• PEUGOT
  • NADACIA SPP
  • AXA
  • J&T BANKA
  • COOP JEDNOTA

Dôležité upozornenia pre usporiadateľov a rozhodcov

Navigácia » Hlavná stránka » Súťaže » Súťaže info » Dôležité upozornenia pre usporiadateľov a rozhodcov

 
news img

V tomto článku upozorňujeme na aktuálne zmeny. POZOR, nezabudnite si stiahnuť aktualizované TLAČIVÁ - podklady k turnajom.

Schválené ZMENY ŠTP VV STZ 25. 10. 2019
prehľad aktuálne schválených zmien a úprav športovo-technických predpisov.
 
UPOZORNENIE k spracovaniu akceptácie a žrebovania:
Hráčov, ktorí sa odhlásili po vyžrebovaní turnaja, resp. sa nedostavili bez odhlásenia, je potrebné v akceptácii odhlásiť a v prípade, že už nie sú náhradníci, treba ich nahradiť hráčmi „odhlásený 1 (2, 3) po vyžrebovaní“. Je to dôležité z toho dôvodu, že v zmysle zákona o športe je aktívnym športovcom ten športovec, ktorý sa v poslednom roku zúčastnil najmenej na troch súťažiach organizovaných športovou organizáciou, za ktorú je registrovaný. V zmysle tohto kritéria sa  vypočítava pre kluby finančný príspevok. Pokiaľ ostane odhlásený hráč v pavúku, systém to vyhodnotí ako účasť na podujatí, čo je zavádzajúce. Preto Vás prosíme, aby ste pri turnajoch spracovávaných cez eTenis postupovali podľa Manuálu pre spracovanie turnajov jednotlivcov (časť 3. Žrebovanie  - odhlášky pri halových turnajoch po vyžrebovaní),
Všetky dôležité manuály ako aj doplňujúce VIDEOMANUÁLY sú zverejnené v sekcii Súťaže, v článku Ide nám o lepší tenis.
NEPREHLIADNITE: Pomôcka (algoritmus) pri odhlásení hráča na turnaji žrebovanom vopred  

ZASTAVENÁ ČINNOSŤ:
Zoznam hráčov, ktorí majú zastavenú činnosť
V čase zastavenia činnosti hráč nemôže štartovať na žiadnom turnaji, v opačnom prípade ide o neoprávnený štart - viac informácií...

DOKUMENTÁCIA k turnajom:
Podklady z turnajov detí, mládeže a dospelých zasielajte na adresu petra.segedova@stz.sk  
turnaj_etenis.xls  - obsahuje tlačivá ktoré treba vyplniť ak spracujete turnaj systémom eTenis (rozpis, správa, príloha). POZOR, pre kategóriu detí sú vytvorené samostané tlačivá!
deti.xls - obsahuje tlačivá potrebné k turnajom DETÍ 
seniori.xls - obsahuje tlačivá potrebné k turnajom seniorov
plážový tenis.xls - obsahuje tlačivá potrebné k turnajom v PLÁŽOVOM tenise
(podklady k turnajom seniorov a plážovému tenisu zasielajte na adresu zdena.suhajova@stz.sk)
Časový harmonogram.xls - obsahuje formuláre na spracovanie časového harmonogramu a poradia zápasov, použiteľné pre všetky turnaje

Rozpis k turnaju treba zaslať najneskôr 14 dní pred začiatkom turnaja na STZ (kópiu na príslušný RTZ).
Správu + obe prílohy z turnaja spracováva vrchný rozhodca a usporiadateľ je povinný ich spolu s ostatnými podkladmi zaslať na STZ do 48 hodín po skončení turnaja. 

Podklady zaslané elektronickou poštou netreba už zasielať obyčajnou poštou.

STÁLA RUBRIKA: "Ide nám o lepší tenis"
V tejto rubrike prinášame prehľad najdôležitejších informácií a materiálov potrebných k riadeniu jednotlivých tenisových akcií.

 

Vložené: 19. 10. 2018       Kategória: Súťaže info
 
news img

Súťaže povolené

Rozhodnutím Úradu verejného zdravotníctva SR je od stredy 3. 6. 2020 oficiálne povolené organizovať športové súťažné podujatia.

Odporúčame usporiadateľom turnaje žrebovať vopred s riadnym zverejnením termínov a časov jednotlivých zápasov. Taktiež vyzývame všetkých hráčov vrátane ich sprievodu, aby sa zbytočne nezdržiavali počas podujatí v areáloch mimo svojich zápasov.

02. 06. 2020
Súťaže info Více zde
 
news img

Aktuálne usmernenia k súťažiam STZ

Slovenský tenisový zväz vydáva nasledovné usmernenia k súťažiam STZ, platné od 1. 6. 2020 (podmienené rozhodnutiami vlády SR, ústredného krízového štábu a hlavného hygienika o možnosti organizovať športové podujatia):

12. 05. 2020
Súťaže info Více zde
 
news img

Oficiálna lopta STZ

Slovenský tenisový zväz potvrdzuje a oznamuje, že jedinou (exkluzívnou) oficiálnou loptou pre všetky podujatia STZ na Slovensku (okrem niektorých medzinárodných podujatí a podujatí série NJT) v sezóne 2020 sú výhradne lopty značky DUNLOP.

05. 11. 2019
Súťaže info Více zde
 
news img

Antidoping - súhrn dôležitých informácií

Pre lepšiu dostupnosť a informovanosť vytvoril Slovenský tenisový zväz v spolupráci so Slovenskou antidopingovou agentúrou na svojej webovej stránke súhrn dôležitých informácií o platných pravidlách antidopingu v športe. Klikni na ANTIDOPING ... odklik je trvalo k dispozícii cez rýchle vyhľadávanie v spodnej časti stránky.

17. 05. 2019
Súťaže info Více zde
 
news img

Ide nám o lepší tenis

V tomto článku prinášame prehľad najdôležitejších informácií a materiálov potrebných k riadeniu jednotlivých tenisových akcií.
 

27. 11. 2016
Súťaže info Více zde
 
news img

Ukazovatele skóre - ponuka pre usporiadateľov turnajov

Neodmysliteľnou súčasťou tenisových dvorcov a výraznou pomôckou pri skvalitnení turnajov a tenisových súťaží sú aj ukazovatele skóre. Dávame preto do pozornosti všetkým usporiadateľom, ktorí ešte nedisponujú týmto zariadením, ponuku pána Mgr. Ľubomíra Kureka, ktorý má dlhoročné skúsenosti v oblasti organizovania podujatí:

tenisové pomôcky a ukazovatele skóre 

07. 01. 2016
Súťaže info Více zde