• PEUGEOT
  • COOP JEDNOTA
  • J&T BANKA
  • JANDL

Bratislavský tenisový zväz (BTZ)

Navigácia » Hlavná stránka » Regióny » Bratislavský tenisový zväz » Bratislavský tenisový zväz (BTZ)

 

Zloženie predsedníctva BTZ, zástupcovia v orgánoch STZ, kontakty, stanovy, informácie zo zasadnutí VV a valných zhromaždení BTZ:

VÝKONNÝ VÝBOR Bratislavského tenisového zväzu (BTZ)

predseda:   Peter Miklušičák
členovia:   Ing. E. Csarnakovics, Peter Grič, František Babej, Jozef Šramka, Kamil Gróf

Zvolení zástupcovia BTZ do Rady STZ: Filip Kratochvíla, Štefan Pjontek, Michal Vavro, Veronika Gróf Mikovíniová, Lucia Šramková, Michal Ulický, Marek Budoš, Chantal Škamlová.
Náhradníci: Mária Kolimárová, František Horváth, Miloš Meč9ř, Ľubomír Kurhajec

sekretár:    Mgr. Zuzana Obertová (kontakt)

Odvolacia komisia: Ing . Mária Kolimárová (predseda), Igor Braniša (místopredseda)

Disciplinárna komisia:  JUDr. Radomíra Zrubáková (predseda), František Horváth (místopredseda)

Kontrolór:  JUDr. Ľubomír Tencer,

Zástupcovia z BTZ v orgánoch STZ:         VV STZ  
                                                                     Rada STZ

IČO BTZ: 31747558
​​IBAN BTZ: SK080900000000011485920

Stanovy Bratislavského tenisového zväzu    

Kontakty regionálnych tenisových sväzov - (aj BTZ) 

 Adresár klubov - (aj BTZ) 

Valné zhromaždenia BTZ
Prehľad a informácie zo zasadnutí Valného zhromaždenia Bratislavského tenisového zväzu

Zápisnice zo zasadnutí Výkonného výboru BTZ
Rok 2022:  1/20222/20223/20224/2022     
Rok 2021:  1/2021 2/20213/2022 5/2021,  2 6/2021        
Rok 2020:  1/2020 2/20203/2020  
Rok 2019: 
 1/2019 2/2019 3/2019 , 4/2019 5/2019 6/2019

Rok 2018:  - 6/ 2018 + prezenčná listina , - 5/ 2018 + prezenčná listina , - 4/ 2018 + prezenčná listina , - 3/ 2018 + prezenčná listina , - / 2018 + prezenčná listina 2018  +  prezenčná listina  
Rok 2017: - 6/ 2017  + prezenčná listina  , - 5/ 2017  + prezenčná listina  ,- 4/ 2017  +  prezenčná listina  , - 3/ 2017  +  prezenčná listina  , - 2/ 2017  +  prezenčná listina   , -  1/ 2017  +  prezenčná listina   
Rok 2016:  6/ 2016  + prezenčná listina  , -  5/ 2016  + prezenčná listina  ,  -  4/ 2016  + prezenčná listina ,   -  3 /  2 - 2/ 2016  + prezenčná listina  , -  1/ 2016  + prezenčná listina  

 

Vložené: 19. 09. 2022       Kategória: Bratislavský tenisový zväz
 
BTZ

Súťaž družstiev BTZ

Prihlásené družstvá pre sezónu 2022

Muži:     rozpis, žreb+termín 
Mládež: rozpis, žreb+termín 
Deti:      rozpis, žreb+termín 
Seniori: rozpis, žreb+termín 

Všetci vedúci družstiev musia mať v zmysle nového zákona platnú licenciu rozhodcu alebo platné oprávnenie na výkon funkcie kapitán. Viac informácií...

 
BTZ

Valné zhromaždenie BTZ

Valné zhromaždenie Bratislavského tenisového zväzu sa uskutočnilo dňa 16.3.2022 o 17,00 h v NTC Bratislava. Novozvoleným predsedom BTZ sa stal Peter Miklušičák.
Za členov VV BTZ boli zvolení: E. Csarnakovics, Peter Grič, František Babej, Jozef Šramka, Kamil Gróf
Do Rady STZ za BTZ boli zvolení: Filip Kratochvíla, Štefan Pjontek, Michal Vavro, Veronika Gróf Mikovíniová, Lucia Šramková, Michal Ulický, Marek Budoš, Chantal Škamlová.
Náhradníci: Mária Kolimárová, František Horváth, Miloš Mečíř, Ľubomír Kurhajec