• PEUGEOT
 • J&T BANKA
 • COOP JEDNOTA
 • ADIFEX

Súťaž družstiev ZsTZ 2023

Navigácia » Hlavná stránka » Regióny » Západoslovenský ten. zväz » Súťaž družstiev ZsTZ 2023

 
news img

Rozpisy: deti do 8 rokovdeti do 10 rokovmládež a muži, seniori

 

V súvislosti s nadchádzajúcou sezónou 2023 upozorňujeme na najpodstatnejšie zmeny týkajúce sa súťaží družstiev (vrátane prihlasovania sa do súťaží):

 

 

 1. Súťaže družstiev budú vypísané ako najviac 5-kolové.
 2. V každej kategórii družstiev bude môcť hrať v I. triede najviac 8 družstiev.
 3. V prípade, ak bude hrať v I. triede 7, resp. 8 družstiev, vytvoria sa 2 skupiny po 4 družstvá, resp. 4 a 3 družstvá a v skupinách hrá každý s každým. Následne prvé dve družstvá postúpia do semifinále krížovým spôsobom (1A vs 2B a 1B vs 2A), víťazi semifinále sa stretnú vo finále a porazení zo semifinále v zápase o 3. miesto. Analogicky sa bude hrať aj o umiestnenie na 5. - 8. mieste medzi družstvami, ktoré skončia v skupinách na 3. a 4. mieste.
 4. V prípade, ak bude hrať v 1. triede 4 - 6 družstiev, vytvorí sa 1 skupina a každý odohrá s každým 1 zápas.
 5. V prípade, ak budú hrať v 1. triede len 3 družstvá, vytvorí sa 1 skupina a každý odohrá s každým 2 zápasy (doma a vonku).
 6. Právo účasti v I. triede budú mať nasledovné družstvá v poradí (až do zaplnenia konečného počtu 8 družstiev):
  1. účastníci z minulého ročníka okrem družstiev, ktoré z nej vypadli,
  2. víťaz II. triedy (resp. obaja víťazi II. triedy - A a II. triedy - B),
  3. družstvá, ktoré vypadli z I. triedy,
  4. družstvá, ktoré skončili v II. triede na 2. mieste,
  5. družstvá, ktoré skončili v II. triede na 3. mieste...až do posledného miesta,
  6. družstvá, ktoré v minulom ročníku nehrali II. triedu; t. j. do I. triedy môžu prihlásiť svoje družstvá aj kluby, ktoré takéto družstvo v roku 2022 nepostavili.
 7. V prípade, ak by v I. triede ostalo menej voľných miest ako družstiev, ktoré v minulom ročníku skončili na rovnakom mieste (napríklad na 2. mieste v II. triede - A a na 2. mieste v II. triede - B), uplatní sa pravidlo: „O poradí družstiev, umiestnených v nižšej súťaži na rovnakom mieste, rozhoduje počet dosiahnutých bodov. V prípade rovnosti bodov rozdiel vyhraných a prehraných zápasov, ďalej rozdiel setov, hier z celej súťaže. Ak nerozhodnú hore uvedené kritériá, poradie určí žrebom riadiaci zväzový orgán súťaže.“
 8. V prípade, ak by v I. triede ostalo menej voľných miest ako prihlásených družstiev, ktoré v minulom ročníku nehrali II. triedu, uplatní sa pravidlo “Poradie určí žrebom riadiaci zväzový orgán súťaže.“

zoznam družstiev s právom štartu v súťažiach riadených STZ
- zoznam družstiev s právom štartu v súťažiach riadených ZsTZ

Dôležité termíny pre súťaž družstiev:

1. Termín uzávierky prihlášok: do 28. 2., t. j. do tohto termínu musí byť prihláška doručená na riadiaci orgán.
tlačivo - prihláška do REGIONÁLNYCH súťaží družstiev 
- zasielajte na adresu sekretar.zstz@gmail.com  
- pokiaľ má klub neuhradené pokuty treba s prihláškou do súťaže zaslať aj kópiu úhrady pokuty. V prípade, že klub nebude mať uhradené pokuty, nebudú jeho družstvá pripustené do žiadnych súťaží družstiev.

2. Termín žiadosti o hosťovanie: od 15. 1. - do 5. 2. (informácie)

3. Termín spracovania súpisiek: do 31. 3., t. j. do tohto termínu musí byť súpiska spracovaná cez klubový systém eTenis.

4. Vyžrebovanie (určí ZsTZ) a prehľad jednotlivých kôl zverejní ZsTZ v systéme eTenis  

UPOZORNENIE:  
Všetci vedúci družstiev musia mať platnú licenciu rozhodcu alebo platné oprávnenie na výkon funkcie kapitán. Viac informácií...

 

 

 

* * * 

- Archív súťaže družstiev ZsTZ od roku 2012

 

Fotogaléria


 •  

 
 
Vložené: 03. 04. 2023       Kategória: Západoslovenský tenisový zväz
 
news img

Spravodaje ZsTZ

Aktuálne spravodaje ZsTZ:
Spravodaj č. 9/2023
 

 

 
news img

Západoslovenský tenisový zväz (ZsTZ)

Zloženie predsedníctva ZsTZ, odborných komisií, stanovy, adresár klubov ZsTZ, členovia Čestného klubu, informácie zo zasadnutí Predsedníctva, Konferencie, Rady. 

 
news img

Zasadnutie Rady ZsTZ

Zasadnutie Rady Západoslovenského tenisového zväzu sa konalo dňa 25. 3. 2023 (sobota) o 10.00 hod. v Piešťanoch. 

Pozvánka, Prezenčná listinaRokovací poriadokVolebný poriadokNávrh rozpočtuNávrh Stanov STZ, Koncepcia rozvoja tenisu 2023 - 2030, Rozpočet 2022, Čerpanie 2022Správa mandátovej komisieZápis volebnej komisieSpráva kontrolóraZápisnicaUznesenie

Za kontrolóra ZsTZ bol zvolený Marián Ležák. 

 
news img

Výsledky súťaže družstiev ZsTZ od roku 2012

Sumár výsledkov súťaže družstiev ZsTZ od roku 2012 v kategóriách mužov, mládeže, detí a seniorov:

 
news img

Sumár výsledkov MR jednotlivcov ZsTZ od roku 2012

K nahliadnutiu sumár výsledkov halových a letných majstrovstiev regiónu ZsTZ od roku 2012.
Sumár halových MR 2021