• PEUGEOT
  • J&T BANKA
  • COOP JEDNOTA
  • ADIFEX

Súťaž družstiev BTZ

Navigácia » Hlavná stránka » Regióny » Bratislavský tenisový zväz » Súťaž družstiev BTZ

 
news img

Súťaž družstiev BTZ bola vyžrebovaná 3.4. o 10:00h v NTC:

Deti - rozpis, Mládež - rozpis, Muži - rozpis, Seniori - rozpis.

 

 

 

Klub môže prihlásiť maximálne taký počet družstiev v jednej vekovej kategórii, aby splnil podmienku o minimálnom počte hráčov na súpiskách v zmysle čl. 85 SP, pričom v termíne prihlášky musia mať hráči klubu platnú registráciu alebo schválené hosťovanie do klubu. S každým hráčom môže klub počítať iba v príslušnej vekovej kategórii a o jednu kategóriu vyššie.

Všetci vedúci družstiev (kapitáni) musia mať v zmysle zákona platnú licenciu rozhodcu alebo platné oprávnenie na výkon funkcie kapitán. Viac informácií...

- prihláška do REGIONÁLNYCH súťaží družstiev
- zasielajte na mailovú adresu btz@stz.sk 

- poplatky za družstvá v sezóne 2024:

5 - deti do 7r., deti do 8r., seniori 55+, seniori 65+
10 - deti do 10 r., mládež, dospelí, seniori 35+, seniori 45+

na IBAN SK0809000000000011485920.

 


Aktuálne informácie:
- termíny súťaží družstiev
- predbežné termíny DETÍ
  deti do 7 rokov: 8.5., 11.5., 25.5., 1.6., 15.6.
  deti do 8 rokov: 5.5., 12.5., 26.5., 2.6., 16.6.
  deti do 10 rokov: 27.4., 1.5., 4.5., 25.5., 1.6.
- predbežné termíny seniorov budú určené po uzávierke prihlášok

- Termín hosťovania 15. 1.  - 5. 2. 2024 (aktuálne info o hosťovaniach...)

* * * ARCHÍV * * * 

2023 - Prihlásené družstvá - BTZ, pod vedením p. Miklušičáka bohužiaľ nedodalo na zverejnenie žiadne vyhodnotenie

Deti - rozpis, termíny + žreb
Mládež - rozpis, termíny + žreb
Muži - rozpis, termíny + žreb
Seniori - rozpis, termíny + žreb

2022 - BTZ, pod vedením p. Miklušičáka bohužiaľ nedodalo na zverejnenie žiadne vyhodnotenie

2021Vyhodnotenie súťaže družstiev BTZ 2021

2020 - súťaž družstiev sa nehrala (COVID-19)

Vyhodnotenie súťaže družstiev BTZ 2019:

Počet družstiev a klubov v súťaži 2019
Počet hráčov v súťaži družstiev 2019
Výsledky v súťaži družstiev 2019
Najúspešnejšie kluby v sútaži družstiev pre rok 2019
Najúspešnejšie kluby v súťaži jednotlivcov i družstiev pre rok 2019

Vyhodnotenie súťaže družstiev BTZ 2018:

Počet družstiev a klubov v súťaži 2018
Počet hráčov v súťaži družstiev 2018
Výsledky v súťaži družstiev 2018
Najúspešnejšie kluby v sútaži družstiev pre rok 2018
Najúspešnejšie kluby v súťaži jednotlivcov i družstiev pre rok 2018

Vyhodnotenie súťaže družstiev BTZ 2017:

Počet družstiev a klubov v súťaži 2017
Počet hráčov v súťaži družstiev 2017
Výsledky v súťaži družstiev 2017
Najúspešnejšie kluby v sútaži družstiev pre rok 2017
Najúspešnejšie kluby v súťaži jednotlivcov i družstiev pre rok 2017

Vyhodnotenie súťaže družstiev BTZ 2016:

Počet družstiev a klubov v súťaži 2016
Počet hráčov v súťaži družstiev 2016
Výsledky v súťaži družstiev 2016
Najúspešnejšie kluby v sútaži družstiev pre rok 2016
Najúspešnejšie kluby v súťaži jednotlivcov i družstiev pre rok 2016

 

Vložené: 07. 04. 2024       Kategória: Bratislavský tenisový zväz
 
news img

Majstrovské súťaže jednotlivcov BTZ

Letné regionálne Majstrovstvá BTZ 2024:
Postup na M SR dospelých (oprava rozpisu) – postupujú 4 hráči na základe výsledkov z MR v dvojhre – v prípade, že hráči vypadli v rovnakom kole, rozhoduje predbežný rebríček k 21. 5. 2024.
STZ môže zvážiť pridelenie karty hráčovi z víťazného páru 4-hry, ak o ňu požiada.
rozpis, organizačné výbory

 
news img

Valné zhromaždenie BTZ

Zasadnutie Valného zhromaždenia Bratislavského tenisového zväzu sa uskutoční dňa 11. 4. 2024 (štvrtok) o 17.00 hod. v NTC (sála 1), Príkopová 6, Bratislava.
Valné zhromaždenie 11.4.2024: Pozvánka, Rokovací poriadok, Hospodárenie 2023, Správa o činnosti 2023Rozpočet 2024, Plán činnosti, Stanovy, Dodatok, Správa MK, Uznesenie, Prezencia, Zápisnica 

 
news img

Bratislavský tenisový zväz (BTZ)

Zloženie predsedníctva BTZ, zástupcovia v orgánoch STZ, kontakty, stanovy, informácie zo zasadnutí orgánov BTZ:

 
news img

Haloví majstri bratislavského regiónu na rok 2024

Bratislavský tenisový zväz gratuluje HALOVÝM MAJSTROM BR 2024: