). Kapitán hostí svojím vyjadrením v zápise potvrdí resp. doplní správnosť uvedených údajov.

Postup vkladania fotografií do zápisu o stretnutí cez eTenis:
- uložte si fotografiu (do 5 MB) vo formáte .jpg do svojho počítača 
- v riadku „Foto domáci“ kliknite na „Prehľadávať...“ (viď obrázok nižšie) a vyberte konkrétnu fotografiu
- kliknite na uložiť (dole vpravo)
- nezabudnite do vyjadrenia kapitánov (domáceho aj hosťujúceho) napísať menovitý zoznam hráčov na fotografii v poradí akom stoja. Ak sa postavia v poradí zľava od 1. nasadeného po 5., stačí napísať, že stoja v poradí nasadených hráčov na stretnutie.

. . .

Prihlášky do súťaže: vyplnené tlačivo treba doručiť do 15. 2. na adresu zdena.suhajova@stz.sk  

Upozoňujeme, že neuhradené pokuty je potrebné uhradiť najneskôr do termínu prihlášok.

Súpisky: treba spracovať cez systém eTenis do 31. 3.  (viac informácii o spracovaní súpisky). 

Všetci hráči uvedení na súpiske musia mať k 31. 3.  platnú registráciu, inak budú zo súpisky vyškrtnutí.
Pri spracovaní súpisky NEZABUDNITE skontrolovať kontaktné údaje uvedené u kapitána a jeho náhradníka. V prípade potreby aktualizácie kontaktných údajov píšte na mailovú adresu zdena.suhajova@stz.sk  

Súpiska zverejnená a vytlačená z informačného systému eTenis je považovaná za oficiálny dokument pre štart družstva v stretnutí, t. j. riadiaci orgán súťaže nebude zasielať potvrdené súpisky poštou. Na stretnutí družstvo predloží aktuálnu súpisku vytlačenú zo systému eTenis.

Neuhradené pokuty v súťaži družstiev 

. . .

Archív - prehľad výsledkov

Zoznam družstiev - právo štartu v súťaži družstiev riadených STZ

 

Vložené: 19. 06. 2017       Kategória: Družstvá
 
news img

M SR družstiev MLÁDEŽE 2017

Aktuálne informácie (rozpis súťaže, žreb, výsledky...)

05. 09. 2017
Družstvá Více zde
 
news img

Žreb Extraliga, I. a II. liga 2017

Dňa 15. 3. 2017 prebehlo na STZ vyžrebovanie celoslovenských súťaží družstiev:
Extraliga       I. a II. liga

Súpisky: treba spracovať cez systém eTenis do 31. 3.  (viac informácii o spracovaní súpisky). Pri spracovaní súpisky NEZABUDNITE skontrolovať kontaktné údaje uvedené u kapitána a jeho náhradníka. V prípade potreby aktualizácie kontaktných údajov píšte na mailovú adresu zdena.suhajova@stz.sk.

15. 03. 2017
Družstvá Více zde
 
news img

Neuhradené pokuty - súťaž družstiev

Neuhradené pokuty (Extraliga, I. a II. liga, MSR, Detský DC a FC)

10. 01. 2017
Družstvá Více zde
 
news img

Spracovanie zápisu zo stretnutia družstiev cez eTenis

ZÁPISY zo súťaže družstiev spracovávajú domáce družstvá cez klubový systém eTenis. Ak domáce družstvo spracuje zápis cez systém eTenis nie je nutné originál zasielať riadiacemu orgánu súťaže, ale je povinné ho archivovať (minimálne do ukončenia aktuálnej sezóny) a v prípade vznesenia námietok na vyžiadanie riadiaceho orgánu dodatočne doručiť.

06. 01. 2017
Družstvá Více zde