• PEUGOT
  • NADACIA SPP
  • TIPOS
  • AXA
  • J&T BANKA
  • COOP JEDNOTA

Testovanie pohybových schopností v tenise

Navigácia » Hlavná stránka » STZ » Reprezentácia a vrcholový tenis » Testovanie pohybových schopností v tenise

 

Pre posúdenie úrovne pohybových schopností v tenise vypracovala trénersko-metodická komisia batériu testov, na základe ktorých STZ pravidelne organizuje testovanie kondičnej pripravenosti talentovanej mládeže:

popis jednotlivých disciplín

- normy pre chlapcov
- normy pre dievčatá

 

Zvukový signál - špeciálna vytrvalosť (Hit and Turn):
 

Vložené: 08. 11. 2012       Kategória: Reprezentácia a vrcholový tenis
 
news img

Kritériá a nominácie na letné ME družstiev v roku 2019

Kritériá na nominácie na letné ME družstiev.
Nominácie na letné ME jednotlivcov a družstiev.
 

 
news img

Štatúty tréningových centier a reprezentantov STZ

Predkladáme súbor aktuálnych štatútov týkajúcich sa reprezentantov a tréningových centier

 
news img

Zloženie reprezentácie, vrcholových a talent.športovcov v r.2019

Reprezentácia mládeže a dospelých v r.2019 (príloha).
Zoznam vrcholových športovcov a talentovaných športovcov v r.2019.

 
news img

Zdravotné prehliadky športovcov

V zmysle ustanovení §15, ods. 3 Zákona o športe č. 440/2015 Z.z. sú športové kluby povinné zabezpečiť, aby sa vrcholoví a talentovaní športovci s jeho príslušnosťou jedenkrát ročne podrobili lekárskej prehliadke za účelom posúdenia ich zdravotnej spôsobilosti na vykonávanie športu.