• PEUGOT
  • NADACIA SPP
  • TIPOS
  • FORTUNA
  • J&T BANKA
  • COOP JEDNOTA

Bratislavský tenisový zväz (BTZ)

Navigácia » Hlavná stránka » Regióny » Bratislavský tenisový zväz » Bratislavský tenisový zväz (BTZ)

 

Zloženie predsedníctva BTZ, zástupcovia v orgánoch STZ, kontakty, stanovy, informácie zo zasadnutí VV a valných zhromaždení BTZ:

VÝKONNÝ VÝBOR Bratislavského tenisového zväzu (BTZ)

predseda:  Ing. Pavel Páva
členovia:  Ing. E. Csarnakovics, JUDr. R. Zrubáková, Ing. M. Popovič, RNDr. B. Maťáťko, Ing. E. Siebenstich,

sekretár:   Doc. Ing. Michal Nemec PhD. (kontakt)

Odvolacia komisia: Ing. Mária Kolimárová  (predseda), Igor Braniša (podpredseda)

Disciplinárna komisia: JUDr. Radomíra Zrubáková (predseda), František Horváth (podpredseda)

Kontrolór: JUDr. Ľubomír Tencer,

Zástupcovia z BTZ v orgánoch STZ:        VV STZ 
                                                                     Rada STZ

IČO BTZ:          31747558
IBAN BTZ:        SK0809000000000011485920

Stanovy Bratislavského tenisového zväzu    

Kontakty regionálnych tenisových zväzov - (aj BTZ) 

 Adresár klubov - (aj BTZ) 

- Informácie z Valného zhromaždenia BTZ  

Zápisnice zo zasadnutí Výkonného výboru BTZ:

- 6/ 2018 + prezenčná listina
- 5/ 2018 + prezenčná listina
- 4/ 2018 + prezenčná listina
- 3/ 2018 + prezenčná listina
- 2/ 2018 + prezenčná listina
1/ 2018 + prezenčná listina   
Príprava tenisovej sezóny 2018  

Rok 2017: - 6/ 2017 + prezenčná listina , - 5/ 2017 + prezenčná listina ,- 4/ 2017 + prezenčná listina , - 3/ 2017 + prezenčná listina  , - 2/ 2017 + prezenčná listina  , - 1/ 2017 + prezenčná listina   
Rok 2016:  6/ 2016 + prezenčná listina , - 5/ 2016 + prezenčná listina , - 4/ 2016 + prezenčná listina  , - 3/ 2016 + prezenčná listina , - 2/ 2016 + prezenčná listina , - 1/ 2016 + prezenčná listina  

Valné zhromaždenia BTZ:

14. 3. 2018: Program,  Rokovací poriadokVolebný poriadokSpráva o činnosti BTZ v roku 2017Správa kontrolóraZápis zo zasadnutia VZZápis z konania voliebUznesenie,
29. 3. 2017 : Program,   Rokovací poriadok,   Správa o činnosti BTZ v roku 2016 , zápisprezenčná listina,
31. 3. 2016 : PozvánkaRokovací poriadokVolebný poriadokSmernica per rollamSpráva predsedu BTZ o činnosti za rok 2015Uznesenie z VZ BTZ 31. 3. 2016Zápisnica z Valného zhromaždenia BTZStanovy Bratislavského tenisového zväzuPríprava sezóny 2016 (žrebovanie, školenie)Ocenení funkcionári za BTZ 2016Prezenčné listiny:  č.1,  č.2,  č.3,  č.4, 

 

Vložené: 07. 12. 2018       Kategória: Bratislavský tenisový zväz
 
BTZ

Majstrovské súťaže jednotlivcov BTZ

Aktuálne informácie, rozpisy, vyhodnotenie...

 
BTZ

Súťaž družstiev BTZ

Aktuálne informácie, rozpisy, vyhodnotenie...

 
BTZ

Valné zhromaždenie BTZ

Valné zhromaždenie BTZ sa uskutočnilo  14. 3. 2018 (streda) o17,00 hod. v zasadacej sále NTC Príkopova 6, Bratislava. Do orgánov BTZ boli zvolení

- do funkcie predsedu BTZ Ing. Pavel Páva

- za členov Výkonného výboru BTZ:  E. Csarnakovics, R. Zrubáková, M. Popovič, B. Maťáťko, E. Siebenstich

- do Rady STZ: E. Csarnakovics, F. Hubek, M. Kolimárová, F. Horváth, L. Mečíř, R. Ledník, R. Mokráň, M. Ušiak

- za náhradníkov do Rady STZ: P. Grič, J. Hrabko, J. Šramka, J. Mikovíny