• PEUGOT
  • AEGON
  • NADACIA SPP
  • TIPOS
  • FORTUNA
  • J&T BANKA

STZ - Slovenský tenisový zväz

Navigácia » Hlavná stránka » STZ

 
« 123 »   1/3
news img

National Level School (medz.školenie rozhodcov)-marec 2018

Slovenský tenisový zväz plánuje zorganizovať základné medzinárodné školenie rozhodcov "NATIONAL LEVEL SCHOOL" (bývalé školenie LEVEL 1)
v dňoch  2. - 4. marca 2018 v Národnom tenisovom centre v Bratislave. Zameranie: pravidlá tenisu a základné techniky rozhodovania pre empajrových a čiarových rozhodcov.

 
news img

Medzinárodná trénerská konferencia

Radi by sme Vás informovali o možnosti zúčastniť sa Medzinárodnej trénerskej konferencie, ktorú organizuje Chorvátsky tenisový zväz. Konferencia sa uskutoční v dňoch 17. - 18. 3. 2018 v meste Mali Losinj a je zameraná na prácu s vrcholovými hráčmi vo veku 13 až 18 rokov s cieľom presadiť sa v profesionálnom tenise. 
Podrobné informácie 

Registračný formulár

 
news img

FORMULÁR - Prihlášky na školenia a semináre TRÉNEROV

Zoznamy prihlásených záujemcov:
seminár trénerov       školenie trénerov
Upozornenie: Všetky prihlášky na školenie a seminár trénerov sú vždy po ukončení príslušného typu školenia (seminára) vyradené z evidencie. V prípade záujmu o školenie alebo seminár, treba svoju prihlášku obnoviť.

 
news img

FORMULÁR - Prihlášky na školenia a semináre ROZHODCOV

 Zoznamy prihlásených záujemcov:  
seminár rozhodcov     školenie rozhodcov
Upozornenie: Všetky prihlášky na školenie a seminár rozhodcov sú vždy po ukončení príslušného typu školenia vyradené z evidencie. V prípade záujmu o školenie alebo seminár je treba svoju prihlášku obnoviť.

 
news img

Hosťovanie

Termín na podávanie žiadostí o HOSŤOVANIE je od 15. 1. 2018 a trvá do 28. 2. 2018. V zmysle športovo-technických predpisov STZ hráči bez klubovej príslušnosti nemôžu zmeniť klub mimo prestupového obdobia.
Zoznam schválených hosťovaní
 

12. 01. 2018
Matrika Více zde
 
news img

Kritériá a nominácie na halové ME družstiev v roku 2018

Kritériá na nominácie na halové ME družstiev.
Nominácie na halové ME družstiev.

 
news img

Aktuálne zoznamy rozhodcov a kapitánov

Zoznamy rozhodcov  a kapitánov v STZ

 
news img

Nová tenisová knižná ponuka

Slovenský tenisový zväz ponúka možnosť si od 8. januára 2018 zakúpiť knihu od známeho francúzskeho trénera  Patricka Mouratogloua  THE COACH. Cena 14 Eur.

 
news img

Pozastavenie členstva klubov STZ v roku 2018

Výkonný výbor STZ na svojom riadnom zasadnutí dňa 24. 11. 2017 rozhodol o pozastavení členstva tenisových klubov, ktoré neobnovili kolektívnu registráciu v zmysle článku č. 6 registračného poriadku. Toto rozhodnutie nadobúda platnosť 1. 12. 2017.

27. 11. 2017
Matrika Více zde
 
news img

Sadzobníky odmien pre rozhodcov na rok 2018

Výkonný výbor STZ na svojom zasadnutí dňa 24.11.2017 schválil sadzobníky odmien pre rozhodcov s platnou licenciou STZ, pre rozhodcov s medzinárodnou kvalifikáciou a pre čiarových rozhodcov na rok 2018 s platnosťou od 24. novembra 2017.

 
news img

Prestupy

Termín na podávanie žiadostí o prestup je od 15. 10. a trvá do 5. 11. 2018  
Upozornenie: Termín prestupu je dodržaný, ak je prestupový lístok doručený alebo odoslaný (rozhoduje poštová pečiatka) na STZ najneskoršie posledný deň prestupového obdobia, t.j. 5. novembra. Prestup, ktorý bol ohlásený mimo prestupového termínu sa odmietne.

20. 11. 2017
Matrika Více zde
 
« 123 »   1/3