• PEUGOT
  • NADACIA SPP
  • AXA
  • J&T BANKA
  • COOP JEDNOTA

Dôležité upozornenia pre usporiadateľov a rozhodcov

Navigácia » Hlavná stránka » Súťaže » Súťaže info » Dôležité upozornenia pre usporiadateľov a rozhodcov

 
news img

V tomto článku upozorňujeme na aktuálne zmeny. POZOR, nezabudnite si stiahnuť aktualizované TLAČIVÁ - podklady k turnajom.

Schválené ZMENY ŠTP VV STZ 25. 10. 2019
prehľad aktuálne schválených zmien a úprav športovo-technických predpisov.
 
UPOZORNENIE k spracovaniu akceptácie a žrebovania:
Hráčov, ktorí sa odhlásili po vyžrebovaní turnaja, resp. sa nedostavili bez odhlásenia, je potrebné v akceptácii odhlásiť a v prípade, že už nie sú náhradníci, treba ich nahradiť hráčmi „odhlásený 1 (2, 3) po vyžrebovaní“. Je to dôležité z toho dôvodu, že v zmysle zákona o športe je aktívnym športovcom ten športovec, ktorý sa v poslednom roku zúčastnil najmenej na troch súťažiach organizovaných športovou organizáciou, za ktorú je registrovaný. V zmysle tohto kritéria sa  vypočítava pre kluby finančný príspevok. Pokiaľ ostane odhlásený hráč v pavúku, systém to vyhodnotí ako účasť na podujatí, čo je zavádzajúce. Preto Vás prosíme, aby ste pri turnajoch spracovávaných cez eTenis postupovali podľa Manuálu pre spracovanie turnajov jednotlivcov (časť 3. Žrebovanie  - odhlášky pri halových turnajoch po vyžrebovaní),
Všetky dôležité manuály ako aj doplňujúce VIDEOMANUÁLY sú zverejnené v sekcii Súťaže, v článku Ide nám o lepší tenis.
NEPREHLIADNITE: Pomôcka (algoritmus) pri odhlásení hráča na turnaji žrebovanom vopred  

ZASTAVENÁ ČINNOSŤ:
Zoznam hráčov, ktorí majú zastavenú činnosť
V čase zastavenia činnosti hráč nemôže štartovať na žiadnom turnaji, v opačnom prípade ide o neoprávnený štart - viac informácií...

DOKUMENTÁCIA k turnajom:
Podklady z turnajov detí, mládeže a dospelých zasielajte na adresu petra.segedova@stz.sk  
turnaj_etenis.xls  - obsahuje tlačivá ktoré treba vyplniť ak spracujete turnaj systémom eTenis (rozpis, správa, príloha). POZOR, pre kategóriu detí sú vytvorené samostané tlačivá!
deti.xls - obsahuje tlačivá potrebné k turnajom DETÍ 
seniori.xls - obsahuje tlačivá potrebné k turnajom seniorov
plážový tenis.xls - obsahuje tlačivá potrebné k turnajom v PLÁŽOVOM tenise
(podklady k turnajom seniorov a plážovému tenisu zasielajte na adresu zdena.suhajova@stz.sk)
Časový harmonogram.xls - obsahuje formuláre na spracovanie časového harmonogramu a poradia zápasov, použiteľné pre všetky turnaje

Rozpis k turnaju treba zaslať najneskôr 14 dní pred začiatkom turnaja na STZ (kópiu na príslušný RTZ).
Správu + obe prílohy z turnaja spracováva vrchný rozhodca a usporiadateľ je povinný ich spolu s ostatnými podkladmi zaslať na STZ do 48 hodín po skončení turnaja. 

Podklady zaslané elektronickou poštou netreba už zasielať obyčajnou poštou.

STÁLA RUBRIKA: "Ide nám o lepší tenis"
V tejto rubrike prinášame prehľad najdôležitejších informácií a materiálov potrebných k riadeniu jednotlivých tenisových akcií.

 

Vložené: 19. 10. 2018       Kategória: Súťaže info
 
news img

Letné regionálne majstrovstvá 2020

Po zmene termínov Majstrovstiev regiónu sa všetky prihlášky hráčov automaticky preklopili do nových termínov. Preto upozorňujeme tých hráčov, ktorí boli prihlásení na pôvodné termíny regionálnych majstrovstiev a v nových termínoch štartovať nechcú, aby sa čo najskôr odhlásili.

Rozpisy MR nájdete zverejnené na príslušných stránkach regiónov a tiež v eTenise.

20. 05. 2020
Súťaže info Více zde
 
news img

Aktuálne usmernenia k súťažiam STZ

Slovenský tenisový zväz vydáva nasledovné usmernenia k súťažiam STZ, platné od 1. 6. 2020 (podmienené rozhodnutiami vlády SR, ústredného krízového štábu a hlavného hygienika o možnosti organizovať športové podujatia):

12. 05. 2020
Súťaže info Více zde
 
news img

Oficiálna lopta STZ

Slovenský tenisový zväz potvrdzuje a oznamuje, že jedinou (exkluzívnou) oficiálnou loptou pre všetky podujatia STZ na Slovensku (okrem niektorých medzinárodných podujatí a podujatí série NJT) v sezóne 2020 sú výhradne lopty značky DUNLOP.

05. 11. 2019
Súťaže info Více zde
 
news img

Antidoping - súhrn dôležitých informácií

Pre lepšiu dostupnosť a informovanosť vytvoril Slovenský tenisový zväz v spolupráci so Slovenskou antidopingovou agentúrou na svojej webovej stránke súhrn dôležitých informácií o platných pravidlách antidopingu v športe. Klikni na ANTIDOPING ... odklik je trvalo k dispozícii cez rýchle vyhľadávanie v spodnej časti stránky.

17. 05. 2019
Súťaže info Více zde
 
news img

Ide nám o lepší tenis

V tomto článku prinášame prehľad najdôležitejších informácií a materiálov potrebných k riadeniu jednotlivých tenisových akcií.
 

27. 11. 2016
Súťaže info Více zde
 
news img

Ukazovatele skóre - ponuka pre usporiadateľov turnajov

Neodmysliteľnou súčasťou tenisových dvorcov a výraznou pomôckou pri skvalitnení turnajov a tenisových súťaží sú aj ukazovatele skóre. Dávame preto do pozornosti všetkým usporiadateľom, ktorí ešte nedisponujú týmto zariadením, ponuku pána Mgr. Ľubomíra Kureka, ktorý má dlhoročné skúsenosti v oblasti organizovania podujatí:

tenisové pomôcky a ukazovatele skóre 

07. 01. 2016
Súťaže info Více zde