• PEUGEOT
  • NADACIA SPP
  • J&T BANKA
  • COOP JEDNOTA

Bratislavský tenisový zväz (BTZ)

Navigácia » Hlavná stránka » Regióny » Bratislavský tenisový zväz » Bratislavský tenisový zväz (BTZ)

 

Zloženie predsedníctva BTZ, zástupcovia v orgánoch STZ, kontakty, stanovy, informácie zo zasadnutí VV a valných zhromaždení BTZ:

VÝKONNÝ VÝBOR Bratislavského tenisového zväzu (BTZ)

predseda:  Ing. Pavel Páva
členovia:  Ing. E. Csarnakovics, JUDr. R. Zrubáková, Ing. M. Popovič, RNDr. B. Maťáťko, Ing. E. Siebenstich,

sekretár:   Doc. Ing. Michal Nemec PhD. (kontakt)

Odvolacia komisia: Ing. Mária Kolimárová  (predseda), Igor Braniša (podpredseda)

Disciplinárna komisia: JUDr. Radomíra Zrubáková (predseda), František Horváth (podpredseda)

Kontrolór: JUDr. Ľubomír Tencer,

Zástupcovia z BTZ v orgánoch STZ:        VV STZ 
                                                                     Rada STZ

IČO BTZ:          31747558
IBAN BTZ:        SK0809000000000011485920

Stanovy Bratislavského tenisového zväzu    

Kontakty regionálnych tenisových zväzov - (aj BTZ) 

 Adresár klubov - (aj BTZ) 

- Informácie z Valného zhromaždenia BTZ  

Zápisnice zo zasadnutí Výkonného výboru BTZ
Rok 2020: - 1/20202/2020, 3/2020,
Rok 2019: - 1/20192/20193/2019, 4/20195/20196/2019

Príprava tenisovej sezóny 2019  

Rok 2018: - 6/ 2018 + prezenčná listina, - 5/ 2018 + prezenčná listina, - 4/ 2018 + prezenčná listina, - 3/ 2018 + prezenčná listina, - 2/ 2018 + prezenčná listina, - 1/ 2018 + prezenčná listinaPríprava tenisovej sezóny 2018  
Rok 2017: - 6/ 2017 + prezenčná listina , - 5/ 2017 + prezenčná listina ,- 4/ 2017 + prezenčná listina , - 3/ 2017 + prezenčná listina  , - 2/ 2017 + prezenčná listina  , - 1/ 2017 + prezenčná listina   
Rok 2016:  6/ 2016 + prezenčná listina , - 5/ 2016 + prezenčná listina , - 4/ 2016 + prezenčná listina  , - 3/ 2016 + prezenčná listina , - 2/ 2016 + prezenčná listina , - 1/ 2016 + prezenčná listina  

Valné zhromaždenia BTZ
13. 3. 2019: 
Program, Zápis zo zasadnutia VZ + prezPočet hlasov na VZPočet hlasov celkomRokovací poriadokSpráva o činnosti 2018Správa o hospodárení 2018Rozpočet na r. 2019Správa kontrolóraUznesenie.
14. 3. 2018: Program,  Rokovací poriadokVolebný poriadokSpráva o činnosti BTZ v roku 2017Správa kontrolóraZápis zo zasadnutia VZZápis z konania voliebUznesenie,
29. 3. 2017: Program,   Rokovací poriadok,   Správa o činnosti BTZ v roku 2016 , zápisprezenčná listina,
31. 3. 2016: PozvánkaRokovací poriadokVolebný poriadokSmernica per rollamSpráva predsedu BTZ o činnosti za rok 2015Uznesenie z VZ BTZ 31. 3. 2016Zápisnica z Valného zhromaždenia BTZStanovy Bratislavského tenisového zväzuPríprava sezóny 2016 (žrebovanie, školenie)Ocenení funkcionári za BTZ 2016Prezenčné listiny:  č.1,  č.2,  č.3,  č.4, 

 

Vložené: 31. 01. 2020       Kategória: Bratislavský tenisový zväz
 
BTZ

Valné zhromaždenie BTZ

Vzhľadom na súčasnú pandemickú situáciu sa Valné zhromaždenie Bratislavského tenisového zväzu neuskutoční v plánovanom termíne. O novom termíne budeme včas informovať.

Valné zhromaždenie Bratislavského tenisového zväzu sa uskutoční 10. marca 2021 (streda) o 17.00.hod. v salóniku NTC, Príkopova 6, Bratislava.
Program, Počet hlasov celkom, Rokovací poriadokVolebný poriadok, Správa o činnosti 2020, Správa o hospodárení 2020Rozpočet na r. 2021