• PEUGEOT
  • J&T BANKA
  • COOP JEDNOTA
  • ADIFEX

Antidoping - súhrn dôležitých informácií

Navigácia » Hlavná stránka » Súťaže » Antidoping

 
news img

Antidoping - súhrn dôležitých informácií

Svetový antidopingový kódex (Kódex) je hlavnou štruktúrou antidopingového systému, ktorý stanovuje pravidlá, ktoré športovci musia dodržiavať. Cieľom Kódexu je chrániť práva čistých športovcov. Prijalo ho olympijské hnutie, ako aj športové zložky a antidopingové organizácie po celom svete. Je uznaný viac ako 170 vládami (UNESCO Dohovor proti dopingu v športe).

Svetový antidopingový kódex 2021 (svk verzia)

World antidoping code 2021 (eng verzia)

 
news img

Výživové doplnky - iónové nápoje

Slovenská antidopingová agentúra pripravila leták na tému výživové doplnky.

Ďalším jej krokom v oblasti výživových doplnkov bude postupná príprava článkov o jednotlivých skupinách doplnkov. Tentokrát sú to iónové nápoje.

- iónové nápoje,
- proteíny,
- kĺbová výživa,
- vitamíny,
- minerály
 

 
news img

Dopingové kontroly počas koronavírusu

Rok 2020 je pre nás všetkých mimoriadne náročný. Zrušené šampionáty, presunuté turnaje, vrátane olympijských a paralympijských hier, sú však v tejto situácii najbezpečnejším riešením. A to aj napriek tomu, že ide o mimoriadny zásah do prípravy športovcov.  
Rok 2020 však bude aj plný zmien, ktoré nás čakajú po prijatí nového Kódexu Svetovej antidopingovej agentúry. Pre športovcov znamená viac práv, pre nás viacero noviniek, ktoré by sme mali počas tohto roka zaviesť. Aj o nich sa dočítate v tomto newsletteri