• PEUGOT
  • AEGON
  • NADACIA SPP
  • TIPOS
  • FORTUNA
  • J&T BANKA

Extraliga 2018

Navigácia » Hlavná stránka » Súťaže » Družstvá » Extraliga 2018

 
news img

Aktuálne informácie (rozpis, žreb, súpisky...):

Rozpis súťaže

Termíny súťaže:        

30. 4. (pondelok) - 1. kolo
2. 5. (streda) - 2. kolo 
4. 5. (piatok) - 3. kolo 

žreb / pavúk:   muži    ženy  

Prehľad jednotlivých kôl a zápisov zo stretnutí:

Extraliga - muži:  1. kolo   2. kolo   3. kolo   prehľad   súpisky
Extraliga - ženy:  1. kolo   2. kolo   3. kolo   prehľad   súpisky

Výhoda domáceho prostredia v roku 2018: muži   ženy

. . .

Aktuálne zmeny v Extralige:

1. Uplatňuje sa pravidlo No-Let. Vo štvorhre sa hrá systémom bez výhod (No-Ad) a prípadný tretí rozhodujúci set ako supertajbrejk do 10 bodov. Vo dvojhre sa supertajbrek môže aplikovať iba za rozhodnutého stavu, po dohode oboch kapitánov.

2. Rozhodcovi je možné na kontrolu predložiť aj elektronickú podobu súpisky.

3. Rozhodca je povinný do zápisu o stretnutí uviesť, okrem doterajších náležitostí, aj celkový počet spotrebovaných lôpt.

4. V rámci jedného stretnutia nemôže byť rovnaký kapitán pre obe družstvá a tiež žiadny hráč jedného družstva nemôže súčasne robiť kapitána súperovmu družstvu. V opačnom prípade bude družstvám udelená poriadková pokuta v zmysle rozpisu súťaže.

. . .

Prihlášky do súťaže: vyplnené tlačivo treba doručiť do 15. 2. na adresu zdena.suhajova@stz.sk

Pokuty je potrebné uhradiť najneskôr do termínu prihlášok.

Zoznam družstiev - právo štartu v súťaži družstiev riadených STZ.

Súpisky treba spracovať cez systém eTenis do 31. 3. (viac informácii)

. . .

Archív:

bodový zisk extraligových družstiev

prehľad umiestnenia družstiev v extralige od r. 2002

Výhoda domáceho prostredia v roku 2017:  muži   ženy

Prehľad vzájomných stretnutí od r. 2004 (kvôli prehľadnosti uvádzame iba posledných päť vzájomných stretnutí):   muži   ženy 

 

 

Fotogaléria


  •  

 
 
Vložené: 03. 04. 2018       Kategória: Družstvá
 
news img

Príručka pre kapitánov družstiev

Pre sezónu 2018 predkladáme aktualizovanú PRÍRUČKU pre KAPITÁNOV družstiev, ktorú spracoval podľa všeobecne platných predpisov STZ skúsený rozhodca Ing. Vladimír Gerhart ako pomôcku pre skvalitnenie priebehu súťaží družstiev. Odporúčame ju k nahliadnutiu všetkým kapitánom bez rozdielu regionálnej príslušnosti, avšak pred začiatkom súťaže by si kapitáni nemali zabudnúť preštudovať aj rozpis, ktorý stanovuje špecifiká jednotlivých súťaží. V prípade nejasností výkladu, resp. špecifíkácií v regiónoch, treba kontaktovať príslušný riadiaci orgán súťaže.

19. 04. 2018
Družstvá Více zde
 
news img

M SR družstiev MLÁDEŽE 2018

Aktuálne informácie (rozpis...)

18. 04. 2018
Družstvá Více zde
 
news img

I. a II. liga 2018

Aktuálne informácie (rozpis, žreb, súpisky...):

 

03. 04. 2018
Družstvá Více zde
 
news img

Zostavenie súpisky pre súťaž družstiev

Súpisky treba spracovať cez systém etenis  do 31. 3. aktuálnej sezóny, (súpisky pre MSR mládeže do 13. 8. 2018 a MSR seniorov do 30. 8. 2018) - takto spracovanú súpisku pre súťaže riadené STZ (extraliga, I. a II. liga, MSR) netreba posielať poštou. Pre ostatné súťaže platí rozhodnutie príslušného regionálneho tenisového zväzu.

29. 03. 2018
Družstvá Více zde
 
news img

Žreb Extraliga, I. a II. liga 2018

Dňa 14. 3. 2018 sa uskutočnilo na STZ vyžrebovanie celoslovenských súťaží družstiev:
Extraliga       I. a II. liga

Súpisky treba spracovať cez systém eTenis do 31. 3.  (viac informácií o spracovaní súpisky). Pri spracovaní súpisky NEZABUDNITE skontrolovať kontaktné údaje uvedené u kapitána a jeho náhradníka. V prípade potreby aktualizácie kontaktných údajov píšte na mailovú adresu zdena.suhajova@stz.sk.

14. 03. 2018
Družstvá Více zde
 
news img

Neuhradené pokuty - súťaž družstiev

Neuhradené pokuty (Extraliga, I. a II. liga, MSR, Detský DC a FC)

19. 02. 2018
Družstvá Více zde