• PEUGEOT
  • J&T BANKA
  • COOP JEDNOTA
  • ADIFEX

Valné zhromaždenie BTZ

Navigácia » Hlavná stránka » Regióny » Bratislavský tenisový zväz » Valné zhromaždenie BTZ

 
news img

Zasadnutie Valného zhromaždenia Bratislavského tenisového zväzu sa uskutoční dňa 11. 4. 2024 (štvrtok) o 17.00 hod. v NTC (sála 1), Príkopová 6, Bratislava.
Valné zhromaždenie 11.4.2024: Pozvánka, Rokovací poriadok, Hospodárenie 2023, Správa o činnosti 2023Rozpočet 2024, Plán činnosti, Stanovy, Dodatok, Správa MK, Uznesenie, Prezencia, Zápisnica 

 

 

* * * Archív * * *

Valné zhromaždenie 11.4.2024: Pozvánka, Rokovací poriadok, Hospodárenie 2023, Správa o činnosti 2023Rozpočet 2024, Plán činnosti, Návrh stanov, Dodatok, Správa MK, Uznesenie, Prezencia, Zápisnica

Mimoriadne valné zhromaždenie 24. 10. 2023: Pozvánka, Počet hlasov, UzneseniaRokovací poriadok, Volebný poriadok, BTZ - problémy a sťažnosti v r. 2022 a 2023, Návrhy kandidátov, Správa mandátovej komiseSpráva volebnej komise, Zápisnica, Prezenčná listina

Valné zhromaždenie 31. 5. 2023 (sa neuskutočnilo, nebolo uznášaniaschopné): Pozvánka, Rokovací poriadok, Volebný poriadok, Správa o činnosti 2022, Hospodárenie 2022, Rozpočet na r. 2023

Valné zhromaždenie 16. 3. 2022: Pozvánka, Počet hlasov celkomZápis + prez + uzn.Rokovací poriadok, Volebný poriadok, Správa o činnosti 2021, Hospodárenie 2021, Rozpočet na r. 2022, Návrh dodatku Stanov, Návrhy kandidátovSpráva mandátovej komisie, Správa volebnej komisie

Valné zhromaždenie 22. 9. 2021 per rollam: ProgramPočet hlasov celkomRokovací poriadokSpráva mandátovej komisieVolebný poriadok, Správa o činnosti 2020, Správa o hospodárení 2020Rozpočet na r. 2021

Valné zhromaždenie 2020 (sa neuskutočnilo z dôvodu zákazu zhromažďovania, COVID19): Program, Počet hlasov celkomRokovací poriadokSpráva o činnosti 2019Správa o hospodárení 2019Rozpočet na r. 2020

Valné zhromaždenie 13. 3. 2019: Program, Zápis zo zasadnutia VZ + prezPočet hlasov na VZPočet hlasov celkomRokovací poriadokSpráva o činnosti 2018Správa o hospodárení 2018Rozpočet na r. 2019Správa kontrolóraUznesenie.

Valné zhromaždenie 14. 3. 2018: Program,  Rokovací poriadok, Volebný poriadokSpráva o činnosti BTZ v roku 2017Správa kontrolóraZápis zo zasadnutia VZ+prezZápis z konania voliebUznesenie,

Valné zhromaždenie 29. 3. 2017: Program,   Rokovací poriadok,   Správa o činnosti BTZ v roku 2016 , zápis, prezenčná listina,

Valné zhromaždenie 31. 3. 2016: PozvánkaRokovací poriadokVolebný poriadokSmernica per rollamSpráva predsedu BTZ o činnosti za rok 2015Uznesenie z VZ BTZ 31. 3. 2016Zápisnica z Valného zhromaždenia BTZPríprava sezóny 2016 (žrebovanie, školenie)Ocenení funkcionári za BTZ 2016Prezenčné listiny:  č.1,  č.2,  č.3,  č.4, 

 

Vložené: 19. 04. 2024       Kategória: Bratislavský tenisový zväz
 
news img

Majstrovské súťaže jednotlivcov BTZ

Letné regionálne Majstrovstvá BTZ 2024:
Postup na M SR dospelých (oprava rozpisu) – postupujú 4 hráči na základe výsledkov z MR v dvojhre – v prípade, že hráči vypadli v rovnakom kole, rozhoduje predbežný rebríček k 21. 5. 2024.
STZ môže zvážiť pridelenie karty hráčovi z víťazného páru 4-hry, ak o ňu požiada.
rozpis, organizačné výbory

 
news img

Súťaž družstiev BTZ

Súťaž družstiev BTZ bola vyžrebovaná 3.4. o 10:00h v NTC:

Deti - rozpis, Mládež - rozpis, Muži - rozpis, Seniori - rozpis.

 

 
news img

Bratislavský tenisový zväz (BTZ)

Zloženie predsedníctva BTZ, zástupcovia v orgánoch STZ, kontakty, stanovy, informácie zo zasadnutí orgánov BTZ:

 
news img

Haloví majstri bratislavského regiónu na rok 2024

Bratislavský tenisový zväz gratuluje HALOVÝM MAJSTROM BR 2024: