• PEUGOT
  • NADACIA SPP
  • TIPOS
  • AXA
  • J&T BANKA
  • COOP JEDNOTA

Bratislavský tenisový zväz (BTZ)

Navigácia » Hlavná stránka » Regióny » Bratislavský tenisový zväz » Bratislavský tenisový zväz (BTZ)

 

Zloženie predsedníctva BTZ, zástupcovia v orgánoch STZ, kontakty, stanovy, informácie zo zasadnutí VV a valných zhromaždení BTZ:

VÝKONNÝ VÝBOR Bratislavského tenisového zväzu (BTZ)

predseda:  Ing. Pavel Páva
členovia:  Ing. E. Csarnakovics, JUDr. R. Zrubáková, Ing. M. Popovič, RNDr. B. Maťáťko, Ing. E. Siebenstich,

sekretár:   Doc. Ing. Michal Nemec PhD. (kontakt)

Odvolacia komisia: Ing. Mária Kolimárová  (predseda), Igor Braniša (podpredseda)

Disciplinárna komisia: JUDr. Radomíra Zrubáková (predseda), František Horváth (podpredseda)

Kontrolór: JUDr. Ľubomír Tencer,

Zástupcovia z BTZ v orgánoch STZ:        VV STZ 
                                                                     Rada STZ

IČO BTZ:          31747558
IBAN BTZ:        SK0809000000000011485920

Stanovy Bratislavského tenisového zväzu    

Kontakty regionálnych tenisových zväzov - (aj BTZ) 

 Adresár klubov - (aj BTZ) 

- Informácie z Valného zhromaždenia BTZ  

Zápisnice zo zasadnutí Výkonného výboru BTZ
Rok 2019: - 1/ 20192/ 20193/ 2019

Príprava tenisovej sezóny 2019  

Rok 2018: - 6/ 2018 + prezenčná listina, - 5/ 2018 + prezenčná listina, - 4/ 2018 + prezenčná listina, - 3/ 2018 + prezenčná listina, - 2/ 2018 + prezenčná listina, - 1/ 2018 + prezenčná listinaPríprava tenisovej sezóny 2018  
Rok 2017: - 6/ 2017 + prezenčná listina , - 5/ 2017 + prezenčná listina ,- 4/ 2017 + prezenčná listina , - 3/ 2017 + prezenčná listina  , - 2/ 2017 + prezenčná listina  , - 1/ 2017 + prezenčná listina   
Rok 2016:  6/ 2016 + prezenčná listina , - 5/ 2016 + prezenčná listina , - 4/ 2016 + prezenčná listina  , - 3/ 2016 + prezenčná listina , - 2/ 2016 + prezenčná listina , - 1/ 2016 + prezenčná listina  

Valné zhromaždenia BTZ
13. 3. 2019: 
Program, Zápis zo zasadnutia VZ + prezPočet hlasov na VZPočet hlasov celkomRokovací poriadokSpráva o činnosti 2018Správa o hospodárení 2018Rozpočet na r. 2019Správa kontrolóraUznesenie.
14. 3. 2018: Program,  Rokovací poriadokVolebný poriadokSpráva o činnosti BTZ v roku 2017Správa kontrolóraZápis zo zasadnutia VZZápis z konania voliebUznesenie,
29. 3. 2017: Program,   Rokovací poriadok,   Správa o činnosti BTZ v roku 2016 , zápisprezenčná listina,
31. 3. 2016: PozvánkaRokovací poriadokVolebný poriadokSmernica per rollamSpráva predsedu BTZ o činnosti za rok 2015Uznesenie z VZ BTZ 31. 3. 2016Zápisnica z Valného zhromaždenia BTZStanovy Bratislavského tenisového zväzuPríprava sezóny 2016 (žrebovanie, školenie)Ocenení funkcionári za BTZ 2016Prezenčné listiny:  č.1,  č.2,  č.3,  č.4, 

 

Vložené: 02. 07. 2019       Kategória: Bratislavský tenisový zväz
 
BTZ

Školenie trénerov 1. kvalifikačného stupňa - Bratislava

Bratislavský tenisový zväz, v spolupráci so Slovenským tenisovým zväzom, organizuje v dňoch 10.10. - 19.10.2019 školenie trénerov 1.kvalifikačného stupňa. Školenie sa uskutoční v Bratislave, v budove NTC (Príkopova 6) a Tenisovej škole Petržalka (Nobelovo nám. 6). Školenie je celodenné, trvá 50 hodín a je rozdelené do dvoch skupín:

 
BTZ

Súťaž družstiev BTZ

Aktuálne informácie, rozpisy, vyhodnotenie...

 
BTZ

Majstrovské súťaže jednotlivcov BTZ

Aktuálne informácie, rozpisy, vyhodnotenie... 
Rozpis M BR deti

 
news img

BTZ získal podporu BSK

Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja na svojom zasadnutí 29.3.2019 schválilo podporu pre rok 2019 aj Bratislavskému tenisovému zväzu, ktorý sa zapojil ako subjekt aktivizujúci sa vo sfére výkonnostného a vrcholového športu do výzvy o podporu systematického rozvoja športových aktivít na území BSK.

 
BTZ

Valné zhromaždenie BTZ

Valné zhromaždenie Bratislavského tenisového zväzu sa uskutočnilo 13. 3. 2019 (streda) o 17,00 hod. v zasadacej sále NTC Príkopova 6, Bratislava.
Program, Zápis zo zasadnutia VZ + prezPočet hlasov na VZPočet hlasov celkomRokovací poriadokSpráva o činnosti 2018Správa o hospodárení 2018Rozpočet na r. 2019Správa kontrolóraUznesenie.