• PEUGOT
  • NADACIA SPP
  • AXA
  • J&T BANKA
  • COOP JEDNOTA

Ide nám o lepší tenis

Navigácia » Hlavná stránka » Súťaže » Súťaže info » Ide nám o lepší tenis

 
news img

V tomto článku prinášame prehľad najdôležitejších informácií a materiálov potrebných k riadeniu jednotlivých tenisových akcií.
 

Tenis bol v minulosti označovaný ako "biely šport". Tento názov symbolizoval nielen biele oblečenie športovcov, ale aj zmysel pre fair play všetkých zúčastnených strán. Bohužiaľ v súčasnosti, na škodu tenisu, sme často svedkami nešportového konania jednotlivých aktérov.  Prvým predpokladom pre navrátenie čistoty do tohto športu je znalosť platných predpisov a ich dodržiavanie. Veríme, že nasledujúce informácie Vám pomôžu zorientovať sa v tejto oblasti.

Aktuálne

- upozornenia pre usporiadateľov turnajov a rozhodcov

- zoznam hráčov, ktorí majú zastavenú činnosť

- platné stanovy, predpisy STZ a pravidlá tenisu  

- oficiálny rebríček 

Systém eTenis
- manuál pre spracovanie TURNAJOV jednotlivcov 

  1. - - videomanuál o spracovaní akceptácie a odhlášok
  2. - - videomanuál o žrebovaní dvojhry
  3. - - videomanuál o žrebovaní štvorhry
  4. - - videomanuál o žrebovaní turnaja detí
  5. - - videomanuál o spracovaní odhlášok po žrebovaní
  6. - - pomôcka (algoritmus) pri odhlásení hráča na turnaji žrebovanom vopred   

- manuál pre spracovanie súťaže DRUŽSTIEV

- manuál pre spracovanie súťaže DETSKÝ DC a FC

- manuál pre spracovanie prihlášok do termínovej listiny

Usporiadateľ
- manuál pre organizovanie turnajov
- záznamník pre usporiadateľa
- dokumentácia k turnajom

Rozhodca
- pomôcka (algoritmus) pri odhlásení hráča na turnaji žrebovanom vopred   
- práca rozhodcu v súťažiach jednotlivcov
- práca rozhodcu v súťažiach družstiev

Hráči, ich sprievod, diváci ...
- správanie účastníkov turnaja
- priestupky a sankcie hráčov
- ako sa vyhnúť priestupkom pri odhlasovaní

Platné princípy
- prihlasovania na domáce turnaje
- odhlasovania z domácich turnajov

Riešenie problémových prípadov
- výklad pravidiel
- výklad predpisov

Neviete si rady? Chcete nám zaslať otázku ohľadom výkladu pravidiel, predpisov alebo čohoľvek ohľadom tenisu? 

Formulár - napíšte nám svoju otázku

 

Ako správne postupovať pri spracovaní akceptácie

1./ 75% hráčov počítač usporiada podľa rebríčka, pričom poradie hráčov usporiadateľ nesmie meniť (v prípade rovnosti rebríčka počítač automaticky určí poradie žrebom a to je záväzné)

2./ 25% hráčom sa pridelia voľné karty (trieda A, B  = 1/2 STZ + 1/2 USP, trieda C, D = všetky USP), pričom usporiadateľ môže udeliť karty usporiadateľa podľa svojho uváženia

3./ Pri odhlásení hráča, krorý dostal kartu usporiadateľa nahradí usporiadateľ ľubovoľným hráčom. Uvoľnenú kartu STZ nahradí STZ, ak to už však z časového hľadiska nie je možné, nahradí ju usporiadateľ.

4./ Pri odhlasení hráča podľa rebríčka treba 
      a) zaradiť hráča podľa rebríčkového postavenia. Ak hráč s WC má lepší oficiálny rebríček ako 1. náhradník v zozname čakateľov, presunie sa do HS čím sa uvoľní WC 
      b) Ak hráči nemajú rebríčkové postavenie, zaradia sa hráči postupne podľa pozície, ktorú určil žrebom počítač pri zostavovaní akceptácie.

5/ do hlavnej súťaže v žiadnom prípade nemôže byť zaradený hráč so zákazom štartu a neplatnou registráciou počas turnaja

Uvedený spôsob akceptácie prihlasených hráčov je záväzny pre všetkých usporiadateľov. Zverejniť akceptáciu je nutné 7 dní pred začiatkom turnaja. Následne, až do začiatku súťaže, je usporiadateľ povinný denne akceptáciu kontrolovať a aktualizovať.

Osobitosti pri turnajoch detí - viac info

 

Vložené: 27. 11. 2016       Kategória: Súťaže info
 
news img

Súťaže povolené

Rozhodnutím Úradu verejného zdravotníctva SR je od stredy 3. 6. 2020 oficiálne povolené organizovať športové súťažné podujatia.

Odporúčame usporiadateľom turnaje žrebovať vopred s riadnym zverejnením termínov a časov jednotlivých zápasov. Taktiež vyzývame všetkých hráčov vrátane ich sprievodu, aby sa zbytočne nezdržiavali počas podujatí v areáloch mimo svojich zápasov.

02. 06. 2020
Súťaže info Více zde
 
news img

Aktuálne usmernenia k súťažiam STZ

Slovenský tenisový zväz vydáva nasledovné usmernenia k súťažiam STZ, platné od 1. 6. 2020 (podmienené rozhodnutiami vlády SR, ústredného krízového štábu a hlavného hygienika o možnosti organizovať športové podujatia):

12. 05. 2020
Súťaže info Více zde
 
news img

Oficiálna lopta STZ

Slovenský tenisový zväz potvrdzuje a oznamuje, že jedinou (exkluzívnou) oficiálnou loptou pre všetky podujatia STZ na Slovensku (okrem niektorých medzinárodných podujatí a podujatí série NJT) v sezóne 2020 sú výhradne lopty značky DUNLOP.

05. 11. 2019
Súťaže info Více zde
 
news img

Antidoping - súhrn dôležitých informácií

Pre lepšiu dostupnosť a informovanosť vytvoril Slovenský tenisový zväz v spolupráci so Slovenskou antidopingovou agentúrou na svojej webovej stránke súhrn dôležitých informácií o platných pravidlách antidopingu v športe. Klikni na ANTIDOPING ... odklik je trvalo k dispozícii cez rýchle vyhľadávanie v spodnej časti stránky.

17. 05. 2019
Súťaže info Více zde
 
news img

Dôležité upozornenia pre usporiadateľov a rozhodcov

V tomto článku upozorňujeme na aktuálne zmeny. POZOR, nezabudnite si stiahnuť aktualizované TLAČIVÁ - podklady k turnajom.

19. 10. 2018
Súťaže info Více zde
 
news img

Ukazovatele skóre - ponuka pre usporiadateľov turnajov

Neodmysliteľnou súčasťou tenisových dvorcov a výraznou pomôckou pri skvalitnení turnajov a tenisových súťaží sú aj ukazovatele skóre. Dávame preto do pozornosti všetkým usporiadateľom, ktorí ešte nedisponujú týmto zariadením, ponuku pána Mgr. Ľubomíra Kureka, ktorý má dlhoročné skúsenosti v oblasti organizovania podujatí:

tenisové pomôcky a ukazovatele skóre 

07. 01. 2016
Súťaže info Více zde