• PEUGOT
 • NADACIA SPP
 • TIPOS
 • AXA
 • J&T BANKA
 • COOP JEDNOTA

Extraliga 2019

Navigácia » Hlavná stránka » Súťaže » Družstvá » Extraliga 2019

 
news img

Aktuálne informácie (rozpis, aktuálne zmeny, žreb...):

Žrebovanie sa uskutočnilo 19. 3. 2019 o 10.00 hod. na STZ - muži    ženy
Súpisky treba spracovať cez systém eTenis do 31. 3. (viac informácii)

rozpis súťaže

Výhoda domáceho prostredia v roku 2019: muži   ženyTermíny súťaže:
1. kolo - 29. 4. (pondelok)
2. kolo - 1. 5. (streda)
3. kolo - 3. 5. (piatok)

Prehľad jednotlivých kôl a zápisov zo stretnutí:

Muži 1. kolo   2. kolo   3. kolo prehľad súpisky
Ženy 1. kolo   2. kolo   3. kolo prehľad súpisky


Aktuálne zmeny v Extralige:

 • V zmysle čl. 91 SP v súťaži môžu za družstvo v rámci jedného stretnutia nastúpiť maximálne dvaja hosťujúci hráči.
 • Ak sa kapitáni družstiev dohodnú na posune času začiatku stretnutia, sú povinní obaja oznámiť súhlasné stanovisko mailom najneskôr 24 hodín vopred na STZ.
 • V prípade, že na 4-hru nastúpili hráči, ktorí neboli na spoločnom nástupe družstiev, musí sa vyhotoviť aj spoločná fotografia všetkých hráčov, ktorí nastúpili na 4-hru a treba ju nahrať do kolónky Foto hostia (do kolónky Foto domáci treba nahrať spoločnú fotografiu z nástupu).

Postup vkladania fotografií do zápisu o stretnutí cez eTenis:

 • uložte si fotografiu (do 5 MB) vo formáte .jpg do svojho počítača 
 • v riadku „Foto domáci“ kliknite na „Prehľadávať...“ (viď obrázok nižšie) a vyberte konkrétnu fotografiu zo spoločného nástupu
 • v riadku „Foto hostia“ kliknite na „Prehľadávať...“ (viď obrázok nižšie) a vyberte konkrétnu fotografiu všetkých hráčov 4-hry (iba v prípade, že niektorí z nich neboli na spoločnom nástupe)
 • kliknite na "uložit" (dole vpravo)
 • nezabudnite do vyjadrenia kapitánov (domáceho aj hosťujúceho) napísať menovitý zoznam hráčov na fotografii v poradí akom stoja. Ak sa postavia v poradí zľava od 1. nasadeného po 5. (resp. po 4. u žien), stačí napísať, že stoja v poradí nasadených hráčov na stretnutie.

. . .

žreb / pavúk:   muži    ženy

Zoznam družstiev - právo štartu v súťaži družstiev riadených STZ.

Prihlášky do súťaže (tlačivo) treba doručiť do 15. 2. na adresu zdena.suhajova@stz.sk.

Pokuty je potrebné uhradiť najneskôr do termínu prihlášok.

. . .

Archív:

Prehľad postupujúcich a zostupujúcich družstiev pre sezónu 2019

bodový zisk extraligových družstiev

prehľad umiestnenia družstiev v extralige od r. 2002

Výhoda domáceho prostredia v roku 2018: muži   ženy

Prehľad vzájomných stretnutí od r. 2004 (kvôli prehľadnosti uvádzame iba posledných päť vzájomných stretnutí):   muži   ženy 

 

 

Fotogaléria


 •  

 
 
Vložené: 19. 03. 2019       Kategória: Družstvá
 
news img

Neuhradené pokuty - súťaž družstiev

Neuhradené pokuty (Extraliga, I. a II. liga, MSR, Detský DC a FC)

19. 03. 2019
Družstvá Více zde
 
news img

I. a II. liga 2019

Aktuálne informácie (rozpis, aktuálne zmeny, žreb...):

Žrebovanie sa uskutočnilo 19. 3. 2019 o 10.00 hod. na STZ - žreb
Súpisky treba spracovať cez systém eTenis do 31. 3. (viac informácii)

19. 03. 2019
Družstvá Více zde
 
news img

Zostavenie súpisky pre súťaž družstiev

Súpisky treba spracovať cez systém etenis  do 31. 3. aktuálnej sezóny, (súpisky pre MSR mládeže do 12. 8. 2019 a MSR seniorov do 29. 8. 2019) - takto spracovanú súpisku pre súťaže riadené STZ (extraliga, I. a II. liga, MSR) netreba posielať poštou. Pre ostatné súťaže platí rozhodnutie príslušného regionálneho tenisového zväzu.

01. 03. 2019
Družstvá Více zde
 
news img

Dôležité termíny - Súťaže družstiev 2019

Upozorňujeme na dôležité termíny ohľadom domácej súťaže družstiev (prihlášky, hosťovanie, súpisky...)

07. 01. 2019
Družstvá Více zde
 
news img

Kapitáni, vedúci družstiev

V zmysle schválených zmien predpisov na základe platného Zákona o športe funkciu kapitána (vedúceho) družstva môžu od sezóny 2017 na jednotlivých podujatiach vykonávať iba nasledujúce osoby:

03. 01. 2019
Družstvá Více zde
 
news img

Spracovanie zápisu zo stretnutia družstiev cez eTenis

ZÁPISY zo súťaže družstiev spracovávajú domáce družstvá cez klubový systém eTenis. Ak domáce družstvo spracuje zápis cez systém eTenis, nie je nutné originál zasielať riadiacemu orgánu súťaže, ale je povinné ho archivovať (minimálne do ukončenia aktuálnej sezóny) a v prípade vznesenia námietok na vyžiadanie riadiaceho orgánu dodatočne doručiť.

26. 04. 2018
Družstvá Více zde