• PEUGOT
  • NADACIA SPP
  • AXA
  • J&T BANKA
  • COOP JEDNOTA

Ide nám o lepší tenis

Navigácia » Hlavná stránka » Súťaže » Súťaže info » Ide nám o lepší tenis

 
news img

V tomto článku prinášame prehľad najdôležitejších informácií a materiálov potrebných k riadeniu jednotlivých tenisových akcií.
 

Tenis bol v minulosti označovaný ako "biely šport". Tento názov symbolizoval nielen biele oblečenie športovcov, ale aj zmysel pre fair play všetkých zúčastnených strán. Bohužiaľ v súčasnosti, na škodu tenisu, sme často svedkami nešportového konania jednotlivých aktérov.  Prvým predpokladom pre navrátenie čistoty do tohto športu je znalosť platných predpisov a ich dodržiavanie. Veríme, že nasledujúce informácie Vám pomôžu zorientovať sa v tejto oblasti.

Aktuálne

- upozornenia pre usporiadateľov turnajov a rozhodcov

- zoznam hráčov, ktorí majú zastavenú činnosť

- platné stanovy, predpisy STZ a pravidlá tenisu  

- oficiálny rebríček 

Systém eTenis
- manuál pre spracovanie TURNAJOV jednotlivcov 

  1. - - videomanuál o spracovaní akceptácie a odhlášok
  2. - - videomanuál o žrebovaní dvojhry
  3. - - videomanuál o žrebovaní štvorhry
  4. - - videomanuál o žrebovaní turnaja detí
  5. - - videomanuál o spracovaní odhlášok po žrebovaní
  6. - - pomôcka (algoritmus) pri odhlásení hráča na turnaji žrebovanom vopred   

- manuál pre spracovanie súťaže DRUŽSTIEV

- manuál pre spracovanie súťaže DETSKÝ DC a FC

- manuál pre spracovanie prihlášok do termínovej listiny

Usporiadateľ
- manuál pre organizovanie turnajov
- záznamník pre usporiadateľa
- dokumentácia k turnajom

Rozhodca
- pomôcka (algoritmus) pri odhlásení hráča na turnaji žrebovanom vopred   
- práca rozhodcu v súťažiach jednotlivcov
- práca rozhodcu v súťažiach družstiev

Hráči, ich sprievod, diváci ...
- správanie účastníkov turnaja
- priestupky a sankcie hráčov
- ako sa vyhnúť priestupkom pri odhlasovaní

Platné princípy
- prihlasovania na domáce turnaje
- odhlasovania z domácich turnajov

Riešenie problémových prípadov
- výklad pravidiel
- výklad predpisov

Neviete si rady? Chcete nám zaslať otázku ohľadom výkladu pravidiel, predpisov alebo čohoľvek ohľadom tenisu? 

Formulár - napíšte nám svoju otázku

 

Ako správne postupovať pri spracovaní akceptácie

1./ 75% hráčov počítač usporiada podľa rebríčka, pričom poradie hráčov usporiadateľ nesmie meniť (v prípade rovnosti rebríčka počítač automaticky určí poradie žrebom a to je záväzné)

2./ 25% hráčom sa pridelia voľné karty (trieda A, B  = 1/2 STZ + 1/2 USP, trieda C, D = všetky USP), pričom usporiadateľ môže udeliť karty usporiadateľa podľa svojho uváženia

3./ Pri odhlásení hráča, krorý dostal kartu usporiadateľa nahradí usporiadateľ ľubovoľným hráčom. Uvoľnenú kartu STZ nahradí STZ, ak to už však z časového hľadiska nie je možné, nahradí ju usporiadateľ.

4./ Pri odhlasení hráča podľa rebríčka treba 
      a) zaradiť hráča podľa rebríčkového postavenia. Ak hráč s WC má lepší oficiálny rebríček ako 1. náhradník v zozname čakateľov, presunie sa do HS čím sa uvoľní WC 
      b) Ak hráči nemajú rebríčkové postavenie, zaradia sa hráči postupne podľa pozície, ktorú určil žrebom počítač pri zostavovaní akceptácie.

5/ do hlavnej súťaže v žiadnom prípade nemôže byť zaradený hráč so zákazom štartu a neplatnou registráciou počas turnaja

Uvedený spôsob akceptácie prihlasených hráčov je záväzny pre všetkých usporiadateľov. Zverejniť akceptáciu je nutné 7 dní pred začiatkom turnaja. Následne, až do začiatku súťaže, je usporiadateľ povinný denne akceptáciu kontrolovať a aktualizovať.

Osobitosti pri turnajoch detí - viac info

 

Vložené: 27. 11. 2016       Kategória: Súťaže info
 
news img

Letné regionálne majstrovstvá 2020

Po zmene termínov Majstrovstiev regiónu sa všetky prihlášky hráčov automaticky preklopili do nových termínov. Preto upozorňujeme tých hráčov, ktorí boli prihlásení na pôvodné termíny regionálnych majstrovstiev a v nových termínoch štartovať nechcú, aby sa čo najskôr odhlásili.

Rozpisy MR nájdete zverejnené na príslušných stránkach regiónov a tiež v eTenise.

20. 05. 2020
Súťaže info Více zde
 
news img

Aktuálne usmernenia k súťažiam STZ

Slovenský tenisový zväz vydáva nasledovné usmernenia k súťažiam STZ, platné od 1. 6. 2020 (podmienené rozhodnutiami vlády SR, ústredného krízového štábu a hlavného hygienika o možnosti organizovať športové podujatia):

12. 05. 2020
Súťaže info Více zde
 
news img

Oficiálna lopta STZ

Slovenský tenisový zväz potvrdzuje a oznamuje, že jedinou (exkluzívnou) oficiálnou loptou pre všetky podujatia STZ na Slovensku (okrem niektorých medzinárodných podujatí a podujatí série NJT) v sezóne 2020 sú výhradne lopty značky DUNLOP.

05. 11. 2019
Súťaže info Více zde
 
news img

Antidoping - súhrn dôležitých informácií

Pre lepšiu dostupnosť a informovanosť vytvoril Slovenský tenisový zväz v spolupráci so Slovenskou antidopingovou agentúrou na svojej webovej stránke súhrn dôležitých informácií o platných pravidlách antidopingu v športe. Klikni na ANTIDOPING ... odklik je trvalo k dispozícii cez rýchle vyhľadávanie v spodnej časti stránky.

17. 05. 2019
Súťaže info Více zde
 
news img

Dôležité upozornenia pre usporiadateľov a rozhodcov

V tomto článku upozorňujeme na aktuálne zmeny. POZOR, nezabudnite si stiahnuť aktualizované TLAČIVÁ - podklady k turnajom.

19. 10. 2018
Súťaže info Více zde
 
news img

Ukazovatele skóre - ponuka pre usporiadateľov turnajov

Neodmysliteľnou súčasťou tenisových dvorcov a výraznou pomôckou pri skvalitnení turnajov a tenisových súťaží sú aj ukazovatele skóre. Dávame preto do pozornosti všetkým usporiadateľom, ktorí ešte nedisponujú týmto zariadením, ponuku pána Mgr. Ľubomíra Kureka, ktorý má dlhoročné skúsenosti v oblasti organizovania podujatí:

tenisové pomôcky a ukazovatele skóre 

07. 01. 2016
Súťaže info Více zde