• PEUGEOT
  • NADACIA SPP
  • J&T BANKA
  • COOP JEDNOTA

Riešenie problémových prípadov - VÝKLAD PREDPISOV

Navigácia » Hlavná stránka » STZ » Stanovy a predpisy » Riešenie problémových prípadov - VÝKLAD PREDPISOV

 

V tejto rubrike budeme ozrejmovať nejasnosti týkajúce sa výkladu jednotlivých článkov platných predpisov tenisu. Veríme, že tieto riadky pomôžu pri ich používaní.


Formulár - napíšte nám svoju otázku

čl. 61 SPspôsob žrebovania kvalifikácie

Otázka: Čo je základná súpisková zostava?
Výklad: pri určení základnej súpiskovej zostavy rozhoduje počet dvojhier vypísaných pre konkrétnu súťaž, t.j. pri 4 dvojhrách sú to hráči uvedení pod číslom 1 - 4. Ak sú medzi nimi hráči s cudzou štátnou príslušnosťou, tak aj hráči uvedení pod ďalšími číslami tak, aby počet hráčov s príslušnosťou SR a cudzích štátnych príslušníkov bol najmenej 3.

Otázka: Môže hráč, ktorý má schválené hosťovanie štartovať za svoj materský klub, ak klub do ktorého má schválené hosťovanie napokon nepostaví družstvo?
Výklad: čl. 86 SP doplňuje čl. 22 prestupového poriadku, ktorý stanovuje, že "v čase hosťovania nesmie hráč štartovať v materskom klube za družstvo rovnakej kategórie ...", t.j. hráč nemá možnosť štartovať za svoj materský klub ani v prípade, že družstvo do ktorého mal schválené hosťovanie pre danú sezónu a kategóriu ho do súťaže nepostaví.

 

Vložené: 04. 11. 2012       Kategória: Stanovy a predpisy
 
news img

Riešenie problémových prípadov - VÝKLAD PRAVIDIEL

V tejto rubrike budeme poukazovať na rôzne situácie, nejasné prípady vyskytujúce sa počas zápasov. Veríme, že tieto riadky pomôžu pri ich riešení.