• PEUGEOT
  • NADACIA SPP
  • J&T BANKA
  • COOP JEDNOTA

Súťaž družstiev ZsTZ 2021

Navigácia » Hlavná stránka » Regióny » Západoslovenský ten. zväz » Súťaž družstiev ZsTZ 2021

 
news img

pavúk dorasteniek - I. trieda s označením domácich družstiev v jednotlivých kolách

rozpis: mládež a dospelí, deti do 10 r., deti do 8 r.

Rozdelenie prihlásených družstiev (stav ku dňu 15. 3. 2021):
deti so 8 rokov, deti do 10 rokov, ostatné kategórie

Dôležité termíny pre súťaž družstiev:

1/ Termín uzávierky prihlášok: do 31. 1., t. j. do tohto termínu musí byť prihláška doručená na riadiaci orgán.
tlačivo - prihláška do REGIONÁLNYCH súťaží družstiev 
- zasielajte na adresu zapadotenis@stz.sk  
- pokiaľ má klub neuhradené pokuty treba s prihláškou do súťaže zaslať aj kópiu úhrady pokuty. V prípade, že klub nebude mať uhradené pokuty, nebudú jeho družstvá pripustené do žiadnych súťaží družstiev.

2/ Termín žiadosti o hosťovanie: od 15. 1. - do 20. 2. (informácie)

3/ Termín spracovania súpisiek: do 31. 3., t. j. do tohto termínu musí byť súpiska spracovaná cez klubový systém eTenis.

4/ Vyžrebovanie (určí ZsTZ) a prehľad jednotlivých kôl zverejní ZsTZ v systéme eTenis  

UPOZORNENIE:  
Všetci vedúci družstiev musia mať v zmysle nového zákona platnú licenciu rozhodcu alebo platné oprávnenie na výkon funkcie kapitán. Viac informácií...


 

 

 

* * * 

- Archív súťaže družstiev ZsTZ od roku 2012

 

Vložené: 01. 06. 2021       Kategória: Západoslovenský tenisový zväz
 
ZsTZ

Sumár výsledkov MR jednotlivcov ZsTZ od roku 2012

K nahliadnutiu sumár výsledkov halových a letných majstrovstiev regiónu ZsTZ od roku 2012.
Sumár halových MR 2021

 
ZsTZ

Zmena mailovej adresy ZsTZ

Z dôvodu ukončenia poskytovania služieb elektronickej pošty zo strany Slovak Telekom Západoslovenský tenisový zväz už nebude používať starú emailovú adresu.

Nová emailová adresa ZsTZ je zapadotenis@stz.sk.

 
news img

Zasadnutie Rady ZsTZ až v roku 2021

Predsedníctvo ZsTZ po viacerých rokovaniach (aj orgánov STZ) rozhodlo, že zasadnutie Rady ZsTZ sa uskutoční až v pravidelnom jarnom termíne 2021.

Dňa 26. 10. 2020 bol odhlasovaný návrh rozpočtu ZsTZ pre rok 2020 formou per rollam: Návrh rozpočtu 2020, Zápis z hlasovania

Veríme, že po halovej sezóne sa všetci v zdraví stretneme a v našich rokovaniach budeme môcť pokračovať.

 
ZsTZ

Výsledky súťaže družstiev ZsTZ od roku 2012

Sumár výsledkov súťaže družstiev ZsTZ od roku 2012 v kategóriách mužov, mládeže, detí a seniorov.
Prehľad neuhradených pokút v súťaži družstiev ZsTZ za rok 2019

 
ZsTZ

Západoslovenský tenisový zväz (ZsTZ)

Zloženie predsedníctva ZsTZ, odborných komisií, stanovy, adresár klubov ZsTZ, členovia Čestného klubu, informácie zo zasadnutí Predsedníctva, Konferencie, Rady.