• PEUGEOT
  • COOP JEDNOTA
  • J&T BANKA
  • JANDL

Regióny

Navigácia » Hlavná stránka » Regióny

 
Hlavní obsah stránky

BRATISLAVSKÝ tenisový zväz (BTZ) 

Sekretárka:
Mgr. Zuzana Obertová
tel./fax.: 02/492 09 876
mobil: 0908 24 21 77
btz@stz.sk 
Úradné hodiny:
streda a piatok: 8.00 - 12.00 hod.
Termín stretnutí podľa požiadaviek. Doporučujeme dohodnúť vopred telefonicky.
Sídlo: Príkopova 6, 831 03 Bratislava, miestnosť č. A/181
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, SK0809000000000011485920, BIC (SWIFT): GIBASKBX
predsedníctvooficiálna stránka BTZ 

 

ZÁPADOSLOVENSKÝ tenisový zväz (ZsTZ)

Sekretár:
Peter Szőllősy
mobil: 0908 803 458
sekretar.zstz@gmail.com
Úradné hodiny:
priebežne podľa požiadaviek
Sídlo: TK Kúpele Piešťany, E. Belluša 2, 921 01 Piešťany
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, SK2309000000000048281630
predsedníctvooficiálna stránka ZsTZ STREDOSLOVENSKÝ tenisový zväz (SsTZ)

Sekretárka:
Dagmar Regendová
tel: 048/41 42 307
mobil: 0905 91 81 01
stredotenis@stz.sk
Úradné hodiny:
pondelok - piatok: 9.00 - 14.00 hod. 
Termín stretnutí podľa požiadaviek. Doporučujeme dohodnúť vopred telefonicky.
Sídlo: Partizánska cesta 97, 974 01 Banská Bystrica
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, SK6309000000000050195205
predsedníctvooficiálna stránka SsTZ

 

VÝCHODOSLOVENSKÝ tenisový zväz (VsTZ) 

Sekretár:
Tomáš Záborský
tel., fax: 055/63 34 939, tel. byt: 055/62 23 471
mobil: 0905 49 80 81
vychodotenis@stz.sk
Úradné hodiny:
pondelok - piatok: 16.00 - 18.00 hod.
Sídlo: Vodárenská 15, 041 01 Košice
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, SK2909000000000082139566
predsedníctvooficiálna stránka VsTZ 

 

 
 
 
BTZ

Bratislavský tenisový zväz (BTZ)

Zloženie predsedníctva BTZ, zástupcovia v orgánoch STZ, kontakty, stanovy, informácie zo zasadnutí VV a valných zhromaždení BTZ:

 
ZsTZ

Západoslovenský tenisový zväz (ZsTZ)

Zloženie predsedníctva ZsTZ, odborných komisií, stanovy, adresár klubov ZsTZ, členovia Čestného klubu, informácie zo zasadnutí Predsedníctva, Konferencie, Rady. 

 
SsTZ

Zasadnutia VV SsTZ

Zápisy zo zasadnutí výkonných výborov SsTZ.
Aktuálne: zápis č. 4/2022 
               


                                                          

 
ZsTZ

Zasadnutie Rady ZsTZ

Rada Západoslovenského regiónu sa konala dňa 26. 3. 2022 o 10.00 hod. v Piešťanoch.
Predsedom ZsTZ sa stal Milan Kyseľ.
Za členov Predsedníctva ZsTZ boli zvolení: Milan Baláž, Milan Mókuš, Pavel Matuščín, Andrej Bartovic, Patrícia Rogulski.
Do Rady STZ za ZsTZ boli zvolení: Ivan Zelenák, Peter Szőllősy, Milan Baláž, Patrícia Rogulski, Milan Mókuš, Andrej Bartovic, Pavel Matuščín, Miroslav Dorčiak  
Náhradníci do Rady STZ: Marek Šrámek, Adam Truhlář, Zalán Klempa, Andrej Mihál

Pozvánka, Prezenčná listinaRokovací poriadokVolebný poriadokSpráva o činnostiNávrh rozpočtu 2022, Návrhy kandidátov, Počty hlasov, Správa mandátovej komisie, Zápisnica

 

 
SsTZ

Majstrovstvá stredoslovenského regiónu 2022

Letné regionálne majstrovstvá SsTZ 2022: rozpis mládež a dospelí, organizačné výbory


                                                                          
                                                                          

 
VsTZ

Spravodaj VsTZ

Aktuálne spravodaje VsTZ:   3/2022 

 
VsTZ

Konferencia Východoslovenského tenisového zväzu (VsTZ)

Konferencia Východoslovenského regiónu sa konala dňa 25. 3. 2022 o 17.00 hod. v Košiciach.
Predsedom VsTZ sa stal Vavrinec Sedlák.
Za členov VV VsTZ boli zvolení: Marek Potočňák, Dušan Hrebík, Jozef Maras ml., Peter Jedinák, Tomáš Záborský, Igor Lupták
Za zástupcu hráčov vo VV VsTZ bol zvolený: Ladislav Bujňák
Do Rady STZ za VsTZ boli zvolení: Jozef Maras ml., Marek Potočňák, Dušan Hrebík, Jozef Mikuš, Štefan Joppa, Tomáš Záborský, Igor Lupták, Vladimír Gerhart  
Náhradníci do Rady STZ: Milan Sokol, Martin Jedinák, Ján Polóny, Miroslav Sadecký

Pozvánka, Zápis + prez.Rokovací poriadokVolebný poriadokNávrh rozpočtu 2022, Správa o činnosti za rok 2021, Správa o hospodárení za rok 2021Návrhy kandidátov, Správa návrhovej komisie

 
SsTZ

Konferencia Stredoslovenského tenisového zväzu 2022

Konferencia zástupcov klubov Stredoslovenského regiónu sa konala dňa 23. 3. 2022 o 16.30 hod. v Lieskovci.
Za členov VV SsTZ boli zvolení: Jana Tužinská, Matej Stanko, Michal Varmus, Anton Blaško, Karol Köberling.
Predsedom SsTZ sa stal Michal Varmus.
Do Rady STZ za SsTZ boli zvolení: Matej Stanko, Tomáš Longauer, Jana Tužinská, Michal, Varmus, Dagmar Regendová, Karol Köberling, Anton Blaško, Radovan Sloboda

Náhradníci do Rady STZ: Peter Beňadik ml., Kinga Križan, Oldřich Drahovzal, Michal Ďurovec

PozvánkaRokovací poriadokVolebný poriadokSpráva o činnosti 2021, Návrhy kandidátov, Správa mandátovej skomisie, Správa volebnej komisie, Rozpočet na r. 2022Správa kontrolóraZápisPrezenčná listina