• PEUGOT
  • NADACIA SPP
  • AXA
  • J&T BANKA
  • COOP JEDNOTA

Západoslovenský tenisový zväz

Navigácia » Hlavná stránka » Regióny » Západoslovenský ten. zväz

 
ZsTZ

Školenie trénerov 1. kvalifikačného stupňa - Piešťany

Západoslovenský tenisový zväz organizuje školenie trénerov 1. stupňa v termínoch:

Špecializácia (tenisové dvorce TK Kúpele Piešťany)
25. - 27. 9. prvá polovica prihlásených
2. - 4. 10. druhá polovica prihlásených
24. 10. záverečné skúšky z časti špecializácia

Všeobecná časť (FTVŠ Bratislava)
11. - 13. 12. 2020

 
ZsTZ

Majstrovstvá západoslovenského regiónu 2020

Letné regionálne majstrovstvá ZsTZ 2020: 

DETI do 10 rokov: rozpis
Organizačný výbor:
Riaditeľ: P. Pochabová
Zást. riaditeľa: A. Hradecká
Vrchný rozhodca: M. Uhrík
Zást. vrchného rozhodcu: P. Matuščín
Zdravotník: D. Matuščínová
Kontaktná osoba: M. Uhrík, m: 0903 161 446, tknitra@tknitra.sk

 
ZsTZ

Sumár výsledkov MR jednotlivcov ZsTZ od roku 2012

K nahliadnutiu sumár výsledkov halových a letných majstrovstiev regiónu ZsTZ od roku 2012.
Sumár halových MR 2020

 
ZsTZ

Výsledky súťaže družstiev ZsTZ od roku 2012

Sumár výsledkov súťaže družstiev ZsTZ od roku 2012 v kategóriách mužov, mládeže, detí a seniorov.
Prehľad neuhradených pokút v súťaži družstiev ZsTZ za rok 2019

 
ZsTZ

Západoslovenský tenisový zväz (ZsTZ)

Zloženie predsedníctva ZsTZ, odborných komisií, stanovy, adresár klubov ZsTZ, členovia Čestného klubu, informácie zo zasadnutí Predsedníctva, Konferencie, Rady.