• PEUGEOT
  • J&T BANKA
  • COOP JEDNOTA
  • ADIFEX

Západoslovenský tenisový zväz

Navigácia » Hlavná stránka » Regióny » Západoslovenský ten. zväz

 
news img

Zasadnutie Rady ZsTZ

Zasadnutie Rady Západoslovenského tenisového zväzu sa uskutočnilo dňa 23. 3. 2024 (sobota) o 10.00 hod. v kongresovom centre Floreát Ideapark Piešťany. 

Plán činnosti na rok 2024, Schválené stanovySpráva kontrolóra, Správa MK, Správa VK, Zápisnica, Prezenčná listina, Uznesenia

Pozvánka, Hlasy, Kandidáti, Odporúčacie stanoviskoRokovací poriadokVolebný poriadokRozpočetNávrh Stanov, Štatút kontrolóraSplnomocnenie

 

 
news img

Západoslovenský tenisový zväz (ZsTZ)

Zloženie predsedníctva ZsTZ, odborných komisií, stanovy, adresár klubov ZsTZ, členovia Čestného klubu, informácie zo zasadnutí Predsedníctva, Konferencie, Rady. 

 
news img

Výsledky súťaže družstiev ZsTZ od roku 2012

Sumár výsledkov súťaže družstiev ZsTZ od roku 2012 v kategóriách mužov, mládeže, detí a seniorov:

 
news img

Sumár výsledkov MR jednotlivcov ZsTZ od roku 2012

K nahliadnutiu sumár výsledkov halových a letných majstrovstiev regiónu ZsTZ od roku 2012.
Sumár halových MR 2021