• PEUGEOT
  • J&T BANKA
  • COOP JEDNOTA
  • ADIFEX

Valné zhromaždenie BTZ

Navigácia » Hlavná stránka » Regióny » Bratislavský tenisový zväz » Valné zhromaždenie BTZ

 
news img

Valné zhromaždenie Bratislavského tenisového zväzu sa bude konať dňa 31. 5. 2023 o 17.00 hod. v priestoroch NTC Bratislava, Príkopova 6. 

Pozvánka, Rokovací poriadok, Volebný poriadok, Správa o činnosti 2022, Hospodárenie 2022, Rozpočet na r. 2023

 

 

* * * Archív * * *

Valné zhromaždenie 16. 3. 2022: Pozvánka, Počet hlasov celkomZápis + prez + uzn.Rokovací poriadok, Volebný poriadok, Správa o činnosti 2021, Hospodárenie 2021, Rozpočet na r. 2022, Návrh dodatku Stanov, Návrhy kandidátovSpráva mandátovej komisie, Správa volebnej komisie

Valné zhromaždenie 22. 9. 2021 per rollam: ProgramPočet hlasov celkomRokovací poriadokSpráva mandátovej komisieVolebný poriadok, Správa o činnosti 2020, Správa o hospodárení 2020Rozpočet na r. 2021

Valné zhromaždenie 2020 (v plánovanom termíne sa neuskutočnilo): Program, Počet hlasov celkomRokovací poriadokSpráva o činnosti 2019Správa o hospodárení 2019Rozpočet na r. 2020

Valné zhromaždenie 13. 3. 2019: Program, Zápis zo zasadnutia VZ + prezPočet hlasov na VZPočet hlasov celkomRokovací poriadokSpráva o činnosti 2018Správa o hospodárení 2018Rozpočet na r. 2019Správa kontrolóraUznesenie.

Valné zhromaždenie 14. 3. 2018: Program,  Rokovací poriadok, Volebný poriadokSpráva o činnosti BTZ v roku 2017Správa kontrolóraZápis zo zasadnutia VZ+prezZápis z konania voliebUznesenie,

Valné zhromaždenie 29. 3. 2017: Program,   Rokovací poriadok,   Správa o činnosti BTZ v roku 2016 , zápis, prezenčná listina,

Valné zhromaždenie 31. 3. 2016: PozvánkaRokovací poriadokVolebný poriadokSmernica per rollamSpráva predsedu BTZ o činnosti za rok 2015Uznesenie z VZ BTZ 31. 3. 2016Zápisnica z Valného zhromaždenia BTZPríprava sezóny 2016 (žrebovanie, školenie)Ocenení funkcionári za BTZ 2016Prezenčné listiny:  č.1,  č.2,  č.3,  č.4, 

 

Vložené: 22. 05. 2023       Kategória: Bratislavský tenisový zväz
 
news img

Súťaž družstiev BTZ 2023

Aktuálne informácie: 
Prihlásené družstvá

Deti - rozpis, termíny + žreb
Mládež - rozpis, termíny + žreb
Muži - rozpis, termíny + žreb
Seniori - rozpis, termíny + žreb

Všetci vedúci družstiev musia mať v zmysle nového zákona platnú licenciu rozhodcu alebo platné oprávnenie na výkon funkcie kapitán. Viac informácií...

 
news img

Bratislavský tenisový zväz (BTZ)

Zloženie predsedníctva BTZ, zástupcovia v orgánoch STZ, kontakty, stanovy, informácie zo zasadnutí VV a valných zhromaždení BTZ: