• PEUGEOT
  • NADACIA SPP
  • J&T BANKA
  • COOP JEDNOTA

STZ - Slovenský tenisový zväz

Navigácia » Hlavná stránka » STZ

 
news img

Výkonný výbor STZ (VV STZ)

VV STZ je najvyšším výkonným orgánom STZ. Schádza sa najmenej 5x ročne....

24. 09. 2021
Orgány STZ Více zde
 
news img

Kolektívna (KLUBOVÁ) registrácia

Kolektívna registrácia sa OBNOVUJE každú sezónu na základe uhradenia predpísaných poplatkov a doloženia príslušných tlačív v termíne od 1. do 31. 10.

Úhrady popl. a doloženie tlačív pre sezónu 2022: Bratislava / Západ / Stred / Východ

23. 09. 2021
Matrika Více zde
 
news img

Databáza licenčných trénerov

licencia A  licencia B  licencia C

Slovenský tenisový zväz, v snahe poskytnúť komplexnejšie informácie o tenisových tréneroch registrovaných v STZ, vypracoval zoznam, v ktorom sú zaradení tréneri s platnou licenciou. Údaje pravidelne aktualizujeme. Tréneri, ktorí sa v zozname nenachádzajú, budú doplnení po vyplnení dotazníka, o ktorý je možné požiadať na adrese ​juraj.nemcek@stz.sk (metodik STZ).
 

 
news img

Webinár tenisových trénerov 2021

Tohtoročný seminár tenisových trénerov sa opäť, vzhľadom na termín konania a momentálnu neznalosť podmienok organizovania hromadných podujatí v danom termíne, uskutoční formou webináru a to 16.10.2021 v čase 9:00 - 12:00 hod.

Zoznam prihlásených uchádzačov

 
news img

FORMULÁR - Prihlášky na školenia a semináre TRÉNEROV

Zoznamy prihlásených záujemcov:
seminár trénerov       školenie trénerov   
Upozornenie: Všetky prihlášky na školenie a seminár trénerov sú vždy po ukončení príslušného typu školenia (seminára) vyradené z evidencie. V prípade záujmu o školenie alebo seminár, treba svoju prihlášku obnoviť.

 
news img

Školenia a semináre rozhodcov

Získanie odbornej kvalifikácie rozhodca tenisu 1., 2. a 3. stupňa - stručné informácie.

Zoznamy prihlásených záujemcov:  
školenie rozhodcov        seminár rozhodcov

Upozornenie: Všetky prihlášky na školenie a seminár rozhodcov sú vždy po ukončení príslušného typu školenia vyradené z evidencie. V prípade záujmu o školenie alebo seminár je treba svoju prihlášku obnoviť.

 
news img

Kontrolór STZ

Kontrolór je nezávislý a najvyšší kontrolný orgán STZ, ktorý usmerňuje a vykonáva kontrolu činnosti a hospodárenia STZ...

30. 08. 2021
Orgány STZ Více zde
 
news img

Udeľovanie výnimiek z karantény

AKTUALIZOVANÉ 19. 7. 2021 - POZOR, športovci do 18 rokov nemusia žiadať o výnimky z karantény (platí do 9.8. 2021)
Všetci reprezentanti nad 18 rokov (ktorí nie sú plne očkovaní), vrátane trénerov (ktorí nie sú plne očkovaní), musia požiadať o výnimku z karantény a vstupovať na územie SR s negatívnym výsledkom PCR testu na ochorenie COVID–19, nie starším ako 72 hodín. Antigénový test sa pri prechode hranicou SR neakceptuje!

Od 9. 7. 2021 sa ruší farebné rozdelenie cestovného semaforu a platí, že karanténa sa nebude vzťahovať na plne zaočkované osoby z pohľadu vyhlášky ÚVZ SR č. 226, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky. 

Bližšie informácie na stránke MŠVVaŠ SR
 

 
news img

Medzinárodný workshop PTR na Slovensku - november 2021

V dňoch 2. - 4.11. 2021 sa v Maduniciach uskutoční medzinárodný certifikovaný workshop tenisových trénerov 10 and Under Certification Workshop. Určený bude najmä pre trénerov, ktorí pracujú s prípravkou a deťmi do 10 rokov.
Bližšie informácie o workshope nájdete tu.

 
news img
21. 06. 2021
Orgány STZ Více zde
 
news img

Výročná správa Slovenského tenisového zväzu 2020

Slovenský tenisový zväz vo výročnej správe za rok 2020 sumarizuje svoju činnosť v celom rozsahu, t. j. v športovej aj ekonomickej oblasti:

- Výročná správa STZ za rok 2020: / 1 / / / /  

 
news img

Kritériá a nominácie na letné ME družstiev v roku 2021

Kritériá na nominácie na letné ME družstiev a jednotlivcov.
Nominácie na letné ME družstiev a jednotlivcov.