• PEUGOT
  • NADACIA SPP
  • TIPOS
  • AXA
  • J&T BANKA
  • COOP JEDNOTA

Rozhodcovský úsek

Navigácia » Hlavná stránka » STZ » Rozhodcovský úsek

 
news img

FORMULÁR - Prihlášky na školenia a semináre ROZHODCOV

Zoznamy prihlásených záujemcov:  
seminár rozhodcov     školenie rozhodcov
Upozornenie: Všetky prihlášky na školenie a seminár rozhodcov sú vždy po ukončení príslušného typu školenia vyradené z evidencie. V prípade záujmu o školenie alebo seminár je treba svoju prihlášku obnoviť.

 
news img

Sadzobníky odmien pre rozhodcov na rok 2019

Výkonný výbor STZ na svojom zasadnutí dňa 19. 10. 2018 schválil sadzobníky odmien pre rozhodcov s platnou licenciou STZ, pre rozhodcov s medzinárodnou kvalifikáciou a pre čiarových rozhodcov na rok 2019 s platnosťou od 16. novembra 2018.

 
news img

National Level School úspešne za nami

V dňoch 2.- 4.3 2018 sa v Národnom tenisovom centre v Bratislave konalo školenie medzinárodných empajrových rozhodcov „Tennis Officiating National Level School".

 
news img

Pomôcka pre rozhodcov a usporiadateľov - videomanuály

STZ v spolupráci s aktívnym rozhodcom a lektorom Ing. Michalom Varmusom pripravil pomôcku pre všetkých, ktorí sa venujú organizácii turnajov spracovávaných cez systém eTenis. Veríme, že táto pomôcka bude prínosom nielen pre skúsených, ale predovšetkým pre začínajúcich rozhodcov či usporiadateľov a pomôže eliminovať prípadné nejasnosti.

 
news img

Obnova rozhodcovských a kapitánskych licencií

Všetky informácie ohľadom možností obnovy rozhodcovskej licencie nájdete tu.

Obnova kapitánskej licencie je možná na základe úhrady registračného poplatku vo výške 10 Eur na dva tenisové roky. Pri realizácii úhrady je nutné uviesť VS 111 a do správy pre prijímateľa registračné číslo kapitána, za ktorého bola platba uhradená (bankové spojenie).

V prípade akýchkoľvek otázok sa na nás môžete obrátiť mailom: petra.segedova@stz.sk , alebo telefonicky (02/49 209 886).

 
news img

Potvrdenie o akreditácii - rozhodca

Potvrdenie o akreditácii školiaceho strediska Slovenský tenisový zväz na odbornú spôsobilosť rozhodca tenisu I., II. a III. kvalifikačného stupňa. Akreditácia

 
news img

Získanie odbornej kvalifikácie - rozhodca tenisu

Stručné informácie pre získanie odbornej kvalifikácie -  rozhodca tenisu 1., 2. a 3. stupňa, info

 

 
news img

Sledujte rubriku Ide nám o lepší tenis !

V stálej rubrike pod názvom "Ide nám o lepší tenis" prinášame prehľad najdôležitejších informácií a materiálov potrebných k riadeniu jednotlivých tenisových akcií a poukazujeme aj na rôzne situácie, nejasné prípady vyskytujúce sa počas zápasov. Veríme, že tieto podklady pomôžu pri ich riešení.   (klikni tu)