• PEUGEOT
  • J&T BANKA
  • COOP JEDNOTA
  • ADIFEX

Súťaž družstiev ZsTZ 2022

Navigácia » Hlavná stránka » Regióny » Západoslovenský ten. zväz » Súťaž družstiev ZsTZ 2022

 
news img

Rozpisy: mládež a dospelí, deti do 10 r., deti do 8 r., seniori
Rozdelenie prihlásených družstiev do skupín: deti do 8 r., deti do 10 r., mládež a muži

 

Dôležité termíny pre súťaž družstiev:

1/ Termín uzávierky prihlášok: do 31. 1., t. j. do tohto termínu musí byť prihláška doručená na riadiaci orgán.
Zoznam družstiev s právom štartu v súťažiach riadených STZ.
tlačivo - prihláška do REGIONÁLNYCH súťaží družstiev 
- zasielajte na adresu zapadotenis@stz.sk  
- pokiaľ má klub neuhradené pokuty treba s prihláškou do súťaže zaslať aj kópiu úhrady pokuty. V prípade, že klub nebude mať uhradené pokuty, nebudú jeho družstvá pripustené do žiadnych súťaží družstiev.
V zmysle čl. 9 Súťažného poriadku môžu v súťažiach ml. žiactva štartovať aj deti, ktoré dosiahnu 10 rokov v kalendárnom roku, v ktorom končí príslušná sezóna (v sezóne 2022 deti ročníka 2012).

2/ Termín žiadosti o hosťovanie: od 15. 1. - do 20. 2. (informácie)

3/ Termín spracovania súpisiek: do 31. 3., t. j. do tohto termínu musí byť súpiska spracovaná cez klubový systém eTenis.

4/ Vyžrebovanie (určí ZsTZ) a prehľad jednotlivých kôl zverejní ZsTZ v systéme eTenis  

UPOZORNENIE:  
Všetci vedúci družstiev musia mať v zmysle nového zákona platnú licenciu rozhodcu alebo platné oprávnenie na výkon funkcie kapitán. Viac informácií...


 

 

 

* * * 

- Archív súťaže družstiev ZsTZ od roku 2012

 

Vložené: 22. 04. 2022       Kategória: Západoslovenský tenisový zväz
 
ZsTZ

Západoslovenský tenisový zväz (ZsTZ)

Zloženie predsedníctva ZsTZ, odborných komisií, stanovy, adresár klubov ZsTZ, členovia Čestného klubu, informácie zo zasadnutí Predsedníctva, Konferencie, Rady. 

 
ZsTZ

Výsledky súťaže družstiev ZsTZ od roku 2012

Sumár výsledkov súťaže družstiev ZsTZ od roku 2012 v kategóriách mužov, mládeže, detí a seniorov:

 
ZsTZ

Sumár výsledkov MR jednotlivcov ZsTZ od roku 2012

K nahliadnutiu sumár výsledkov halových a letných majstrovstiev regiónu ZsTZ od roku 2012.
Sumár halových MR 2021

 
ZsTZ

Zmena mailovej adresy ZsTZ

Z dôvodu ukončenia poskytovania služieb elektronickej pošty zo strany Slovak Telekom Západoslovenský tenisový zväz už nebude používať starú emailovú adresu.

Nová emailová adresa ZsTZ je zapadotenis@stz.sk.