• PEUGEOT
  • J&T BANKA
  • COOP JEDNOTA
  • ADIFEX

Bratislavský tenisový zväz (BTZ)

Navigácia » Hlavná stránka » Regióny » Bratislavský tenisový zväz » Bratislavský tenisový zväz (BTZ)

 
news img

Zloženie predsedníctva BTZ, zástupcovia v orgánoch STZ, kontakty, stanovy, informácie zo zasadnutí orgánov BTZ:

VÝKONNÝ VÝBOR Bratislavského tenisového zväzu (BTZ)

predseda: Ing. Mojmír Mihal
členovia: Jana Chobotová Jamrichová, JUDr. Radomíra Zrubáková, Ing. Martin Búlik, Ing. Mário Popovič, Ján Lörinčík


Zvolení zástupcovia BTZ do Rady STZ: Ing. Mojmír Mihal, Jana Chobotová Jamrichová, Filip Kratochvíla, Ing. Erich Siebenstich, Ing. Martin Búlik, Ing. Mária Kolimárová, František Horváth, Michal Lipták
Náhradníci: Mgr. Ľubomír Kurhajec, Branislav Maťátko, Bc. Matej Mihal, Filip Horanský

kontakt na BTZ

Odvolacia komisia: Ing . Mária Kolimárová (predseda), Igor Braniša (podpredseda)
rozhodnutie zo dňa 7. 12. 2022

Disciplinárna komisia: Ing. Erich Siebenstich (predseda), Doc. Ing. Michal Nemec, CSc. (podpredseda)

Kontrolór: JUDr. Marián Kurhajec

Zástupcovia z BTZ v orgánoch STZ: VV STZ Rada STZ

IČO BTZ: 31747558
​​IBAN BTZ: SK08 0900 0000 0000 1148 5920

Stanovy Bratislavského tenisového zväzu  - platné od 11.4.2024

Pôvodné stanovy Bratislavského tenisového zväzu - platné od 29.3.2017 do 11.4.2024 

 Adresár klubov - (aj BTZ) 

Valné zhromaždenia BTZ
Prehľad a informácie zo zasadnutí Valného zhromaždenia Bratislavského tenisového zväzu

Zápisnice zo zasadnutí Výkonného výboru BTZ

Rok 2024: 1/2024 + pr.listina , 2/2024 + pr.listina
Rok 2023: 1/2023, 1/2023 per rollam, 2/2023 + pr. listina
Rok 2022: 1/20222/20223/20224/2022     
Rok 2021: 1/20212/20213/2021, 4/20215/2021, 6/2021        
Rok 2020: 1/20202/20203/2020  
Rok 2019: 
1/20192/20193/20194/20195/20196/2019

Rok 2018: 6/2018 + pr. listina, 5/2018 + pr. listina, 4/2018 + pr. listina, 3/2018 + pr. listina, 2/2018 + pr. listina1/2018 + pr. listina    
Rok 2017: 6/2017 + pr. listina, 5/2017 + pr. listina, 4/2017 + pr. listina, 3/2017pr. listina, 2/2017pr. listina, 1/2017pr. listina  
Rok 2016: 6/2016 + pr. listina, 5/2016 + pr. listina, 4/2016 + pr. listina, 3/2016 + pr. listina2/2016 + pr. listina, 1/2016 + pr. listina  

 

Vložené: 25. 06. 2024       Kategória: Bratislavský tenisový zväz
 
news img

Majstrovské súťaže jednotlivcov BTZ

Letné regionálne Majstrovstvá BTZ 2024:
Postup na M SR dospelých (oprava rozpisu) – postupujú 4 hráči na základe výsledkov z MR v dvojhre – v prípade, že hráči vypadli v rovnakom kole, rozhoduje predbežný rebríček k 21. 5. 2024.
STZ môže zvážiť pridelenie karty hráčovi z víťazného páru 4-hry, ak o ňu požiada.
rozpis, organizačné výbory

 
news img

Valné zhromaždenie BTZ

Zasadnutie Valného zhromaždenia Bratislavského tenisového zväzu sa uskutoční dňa 11. 4. 2024 (štvrtok) o 17.00 hod. v NTC (sála 1), Príkopová 6, Bratislava.
Valné zhromaždenie 11.4.2024: Pozvánka, Rokovací poriadok, Hospodárenie 2023, Správa o činnosti 2023Rozpočet 2024, Plán činnosti, Stanovy, Dodatok, Správa MK, Uznesenie, Prezencia, Zápisnica 

 
news img

Súťaž družstiev BTZ

Súťaž družstiev BTZ bola vyžrebovaná 3.4. o 10:00h v NTC:

Deti - rozpis, Mládež - rozpis, Muži - rozpis, Seniori - rozpis.

 

 
news img

Haloví majstri bratislavského regiónu na rok 2024

Bratislavský tenisový zväz gratuluje HALOVÝM MAJSTROM BR 2024: