• PEUGOT
  • AEGON
  • NADACIA SPP
  • TIPOS
  • FORTUNA
  • J&T BANKA

Reprezentácia a vrcholový tenis

Navigácia » Hlavná stránka » STZ » Reprezentácia a vrcholový tenis

 
news img

Letné ME družstiev a jednotlivcov 2017 - nominácie

Kritériá na nominácie na letné ME jednotlivcov a družstiev na rok 2017 nájdete tu.
Výkonný výbor STZ na svojom zasadnutí dňa 23.6.2017 schválil nominácie na letné ME jednotlivcov a družstiev na rok 2017 (príloha).

 
news img

Štatúty tréningových centier a reprezentantov STZ

Predkladáme súbor aktuálnych štatútov týkajúcich sa reprezentantov a tréningových centier

 
news img

Zloženie reprezentácie, vrcholových a talent.športovcov 2017

VV STZ na svojom zasadnutí dňa 28.10. 2016 schválil zloženie reprezentačných tímov dospelých a mládeže (príloha).
Zoznam vrcholových športovcov
Zoznam talentovanej mládeže

 
news img

Zdravotné prehliadky športovcov

V zmysle ustanovení §15, ods. 3 Zákona o športe č. 440/2015 Z.z. sú športové kluby povinné zabezpečiť, aby sa vrcholoví a talentovaní športovci s jeho príslušnosťou jeden krát ročne podrobili lekárskej prehliadke na účely posúdenia ich zdravotnej spôsobilosti na vykonávanie športu.

 
news img

Reprezentácia 2017 - nové kritériá, smernice a zásady financovania

VV STZ sa na svojom zasadnutí dňa 17. 6. 2016 zaoberal reformou financovania a podpory talentovanej mládeže. Schválil nasledovné kritériá, smernice a zásady financovania:

 
news img

Testovanie pohybových schopností v tenise

Pre posúdenie úrovne pohybových schopností v tenise vypracovala trénersko-metodická komisia batériu testov, na základe ktorých STZ pravidelne organizuje testovanie kondičnej pripravenosti talentovanej mládeže: