• PEUGEOT
  • NADACIA SPP
  • J&T BANKA
  • COOP JEDNOTA

Školenia a semináre rozhodcov

Navigácia » Hlavná stránka » STZ » Rozhodcovský úsek » Školenia a semináre rozhodcov

 

Získanie odbornej kvalifikácie rozhodca tenisu 1., 2. a 3. stupňa - stručné informácie.

Zoznamy prihlásených záujemcov:  
školenie rozhodcov        seminár rozhodcov

Upozornenie: Všetky prihlášky na školenie a seminár rozhodcov sú vždy po ukončení príslušného typu školenia vyradené z evidencie. V prípade záujmu o školenie alebo seminár je treba svoju prihlášku obnoviť.

Typy organizovaných školení resp. seminárov:

- seminár rozhodcov (A,B,C)
- školenie 1. stupeň
(organizujú regionálne zväzy - kontakty)
- školenie 2. a 3. stupeň (organizuje STZ)
- školenie NATIONAL LEVEL SCHOOL (pôvodne LEVEL 1) - (organizuje STZ)

STZ bude priebežne zaznamenávať záujem o školenia a semináre v rámci celého Slovenska a v spolupráci s regionálnymi tenisovými zväzmi podľa počtu prihlásených, t. j. iba ak bude dostatok záujemcovurčí konkrétny termín a miesto konania.

Preto ak máte záujem o školenie 1. 2. alebo 3. stupňa, prípadne o seminár potrebný k obnove licencie rozhodcu, vyplňte a odošlite dolu uvedený formulár.

Kontaktná osoba:
Petra Šegedová, 02/ 492 09 886, 
petra.segedova@stz.sk 

Rozhodcovské licencie vydáva STZ na základe predloženého tlačiva "žiadosť o vydanie rozhodcovskej licencie" , t. j. absolvovanie seminára, resp. školenia neznamená automatické predĺženie licencie. Viac informácií...

Akreditácia školiaceho strediska Slovenský tenisový zväz na odbornú spôsobilosť rozhodca tenisu I., II. a III. kvalifikačného stupňa - potvrdenie.

PRIHLÁŠKA na školenie, seminár ROZHODCOV
Do kolónky Text správy nezabudnite konkretizovať, o aký typ školenia resp. seminára máte záujem.

 

Meno:
Priezvisko:
Adresa:
Mesto:
PSČ:
Mobil:
E-mail:
Text správy:

Vložené: 01. 06. 2021       Kategória: Rozhodcovský úsek
 
news img

Sadzobníky odmien pre rozhodcov na rok 2021

Výkonný výbor STZ na základe hlasovania per rollam zo dňa 30. 11. 2020 schválil sadzobníky odmien pre rozhodcov s platnou licenciou STZ, pre rozhodcov s medzinárodnou kvalifikáciou a pre čiarových rozhodcov na rok 2021 s platnosťou od 1. decembra 2020.

 
news img

Obnova rozhodcovských a kapitánskych licencií

Kontrola platnosti licencie rozhodcu, resp. kapitána

Všetky informácie ohľadom možností obnovy rozhodcovskej licencie nájdete tu.
Obnova kapitánskej licencie je možná na základe úhrady registračného poplatku vo výške 10 Eur na dva tenisové roky. Pri realizácii úhrady je nutné uviesť VS 111 a do správy pre prijímateľa registračné číslo kapitána, za ktorého bola platba uhradená (bankové spojenie).

V prípade akýchkoľvek otázok sa na nás môžete obrátiť mailom: petra.segedova@stz.sk , alebo telefonicky (02/49 209 886).

 
news img

Pomôcky pre rozhodcov a usporiadateľov

STZ v spolupráci s aktívnym rozhodcom a lektorom Ing. Michalom Varmusom pripravil pomôcku pre všetkých, ktorí sa venujú organizácii turnajov spracovávaných cez systém eTenis. Veríme, že táto pomôcka bude prínosom nielen pre skúsených, ale predovšetkým pre začínajúcich rozhodcov či usporiadateľov a pomôže eliminovať prípadné nejasnosti.