• PEUGEOT
  • J&T BANKA
  • COOP JEDNOTA
  • ADIFEX

Regióny

Navigácia » Hlavná stránka » Regióny

 
Hlavní obsah stránky

BRATISLAVSKÝ tenisový zväz (BTZ) 

Sekretár:
Michal Lipták
mobil: 0907 121 797
btz@stz.sk
Úradné hodiny:
priebežne podľa požiadaviek, vopred dohodnutých telefonicky
Sídlo: Príkopova 6, 831 03 Bratislava, miestnosť č. A/181
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, SK08 0900 0000 0000 1148 5920, BIC (SWIFT): GIBASKBX
predsedníctvooficiálna stránka BTZ 

 

ZÁPADOSLOVENSKÝ tenisový zväz (ZsTZ)

Sekretár:
Peter Szőllősy
mobil: 0908 803 458
sekretar.zstz@gmail.com
Úradné hodiny:
priebežne podľa požiadaviek
Sídlo: TK Kúpele Piešťany, E. Belluša 2, 921 01 Piešťany
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, SK23 0900 0000 0000 4828 1630
predsedníctvooficiálna stránka ZsTZ STREDOSLOVENSKÝ tenisový zväz (SsTZ)

Sekretárka:
Dagmar Regendová
tel: 048/4142 307
mobil: 0905 918 101
stredotenis@stz.sk
Úradné hodiny:
pondelok - piatok: 9.00 - 14.00 hod. 
Termín stretnutí podľa požiadaviek. Doporučujeme dohodnúť vopred telefonicky.
Sídlo: Partizánska cesta 93, 974 01 Banská Bystrica
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, SK63 0900 0000 0000 5019 5205
predsedníctvooficiálna stránka SsTZ, propagačná stránka SsTZ

VÝCHODOSLOVENSKÝ tenisový zväz (VsTZ) 

Sekretár:
Tomáš Záborský
tel., fax: 055/6334 939, tel. byt: 055/622 3471
mobil: 0905 498 081
vychodotenis@stz.sk
Úradné hodiny:
pondelok - piatok: 16.00 - 18.00 hod.
Sídlo: Vodárenská 15, 041 01 Košice
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, SK29 0900 0000 0000 8213 9566
predsedníctvooficiálna stránka VsTZ 

 

 
 
 
news img

Zasadnutia VV SsTZ

Zápisy zo zasadnutí výkonných výborov SsTZ.
Aktuálne: zápis č. 2/2024
               


                                                          

 
news img

Majstrovstvá západoslovenského regiónu 2024

Letné regionálne majstrovstvá ZsTZ 2024:
Postup na M SR dospelých (oprava rozpisu) – postupujú 4 hráči na základe výsledkov z MR v dvojhre – v prípade, že hráči vypadli v rovnakom kole, rozhoduje predbežný rebríček k 21. 5. 2024.
STZ môže zvážiť pridelenie karty hráčovi z víťazného páru 4-hry, ak o ňu požiada.
rozpis detí do 10 r., mládeže a dospelýchorganizačné výbory

 
news img

Majstrovské súťaže jednotlivcov BTZ

Letné regionálne Majstrovstvá BTZ 2024:
Postup na M SR dospelých (oprava rozpisu) – postupujú 4 hráči na základe výsledkov z MR v dvojhre – v prípade, že hráči vypadli v rovnakom kole, rozhoduje predbežný rebríček k 21. 5. 2024.
STZ môže zvážiť pridelenie karty hráčovi z víťazného páru 4-hry, ak o ňu požiada.
rozpis, organizačné výbory

 
news img

Východoslovenský tenisový zväz (VsTZ)

Zloženie Výkonného výboru VsTZ, zástupcovia v orgánoch STZ, kontakt, stanovy, adresár klubov a informácie zo zasadnutí VV, konferencie:

 
news img

Valné zhromaždenie BTZ

Zasadnutie Valného zhromaždenia Bratislavského tenisového zväzu sa uskutoční dňa 11. 4. 2024 (štvrtok) o 17.00 hod. v NTC (sála 1), Príkopová 6, Bratislava.
Valné zhromaždenie 11.4.2024: Pozvánka, Rokovací poriadok, Hospodárenie 2023, Správa o činnosti 2023Rozpočet 2024, Plán činnosti, Stanovy, Dodatok, Správa MK, Uznesenie, Prezencia, Zápisnica 

 
news img

Spravodaj VsTZ

Aktuálne spravodaje VsTZ:  Spravodaj 3/2024

 
news img

Súťaž družstiev BTZ

Súťaž družstiev BTZ bola vyžrebovaná 3.4. o 10:00h v NTC:

Deti - rozpis, Mládež - rozpis, Muži - rozpis, Seniori - rozpis.

 

 
news img

Konferencia Stredoslovenského tenisového zväzu 2024

Konferencia zástupcov klubov Stredoslovenského tenisového zväzu sa uskutočnila dňa 13. 3. 2024 o 16.00 hod. v Kultúrnom dome v Lieskovci, Stredisková 2.
PozvánkaRokovací poriadokSpráva o činnosti 2023Rozpočet na rok 2024, návrh Stanov, Zápis + uznesenie, Prezenčná listina, Správa mandátovej komisie, Správa kontrolóra

 
news img

Majstrovstvá stredoslovenského regiónu 2024

Letné regionálne majstrovstvá SsTZ 2024:
Postup na M SR dospelých (oprava rozpisu) – postupujú 4 hráči na základe výsledkov z MR v dvojhre – v prípade, že hráči vypadli v rovnakom kole, rozhoduje predbežný rebríček k 21. 5. 2024.
STZ môže zvážiť pridelenie karty hráčovi z víťazného páru 4-hry, ak o ňu požiada.
rozpis deti, mládež a dospelíorganizačné výbory


                                                                          
                                                                          

 
news img

Zasadnutie Rady ZsTZ

Zasadnutie Rady Západoslovenského tenisového zväzu sa uskutočnilo dňa 23. 3. 2024 (sobota) o 10.00 hod. v kongresovom centre Floreát Ideapark Piešťany. 

Plán činnosti na rok 2024, Schválené stanovySpráva kontrolóra, Správa MK, Správa VK, Zápisnica, Prezenčná listina, Uznesenia

Pozvánka, Hlasy, Kandidáti, Odporúčacie stanoviskoRokovací poriadokVolebný poriadokRozpočetNávrh Stanov, Štatút kontrolóraSplnomocnenie