• PEUGOT
  • NADACIA SPP
  • AXA
  • J&T BANKA
  • COOP JEDNOTA

Stanovy a Športovo-technické predpisy STZ

Navigácia » Hlavná stránka » STZ » Stanovy a predpisy » Stanovy a Športovo-technické predpisy STZ

 

VV STZ na zasadnutí dňa 25. 10. 2019 schválil nasledovné úpravy športovo-technických predpisov. Upozorňujeme, že v zmysle schválených zmien s platnosťou od 26. 10. 2019 už nebude možné hosťovanie pre Detský DC a FC. Hosťovanie pre regionálne súťaže družstiev detí zostáva v platnosti.
Jednotlivé poriadky zverejnené v článku sú aktualizované v zmysle schválených zmien.

Aktuálne športovo-technické predpisy a informácie pre riadenie súťaží STZ: 

Stanovy STZ - platné od 9. 4. 2016
Dodatok č. 01/2017 - platný od 1. 4. 2017
Dodatok č. 02/2018 - platný od 14. 4. 2018
Úplné znenie Stanov STZ v znení Dodatkov

* * *

Súťažný poriadok

Klasifikačný poriadok

Registračný poriadok

Prestupový poriadok

Disciplinárny poriadok

Predpis pre súťaže detí

Predpis pre súťaže seniorov

Predpis pre plážový tenis

Kódex správania

* * *

Pravidlá tenisu v slovenskom jazyku, opravy chýb počas zápasov (prehľadné zobrazenie čl. 27 pravidiel tenisu)

Pravidlá tenisu v anglickom jazyku 

Pravidlá ITF pre plážový tenis v anglickom jazyku

Pravidlá ITF pre plážový tenis v českom jazyku

* * *

Výklad pravidiel

Výklad predpisov

Ide nám o lepší tenis ... = v tejto rubrike prinášame prehľad najdôležitejších informácií a materiálov potrebných k riadeniu jednotlivých tenisových akcií

Dôležité upozornenia pre kluby a rozhodcov = v tejto rubrike upozorňujeme na aktuálne zmeny 

* * *

Prehľadný zoznam všetkých schválených predpisov a smerníc Slovenského tenisového zväzu od roku 2016:

Zoznam schválených predpisov Slovenského tenisového zväzu od roku 2016   

* * * 

Archív zmien predpisov STZ:

Úpravy schválené VV STZ s účinnosťou od 26. 10. 2019

Úpravy schválené VV STZ s účinnosťou od 20. 10. 2018

Úpravy schválené VV STZ s účinnosťou od 13. 4. 2018

Úpravy schválené VV STZ s účinnosťou od 3. 3. 2018

Úpravy schválené VV STZ s účinnosťou od 15. 11. 2017

Úpravy schválené VV STZ s účinnosťou od 15. 11. 2016

Úpravy schválené Radou STZ s účinnosťou od 1. 12. 2015

Úpravy schválené Radou STZ s účinnosťou od 1. 12. 2014

Úpravy schválené Radou STZ s účinnosťou od 1. 12. 2013

Úpravy schválené Radou STZ s účinnosťou od 1. 12. 2012

Úpravy schválené Radou STZ s účinnosťou od 1. 12. 2011

Úpravy schválené Radou STZ s účinnosťou od 1. 12. 2010

Úpravy schválené Radou STZ s účinnosťou od 1. 12. 2009

Stanovy STZ (účinné od 23. 11. 2002 do 9. 4. 2016)

Štatút revíznej komisie STZ (účinný od 3. 12. 2011 do 9. 4. 2016)

Disciplinárny poriadok platný do 30. 6. 2016

Registračný poriadok platný do 30. 6. 2016

 

Vložené: 25. 10. 2019       Kategória: Stanovy a predpisy
 
news img

Riešenie problémových prípadov - VÝKLAD PRAVIDIEL

V tejto rubrike budeme poukazovať na rôzne situácie, nejasné prípady vyskytujúce sa počas zápasov. Veríme, že tieto riadky pomôžu pri ich riešení.

 
news img

Riešenie problémových prípadov - VÝKLAD PREDPISOV

V tejto rubrike budeme ozrejmovať nejasnosti týkajúce sa výkladu jednotlivých článkov platných predpisov tenisu. Veríme, že tieto riadky pomôžu pri ich používaní.

 
news img

Výklad článku 109 súťažného poriadku

V snahe predísť nedorozumeniam, športovo-technický úsek dáva do pozornosti kapitánom družstiev a rozhodcom jednoznačný výklad článku 109.