• PEUGOT
  • NADACIA SPP
  • TIPOS
  • AXA
  • J&T BANKA
  • COOP JEDNOTA

Aktuálne zoznamy rozhodcov a kapitánov

Navigácia » Hlavná stránka » STZ » Rozhodcovský úsek » Aktuálne zoznamy rozhodcov a kapitánov

 

Karty všetkých rozhodcov a kapitánov v systéme eTenis (vrátane platnosti licencie a telefónnych čísiel)

Register ROZHODCOV v informačnom systéme športu s príslušnosťou k STZ (v registri sa zobrazujú iba rozhodcovia s platnou licenciou)

Register iných športových odborníkov (vrátane KAPITÁNOV) v informačnom systéme športu s príslušnosťou k STZ (v registri sa zobrazujú iba odborníci s platnou licenciou)

 

 

 

Vložené: 28. 03. 2019       Kategória: Rozhodcovský úsek
 
news img

Školenia a semináre rozhodcov

Získanie odbornej kvalifikácie rozhodca tenisu 1., 2. a 3. stupňa - stručné informácie.

Zoznamy prihlásených záujemcov:  
seminár rozhodcov     školenie rozhodcov

Upozornenie: Všetky prihlášky na školenie a seminár rozhodcov sú vždy po ukončení príslušného typu školenia vyradené z evidencie. V prípade záujmu o školenie alebo seminár je treba svoju prihlášku obnoviť.

 
news img

Obnova rozhodcovských a kapitánskych licencií

Kontrola platnosti licencie rozhodcu, resp. kapitána

Všetky informácie ohľadom možností obnovy rozhodcovskej licencie nájdete tu.

Obnova kapitánskej licencie je možná na základe úhrady registračného poplatku vo výške 10 Eur na dva tenisové roky. Pri realizácii úhrady je nutné uviesť VS 111 a do správy pre prijímateľa registračné číslo kapitána, za ktorého bola platba uhradená (bankové spojenie).

V prípade akýchkoľvek otázok sa na nás môžete obrátiť mailom: petra.segedova@stz.sk , alebo telefonicky (02/49 209 886).

 
news img

Sadzobníky odmien pre rozhodcov na rok 2019

Výkonný výbor STZ na svojom zasadnutí dňa 19. 10. 2018 schválil sadzobníky odmien pre rozhodcov s platnou licenciou STZ, pre rozhodcov s medzinárodnou kvalifikáciou a pre čiarových rozhodcov na rok 2019 s platnosťou od 16. novembra 2018.

 
news img

Pomôcky pre rozhodcov a usporiadateľov

STZ v spolupráci s aktívnym rozhodcom a lektorom Ing. Michalom Varmusom pripravil pomôcku pre všetkých, ktorí sa venujú organizácii turnajov spracovávaných cez systém eTenis. Veríme, že táto pomôcka bude prínosom nielen pre skúsených, ale predovšetkým pre začínajúcich rozhodcov či usporiadateľov a pomôže eliminovať prípadné nejasnosti.