• PEUGEOT
  • J&T BANKA
  • COOP JEDNOTA
  • ADIFEX

Regióny

Navigácia » Hlavná stránka » Regióny

 
Hlavní obsah stránky

BRATISLAVSKÝ tenisový zväz (BTZ) 

  Kontaktná osoba:
Mojmír Mihal
mobil: 0908 24 21 77
muromihal@gmail.com
Úradné hodiny:
priebežne podľa požiadaviek, vopred dohodnutých telefonicky
Sídlo: Príkopova 6, 831 03 Bratislava, miestnosť č. A/181
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, SK08 0900 0000 0000 1148 5920, BIC (SWIFT): GIBASKBX
predsedníctvooficiálna stránka BTZ 

 

ZÁPADOSLOVENSKÝ tenisový zväz (ZsTZ)

Sekretár:
Peter Szőllősy
mobil: 0908 80 34 58
sekretar.zstz@gmail.com
Úradné hodiny:
priebežne podľa požiadaviek
Sídlo: TK Kúpele Piešťany, E. Belluša 2, 921 01 Piešťany
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, SK23 0900 0000 0000 4828 1630
predsedníctvooficiálna stránka ZsTZ STREDOSLOVENSKÝ tenisový zväz (SsTZ)

Sekretárka:
Dagmar Regendová
tel: 048/41 42 307
mobil: 0905 91 81 01
stredotenis@stz.sk
Úradné hodiny:
pondelok - piatok: 9.00 - 14.00 hod. 
Termín stretnutí podľa požiadaviek. Doporučujeme dohodnúť vopred telefonicky.
Sídlo: Partizánska cesta 97, 974 01 Banská Bystrica
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, SK63 0900 0000 0000 5019 5205
predsedníctvooficiálna stránka SsTZ, propagačná stránka SsTZ

VÝCHODOSLOVENSKÝ tenisový zväz (VsTZ) 

Sekretár:
Tomáš Záborský
tel., fax: 055/63 34 939, tel. byt: 055/62 23 471
mobil: 0905 49 80 81
vychodotenis@stz.sk
Úradné hodiny:
pondelok - piatok: 16.00 - 18.00 hod.
Sídlo: Vodárenská 15, 041 01 Košice
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, SK29 0900 0000 0000 8213 9566
predsedníctvooficiálna stránka VsTZ 

 

 
 
 
news img

Majstrovstvá stredoslovenského regiónu 2024

Halové regionálne majstrovstvá SsTZ 2024: 
rozpis mládež a dospelíorganizačné výborydeti do 10 rokov


                                                                          
                                                                          

 
news img

Spravodaje ZsTZ

Aktuálne spravodaje ZsTZ:
Spravodaj č. 9/2023
 

 

 
news img

Majstrovské súťaže jednotlivcov BTZ

Halové regionálne Majstrovstvá BTZ 2024: rozpis, organizačné výbory

 

 
news img

Východoslovenský tenisový zväz (VsTZ)

Zloženie predsedníctva VsTZ, zástupcovia v orgánoch STZ, kontakt, stanovy, adresár klubov a informácie zo zasadnutí VV, konferencie:

 
news img

Valné zhromaždenie BTZ

Mimoriadne zasadnutie Valného zhromaždenia Bratislavského tenisového zväzu sa uskutočnilo dňa 24. októbra 2023 (utorok) o 17.00 hod. v NTC, Príkopová 6, Bratislava.

Pozvánka, Počet hlasov, UzneseniaRokovací poriadok, Volebný poriadok, BTZ - problémy a sťažnosti v r. 2022 a 2023, Návrhy kandidátov, Správa mandátovej komiseSpráva volebnej komise

 
news img

Bratislavský tenisový zväz (BTZ)

Zloženie predsedníctva BTZ, zástupcovia v orgánoch STZ, kontakty, stanovy, informácie zo zasadnutí orgánov BTZ:

 
news img

Spravodaj VsTZ

Aktuálne spravodaje VsTZ:  Spravodaj 4/2023

 
news img

Zasadnutia VV SsTZ

Zápisy zo zasadnutí výkonných výborov SsTZ.
Aktuálne: zápis č. 3/2023
               


                                                          

 
news img

Spravodaje SsTZ

Aktuálne informácie SsTZ:  Spravodaj č. 2/2023

 
news img

Súťaž družstiev SsTZ

Dňa 15. 9. 2023 sa uskutočnia finálové turnaje družstiev SsTZ detí do 10 a do 8 rokov. Družstvá, ktoré si zabezpečili právo účasti na finálovom turnaji, potvrdia svoju účasť e-mailom na: stredotenis@stz.sk do 15. 8. 2023, info v rozpisoch turnaja: finále deti do 10 rokov, finále deti do 8 rokov.
 

Konečné poradie družstievUdelené pokuty 2023

Rozpisy: mládež a muži, deti do 10 rokov, deti do 8 rokov, seniori