• PEUGOT
  • NADACIA SPP
  • TIPOS
  • FORTUNA
  • J&T BANKA
  • COOP JEDNOTA

Valné zhromaždenie BTZ

Navigácia » Hlavná stránka » Regióny » Bratislavský tenisový zväz » Valné zhromaždenie BTZ

 

Valné zhromaždenie BTZ sa uskutočnilo  14. 3. 2018 (streda) o17,00 hod. v zasadacej sále NTC Príkopova 6, Bratislava. Do orgánov BTZ boli zvolení

- do funkcie predsedu BTZ Ing. Pavel Páva

- za členov Výkonného výboru BTZ:  E. Csarnakovics, R. Zrubáková, M. Popovič, B. Maťáťko, E. Siebenstich

- do Rady STZ: E. Csarnakovics, F. Hubek, M. Kolimárová, F. Horváth, L. Mečíř, R. Ledník, R. Mokráň, M. Ušiak

- za náhradníkov do Rady STZ: P. Grič, J. Hrabko, J. Šramka, J. Mikovíny

Program,  Rokovací poriadok, Volebný poriadokSpráva o činnosti BTZ v roku 2017Správa kontrolóraZápis zo zasadnutia VZ+prezZápis z konania voliebUznesenie,

 

* * * Archív * * *

Valné zhromaždenie 29. 3. 2017 : Program,   Rokovací poriadok,   Správa o činnosti BTZ v roku 2016 , zápis, prezenčná listina,

Valné zhromaždenie 31. 3. 2016 : PozvánkaRokovací poriadokVolebný poriadokSmernica per rollamSpráva predsedu BTZ o činnosti za rok 2015Uznesenie z VZ BTZ 31. 3. 2016Zápisnica z Valného zhromaždenia BTZStanovy Bratislavského tenisového zväzuPríprava sezóny 2016 (žrebovanie, školenie)Ocenení funkcionári za BTZ 2016Prezenčné listiny:  č.1,  č.2,  č.3,  č.4, 

 

Vložené: 25. 03. 2018       Kategória: Bratislavský tenisový zväz
 
BTZ

Bratislavský tenisový zväz (BTZ)

Zloženie predsedníctva BTZ, zástupcovia v orgánoch STZ, kontakty, stanovy, informácie zo zasadnutí VV a valných zhromaždení BTZ:

 
BTZ

Majstrovské súťaže jednotlivcov BTZ

Aktuálne informácie, rozpisy, vyhodnotenie...

 
BTZ

Súťaž družstiev BTZ

Aktuálne informácie, rozpisy, vyhodnotenie...