• PEUGEOT
  • J&T BANKA
  • COOP JEDNOTA
  • ADIFEX

Pomôcky pre rozhodcov a usporiadateľov

Navigácia » Hlavná stránka » STZ » Rozhodcovský úsek » Pomôcky pre rozhodcov a usporiadateľov

 

STZ v spolupráci s aktívnym rozhodcom a lektorom Ing. Michalom Varmusom pripravil pomôcku pre všetkých, ktorí sa venujú organizácii turnajov spracovávaných cez systém eTenis. Veríme, že táto pomôcka bude prínosom nielen pre skúsených, ale predovšetkým pre začínajúcich rozhodcov či usporiadateľov a pomôže eliminovať prípadné nejasnosti.

manuál pre spracovanie TURNAJOV jednotlivcov 

  1. - - videomanuál o spracovaní akceptácie a odhlášok
  2. - - videomanuál o žrebovaní dvojhry
  3. - - videomanuál o žrebovaní štvorhry
  4. - - videomanuál o žrebovaní turnaja detí
  5. - - videomanuál o spracovaní odhlášok po žrebovaní

Všetky sú kedykoľvek k dispozícii aj s ostatnými materiálmi v stálom článku - Ide nám o lepší tenis, kde prinášame prehľad najdôležitejších informácií a materiálov potrebných k riadeniu jednotlivých tenisových akcií a poukazujeme aj na rôzne situácie, nejasné prípady vyskytujúce sa počas zápasov. Veríme, že tieto podklady pomôžu pri ich riešení.

 

Vložené: 07. 09. 2017       Kategória: Rozhodcovský úsek
 
news img

Školenia a semináre rozhodcov

Získanie odbornej kvalifikácie rozhodca tenisu 1., 2. a 3. stupňa - stručné informácie.

Zoznamy prihlásených záujemcov:  
školenie rozhodcov        seminár rozhodcov

Upozornenie: Všetky prihlášky na školenie a seminár rozhodcov sú vždy po ukončení príslušného typu školenia vyradené z evidencie. V prípade záujmu o školenie alebo seminár je treba svoju prihlášku obnoviť.

 
news img

Sadzobníky odmien pre rozhodcov na rok 2024

Výkonný výbor STZ na svojom zasadnutí dňa 22. 11. 2023 schválil sadzobníky odmien pre rozhodcov s platnou licenciou STZ, pre rozhodcov s medzinárodnou kvalifikáciou a pre čiarových rozhodcov na rok 2024 s platnosťou od 24. novembra 2023.

 
news img

Obnova rozhodcovských a kapitánskych licencií

Kontrola platnosti licencie rozhodcu, resp. kapitána

Všetky informácie ohľadom možností obnovy rozhodcovskej licencie nájdete tu.
Obnova kapitánskej licencie je možná na základe úhrady registračného poplatku vo výške 10 Eur na dva tenisové roky. Pri realizácii úhrady je nutné uviesť VS 111 a do správy pre prijímateľa registračné číslo kapitána, za ktorého bola platba uhradená (bankové spojenie).

V prípade akýchkoľvek otázok sa na nás môžete obrátiť telefonicky 02/49 209 886 (887).