• PEUGOT
  • AEGON
  • NADACIA SPP
  • TIPOS
  • FORTUNA
  • J&T BANKA

Extraliga 2018

Navigácia » Hlavná stránka » Súťaže » Družstvá » Extraliga 2018

 

Zoznam družstiev - právo štartu v súťaži družstiev riadených STZ.

Viac informácií o priebehu súťaže:  

Rozpis súťaže    

Termíny súťaže:        

30. 4. (pondelok) - 1. kolo
2. 5. (streda) - 2. kolo 
4. 5. (piatok) - 3. kolo 

žreb / pavúk:   muži    ženy  

Prehľad jednotlivých kôl a zápisov zo stretnutí:

Extraliga - muži:  1. kolo   2. kolo   3. kolo   prehľad   súpisky
Extraliga - ženy:  1. kolo   2. kolo   3. kolo   prehľad   súpisky

Výhoda domáceho prostredia v roku 2018: muži   ženy

Prehľad postupujúcich a zostupujúcich družstiev pre sezónu 2018

. . .

Prihlášky do súťaže: vyplnené tlačivo treba doručiť do 15. 2. na adresu zdena.suhajova@stz.sk

Upozoňujeme, že neuhradené pokuty je potrebné uhradiť najneskôr do termínu prihlášok.

Súpisky: treba spracovať cez systém eTenis do 31. 3.  (viac informácii o spracovaní súpisky)

. . .

Archív:

bodový zisk extraligových družstiev

prehľad umiestnenia družstiev v extralige od r. 2002

Výhoda domáceho prostredia v roku 2017:  muži   ženy

Prehľad vzájomných stretnutí od r. 2004 (kvôli prehľadnosti uvádzame iba posledných päť vzájomných stretnutí):   muži   ženy 

 

 

Vložené: 07. 01. 2018       Kategória: Družstvá
 
news img

Dôležité termíny - Súťaže družstiev 2018

Upozorňujeme na dôležité termíny ohľadom domácej súťaže družstiev (prihlášky, hosťovanie, súpisky...)

15. 01. 2018
Družstvá Více zde
 
news img

Prihlášky - súťaž družstiev 2018

Termín uzávierky prihlášok do súťaže družstiev je 15. 2. 2018, t. j. do tohto termínu musí byť prihláška doručená na riadiaci orgán. Viac informácií:

08. 01. 2018
Družstvá Více zde
 
news img

I. a II. liga 2018

Zoznam družstiev - právo štartu v súťaži družstiev riadených STZ.

07. 01. 2018
Družstvá Více zde
 
news img

Zostavenie súpisky pre súťaž družstiev

Súpisky treba spracovať cez systém etenis  do 31. 3. aktuálnej sezóny, (súpisky pre MSR mládeže do 7. 8. 2018 a MSR seniorov do 29. 8. 2018) - takto spracovanú súpisku pre súťaže riadené STZ (extraliga, I. a II. liga, MSR) netreba posielať poštou. Pre ostatné súťaže platí rozhodnutie príslušného regionálneho tenisového zväzu.

07. 01. 2018
Družstvá Více zde
 
news img

Neuhradené pokuty - súťaž družstiev

Neuhradené pokuty (Extraliga, I. a II. liga, MSR, Detský DC a FC)

21. 11. 2017
Družstvá Více zde
 
news img

Spracovanie zápisu zo stretnutia družstiev cez eTenis

ZÁPISY zo súťaže družstiev spracovávajú domáce družstvá cez klubový systém eTenis. Ak domáce družstvo spracuje zápis cez systém eTenis, nie je nutné originál zasielať riadiacemu orgánu súťaže, ale je povinné ho archivovať (minimálne do ukončenia aktuálnej sezóny) a v prípade vznesenia námietok na vyžiadanie riadiaceho orgánu dodatočne doručiť.

06. 01. 2017
Družstvá Více zde