• PEUGEOT
  • J&T BANKA
  • COOP JEDNOTA
  • ADIFEX

Stanovy a Športovo-technické predpisy STZ

Navigácia » Hlavná stránka » STZ » Stanovy a predpisy » Stanovy a Športovo-technické predpisy STZ

 

Zoznam PLATNÝCH predpisov STZ schválených od roku 2016  
Zoznam VŠETKÝCH predpisov STZ schválených od roku 2016   

 

Aktuálne športovo-technické predpisy a informácie pre riadenie súťaží STZ: 

VV STZ schválil dňa 25. 10. 2023
zmeny v Klasifikačnom poriadku, so spätnou platnosťou od 1. 10. 2023,
- úpravy športovo-technických predpisov, s platnosťou od 1. 11. 2023.

Jednotlivé poriadky zverejnené v článku sú aktualizované v zmysle schválených zmien.

VV STZ schválil dňa 20. 9. 2023:   
- Registračný poriadok s platnosťou od 21. 9. 2023
- Disciplinárny a sporový poriadok s platnosťou od 1. 11. 2023.

 

Stanovy STZ - platné od 21. 4. 2024

* * *

Súťažný poriadok

Klasifikačný poriadok

Registračný poriadok - platný od 21. 9. 2023

Prestupový poriadok

Disciplinárny poriadok - platný do 31. 10. 2023

Disciplinárny a sporový poriadok - platný od 1. 11. 2023

Predpis pre súťaže detí

Predpis pre súťaže seniorov

Predpis pre plážový tenis

Kódex správania

* * *

Pravidlá tenisu v slovenskom jazyku, opravy chýb počas zápasov (prehľadné zobrazenie čl. 27 pravidiel tenisu)

Pravidlá tenisu v anglickom jazyku 

Pravidlá ITF pre plážový tenis v anglickom jazyku

Pravidlá ITF pre plážový tenis v českom jazyku

* * *

Výklad pravidiel

Výklad predpisov

Ide nám o lepší tenis ... = v tejto rubrike prinášame prehľad najdôležitejších informácií a materiálov potrebných k riadeniu jednotlivých tenisových akcií

Dôležité upozornenia pre kluby a rozhodcov = v tejto rubrike upozorňujeme na aktuálne zmeny 

* * * 

Archív zmien predpisov STZ:

Úpravy športovo-technických predpisov, s účinnosťou od 1. 11. 2023

Disciplinárny a sporový poriadok s účinnosťou od 1. 11. 2023

Úpravy schválené VV STZ s účinnosťou od 21. 10. 2023

Úpravy v Klasifikačnom poriadku s účinnosťou od 1. 10. 2023

Registračný poriadok s účinnosťou od 21. 9. 2023

Stanovy STZ s účinnosťou od 23. 4. 2023

Úpravy schválené VV STZ s účinnosťou od 21. 4. 2023

Úpravy schválené VV STZ s účinnosťou od 24. 11. 2022

Úpravy schválené VV STZ s účinnosťou od 27. 10. 2022

Úpravy schválené VV STZ s účinnosťou od 23. 10. 2021

Úpravy schválené VV STZ s účinnosťou od 9. 11. 2020

Úpravy schválené VV STZ s účinnosťou od 26. 10. 2019

Úpravy schválené VV STZ s účinnosťou od 20. 10. 2018

Úpravy schválené VV STZ s účinnosťou od 13. 4. 2018

Úpravy schválené VV STZ s účinnosťou od 3. 3. 2018

Úpravy schválené VV STZ s účinnosťou od 15. 11. 2017

Úpravy schválené VV STZ s účinnosťou od 15. 11. 2016

Stanovy STZ (účinné od 9. 4. 2016 do 23. 4. 2023)

Úpravy schválené Radou STZ s účinnosťou od 1. 12. 2015

Úpravy schválené Radou STZ s účinnosťou od 1. 12. 2014

Úpravy schválené Radou STZ s účinnosťou od 1. 12. 2013

Úpravy schválené Radou STZ s účinnosťou od 1. 12. 2012

Úpravy schválené Radou STZ s účinnosťou od 1. 12. 2011

Úpravy schválené Radou STZ s účinnosťou od 1. 12. 2010

Úpravy schválené Radou STZ s účinnosťou od 1. 12. 2009

Stanovy STZ (účinné od 23. 11. 2002 do 9. 4. 2016)

Štatút revíznej komisie STZ (účinný od 3. 12. 2011 do 9. 4. 2016)

Disciplinárny poriadok platný do 30. 6. 2016 do 30. 10. 2023

Registračný poriadok platný do 30. 6. 2016 do 20. 9. 2023

 

Vložené: 07. 11. 2023       Kategória: Stanovy a predpisy
 
news img

Nový registračný poriadok STZ

VV STZ na svojom zasadnutí dňa 20. 9. 2023 schválil nové znenie Registračného poriadku s platnosťou od 21. 9. 2023.

Prinášame Vám prehľad najdôležitejších zmien v RP:

 
news img

Návrh stanov STZ

Výkonný výbor Slovenského tenisového zväzu (STZ) schválil dňa 15. februára 2023 návrh znenia nových stanov STZ.

 
news img

FORMULÁR - Podnety k úpravám športovo-technických predpisov

Konštruktívne pripomienky a podnety k úpravám športovo-technických predpisov je možné v priebehu roka zasielať prostredníctvom vyplnenia formulára. O pripomienkach zaslaných do 5. septembra príslušného roka bude rozhodovať Výkonný výbor STZ na svojom októbrovom zasadnutí. 

 

 
news img

Riešenie problémových prípadov - VÝKLAD PRAVIDIEL

V tejto rubrike budeme poukazovať na rôzne situácie, nejasné prípady vyskytujúce sa počas zápasov. Veríme, že tieto riadky pomôžu pri ich riešení.

 
news img

Riešenie problémových prípadov - VÝKLAD PREDPISOV

V tejto rubrike budeme ozrejmovať nejasnosti týkajúce sa výkladu jednotlivých článkov platných predpisov tenisu. Veríme, že tieto riadky pomôžu pri ich používaní.