• PEUGEOT
  • J&T BANKA
  • COOP JEDNOTA
  • ADIFEX

Bratislavský tenisový zväz (BTZ)

Navigácia » Hlavná stránka » Regióny » Bratislavský tenisový zväz » Bratislavský tenisový zväz (BTZ)

 
news img

Zloženie predsedníctva BTZ, zástupcovia v orgánoch STZ, kontakty, stanovy, informácie zo zasadnutí VV a valných zhromaždení BTZ:

VÝKONNÝ VÝBOR Bratislavského tenisového zväzu (BTZ)

predseda:   Mgr. Peter Miklušičák, Phd
členovia:   Ing. Erik Csarnakovics; Peter Grič; František Babej, BSBA; Akad. sochár Jozef Šramka; Mgr. Kamil Gróf

Zvolení zástupcovia BTZ do Rady STZ: Mgr. Filip Kratochvíla, Štefan Pjontek, Michal Vavro, Veronika Gróf Mikovíniová, Lucia Šramková, Michal Ulický, Marek Budoš, Chantal Škamlová.
Náhradníci: Mária Kolimárová, František Horváth, Miloš Mečíř, Ľubomír Kurhajec

kontakt na BTZ

Odvolacia komisia: Ing . Mária Kolimárová (predseda), Igor Braniša (místopredseda)
rozhodnutie zo dňa 7. 12. 2022

Disciplinárna komisia:  JUDr. Radomíra Zrubáková (predseda), František Horváth (místopredseda)

Kontrolór:  JUDr. Ľubomír Tencer,

Zástupcovia z BTZ v orgánoch STZ:         VV STZ  
                                                                     Rada STZ

IČO BTZ: 31747558
​​IBAN BTZ: SK08 0900 0000 0000 1148 5920

Stanovy Bratislavského tenisového zväzu    

Kontakty regionálnych tenisových sväzov - (aj BTZ) 

 Adresár klubov - (aj BTZ) 

Valné zhromaždenia BTZ
Prehľad a informácie zo zasadnutí Valného zhromaždenia Bratislavského tenisového zväzu

Zápisnice zo zasadnutí Výkonného výboru BTZ
Rok 2023: 1/2023, 1/2023 per rollam, 
Rok 2022: 1/20222/20223/20224/2022     
Rok 2021: 1/20212/20213/2021, 4/20215/2021, 6/2021        
Rok 2020: 1/20202/20203/2020  
Rok 2019: 
1/20192/20193/20194/20195/20196/2019

Rok 2018: 6/2018 + pr. listina, 5/2018 + pr. listina, 4/2018 + pr. listina, 3/2018 + pr. listina, 2/2018 + pr. listina1/2018 + pr. listina    
Rok 2017: 6/2017 + pr. listina, 5/2017 + pr. listina, 4/2017 + pr. listina, 3/2017pr. listina, 2/2017pr. listina, 1/2017pr. listina  
Rok 2016: 6/2016 + pr. listina, 5/2016 + pr. listina, 4/2016 + pr. listina, 3/2016 + pr. listina2/2016 + pr. listina, 1/2016 + pr. listina  

 

Vložené: 08. 03. 2023       Kategória: Bratislavský tenisový zväz
 
news img

Valné zhromaždenie BTZ

Valné zhromaždenie Bratislavského tenisového zväzu sa bude konať dňa 31. 5. 2023 o 17.00 hod. v priestoroch NTC Bratislava, Príkopova 6. 

Pozvánka, Rokovací poriadok, Volebný poriadok, Správa o činnosti 2022, Hospodárenie 2022, Rozpočet na r. 2023

 
news img

Súťaž družstiev BTZ 2023

Aktuálne informácie: 
Prihlásené družstvá

Deti - rozpis, termíny + žreb
Mládež - rozpis, termíny + žreb
Muži - rozpis, termíny + žreb
Seniori - rozpis, termíny + žreb

Všetci vedúci družstiev musia mať v zmysle nového zákona platnú licenciu rozhodcu alebo platné oprávnenie na výkon funkcie kapitán. Viac informácií...