• PEUGEOT
  • J&T BANKA
  • COOP JEDNOTA
  • ADIFEX

Stanovy a Športovo-technické predpisy STZ

Navigácia » Hlavná stránka » STZ » Stanovy a predpisy » Stanovy a Športovo-technické predpisy STZ

 

Zoznam PLATNÝCH predpisov STZ schválených od roku 2016  
Zoznam VŠETKÝCH predpisov STZ schválených od roku 2016   

 

Aktuálne športovo-technické predpisy a informácie pre riadenie súťaží STZ: 

VV STZ schválil dňa 20. 9. 2023:
   - Registračný poriadok s platnosťou od 21. 9. 2023
   - Disciplinárny a sporový poriadok s platnosťou od 1. 11. 2023.
VV STZ schválil dňa 21. 4. 2023 úpravy športovo-technických predpisov, s platnosťou od 22. 4. 2023.
VV STZ schválil dňa 24. 11. 2022 úpravy športovo-technických predpisov, s platnosťou od 25. 11. 2022.
VV STZ schválil dňa 26. 10. 2022 úpravy športovo-technických predpisov, s platnosťou od 27. 10. 2022.


Jednotlivé poriadky zverejnené v článku sú aktualizované v zmysle schválených zmien.

Stanovy STZ - platné od 23. 4. 2023

* * *

Súťažný poriadok

Klasifikačný poriadok

Registračný poriadok - platný od 21. 9. 2023

Prestupový poriadok

Disciplinárny poriadok - platný do 31. 10. 2023

Disciplinárny a sporový poriadok - platný od 1. 11. 2023

Predpis pre súťaže detí

Predpis pre súťaže seniorov

Predpis pre plážový tenis

Kódex správania

* * *

Pravidlá tenisu v slovenskom jazyku, opravy chýb počas zápasov (prehľadné zobrazenie čl. 27 pravidiel tenisu)

Pravidlá tenisu v anglickom jazyku 

Pravidlá ITF pre plážový tenis v anglickom jazyku

Pravidlá ITF pre plážový tenis v českom jazyku

* * *

Výklad pravidiel

Výklad predpisov

Ide nám o lepší tenis ... = v tejto rubrike prinášame prehľad najdôležitejších informácií a materiálov potrebných k riadeniu jednotlivých tenisových akcií

Dôležité upozornenia pre kluby a rozhodcov = v tejto rubrike upozorňujeme na aktuálne zmeny 

* * * 

Archív zmien predpisov STZ:

Úpravy schválené VV STZ s účinnosťou od 27. 10. 2022

Úpravy schválené VV STZ s účinnosťou od 23. 10. 2021

Úpravy schválené VV STZ s účinnosťou od 9. 11. 2020

Úpravy schválené VV STZ s účinnosťou od 26. 10. 2019

Úpravy schválené VV STZ s účinnosťou od 20. 10. 2018

Úpravy schválené VV STZ s účinnosťou od 13. 4. 2018

Úpravy schválené VV STZ s účinnosťou od 3. 3. 2018

Úpravy schválené VV STZ s účinnosťou od 15. 11. 2017

Úpravy schválené VV STZ s účinnosťou od 15. 11. 2016

Úpravy schválené Radou STZ s účinnosťou od 1. 12. 2015

Úpravy schválené Radou STZ s účinnosťou od 1. 12. 2014

Úpravy schválené Radou STZ s účinnosťou od 1. 12. 2013

Úpravy schválené Radou STZ s účinnosťou od 1. 12. 2012

Úpravy schválené Radou STZ s účinnosťou od 1. 12. 2011

Úpravy schválené Radou STZ s účinnosťou od 1. 12. 2010

Úpravy schválené Radou STZ s účinnosťou od 1. 12. 2009

Stanovy STZ (účinné od 23. 11. 2002 do 9. 4. 2016)

Štatút revíznej komisie STZ (účinný od 3. 12. 2011 do 9. 4. 2016)

Disciplinárny poriadok platný do 30. 6. 2016

Registračný poriadok platný do 30. 6. 2016

 

Vložené: 21. 09. 2023       Kategória: Stanovy a predpisy
 
news img

Nový registračný poriadok STZ

VV STZ na svojom zasadnutí dňa 20. 9. 2023 schválil nové znenie Registračného poriadku s platnosťou od 21. 9. 2023.

Prinášame Vám prehľad najdôležitejších zmien v RP:

 
news img

Návrh stanov STZ

Výkonný výbor Slovenského tenisového zväzu (STZ) schválil dňa 15. februára 2023 návrh znenia nových stanov STZ.

 
news img

Zmena termínov a podmienok hosťovania a prihlášok do súťaží družstiev

Na základe analýzy súťaží družstiev mládeže aj dospelých na regionálnej aj celoslovenskej úrovni VV STZ na svojom zasadnutí dňa 24. 11. 2022 schválil zmenu športovo-technických predpisov týkajúcu sa termínov hosťovania a prihlasovania do súťaží družstiev pre sezónu 2022 - 2023. Cieľom je, aby bol termín ukončenia hosťovaní pred termínom ukončenia prihlasovania družstiev do súťaží tak, aby kluby jasne vedeli, koľko hráčov v ktorej kategórii budú mať k dispozícii na súťaže družstiev. 

Touto zmenou plánuje VV STZ eliminovať veľký počet odhlásených družstiev pred začiatkom alebo počas priebehu jednotlivých súťaží, čo sa často stávalo a znehodnocovalo súťaže družstiev na všetkých úrovniach.  

 
news img

FORMULÁR - Podnety k úpravám športovo-technických predpisov

Konštruktívne pripomienky a podnety k úpravám športovo-technických predpisov je možné v priebehu roka zasielať prostredníctvom vyplnenia nasledujúceho formulára: 

 
news img

Riešenie problémových prípadov - VÝKLAD PRAVIDIEL

V tejto rubrike budeme poukazovať na rôzne situácie, nejasné prípady vyskytujúce sa počas zápasov. Veríme, že tieto riadky pomôžu pri ich riešení.