• PEUGOT
  • AEGON
  • NADACIA SPP
  • TIPOS
  • FORTUNA
  • J&T BANKA

Reprezentácia a vrcholový tenis

Navigácia » Hlavná stránka » STZ » Reprezentácia a vrcholový tenis

 
news img

Letné ME družstiev a jednotlivcov 2018

Kritériá na nominácie na letné ME jednotlivcov a družstiev na rok 2018 (tu).
Výkonný výbor STZ na svojom zasadnutí dňa 15.6. 2018 schválil nasledovné nominácie na letné ME jednotlivcov a družstiev na rok 2018 (príloha).

 
news img

Štatúty tréningových centier a reprezentantov STZ

Predkladáme súbor aktuálnych štatútov týkajúcich sa reprezentantov a tréningových centier

 
news img

Zloženie reprezentácie, vrcholových a talent.športovcov v r.2018

Reprezentácia dospelých a mládeže v r.2018 (príloha).
Zoznam vrcholových športovcov a talentovaných športovcov v r.2018.

 
news img

Zdravotné prehliadky športovcov

V zmysle ustanovení §15, ods. 3 Zákona o športe č. 440/2015 Z.z. sú športové kluby povinné zabezpečiť, aby sa vrcholoví a talentovaní športovci s jeho príslušnosťou jedenkrát ročne podrobili lekárskej prehliadke za účelom posúdenia ich zdravotnej spôsobilosti na vykonávanie športu.

 
news img

Testovanie pohybových schopností v tenise

Pre posúdenie úrovne pohybových schopností v tenise vypracovala trénersko-metodická komisia batériu testov, na základe ktorých STZ pravidelne organizuje testovanie kondičnej pripravenosti talentovanej mládeže: