• PEUGEOT
  • COOP JEDNOTA
  • J&T BANKA
  • JANDL

Západoslovenský tenisový zväz

Navigácia » Hlavná stránka » Regióny » Západoslovenský ten. zväz

 
ZsTZ

Západoslovenský tenisový zväz (ZsTZ)

Zloženie predsedníctva ZsTZ, odborných komisií, stanovy, adresár klubov ZsTZ, členovia Čestného klubu, informácie zo zasadnutí Predsedníctva, Konferencie, Rady. 

 
ZsTZ

Zasadnutie Rady ZsTZ

Rada Západoslovenského regiónu sa konala dňa 26. 3. 2022 o 10.00 hod. v Piešťanoch.
Predsedom ZsTZ sa stal Milan Kyseľ.
Za členov Predsedníctva ZsTZ boli zvolení: Milan Baláž, Milan Mókuš, Pavel Matuščín, Andrej Bartovic, Patrícia Rogulski.
Do Rady STZ za ZsTZ boli zvolení: Ivan Zelenák, Peter Szőllősy, Milan Baláž, Patrícia Rogulski, Milan Mókuš, Andrej Bartovic, Pavel Matuščín, Miroslav Dorčiak  
Náhradníci do Rady STZ: Marek Šrámek, Adam Truhlář, Zalán Klempa, Andrej Mihál

Pozvánka, Prezenčná listinaRokovací poriadokVolebný poriadokSpráva o činnostiNávrh rozpočtu 2022, Návrhy kandidátov, Počty hlasov, Správa mandátovej komisie, Zápisnica

 

 
ZsTZ

Výsledky súťaže družstiev ZsTZ od roku 2012

Sumár výsledkov súťaže družstiev ZsTZ od roku 2012 v kategóriách mužov, mládeže, detí a seniorov:

 
ZsTZ

Sumár výsledkov MR jednotlivcov ZsTZ od roku 2012

K nahliadnutiu sumár výsledkov halových a letných majstrovstiev regiónu ZsTZ od roku 2012.
Sumár halových MR 2021

 
ZsTZ

Zmena mailovej adresy ZsTZ

Z dôvodu ukončenia poskytovania služieb elektronickej pošty zo strany Slovak Telekom Západoslovenský tenisový zväz už nebude používať starú emailovú adresu.

Nová emailová adresa ZsTZ je zapadotenis@stz.sk.