• PEUGEOT
  • J&T BANKA
  • COOP JEDNOTA
  • ADIFEX

Riešenie problémových prípadov - VÝKLAD PRAVIDIEL

Navigácia » Hlavná stránka » STZ » Stanovy a predpisy » Riešenie problémových prípadov - VÝKLAD PRAVIDIEL

 

V tejto rubrike budeme poukazovať na rôzne situácie, nejasné prípady vyskytujúce sa počas zápasov. Veríme, že tieto riadky pomôžu pri ich riešení.


Formulár - napíšte nám svoju otázku

1. Lopty
Prípad 1
Po ukončení bodu v zápase sa zistí, že lopta je prasknutá. Je potrebné tento bod opakovať?
Rozhodnutie: Áno, pokiaľ je lopta prasknutá, je potrebné bod opakovať. Pokiaľ by bola lopta iba mäkká, bod sa neopakuje. O posúdení tvrdosti lopty počas zápasu rozhoduje rozhodca.
Prípad 2
Hráč A zahrá v zápase taký úder, že lopta po odskoku na strane hráča B sa vráti naspäť na stranu hráča A, ktorý úder zahral. Ako môže jeho súper (hráč B) v tomto prípade pohotovo zareagovať?
Rozhodnutie: Pokiaľ sa lopta odrazila a vracia sa naspäť na stranu hráča A, ktorý túto loptu zahral, môže hráč B zahrať tento úder aj na strane hráča A, nesmie sa však dotýkať siete, ani nohou prekročiť myslenú stredovú čiaru dvorca.
Prípad 3
Počas výmeny sa lopta v hre dotkne a odrazí od ruky jedného z hráčov, v ktorej drží raketu. Aké je správne rozhodnutie?
Rozhodnutie: Hráč stráca bod, pretože pokiaľ sa lopta dotkne akejkoľvek časti tela alebo oblečenia hráča, hráč okamžite stráca bod.
Prípad 4
Počas výmeny hráč odohrá loptu, pričom na súperovej strane trafí ďalšiu zápasovú loptu ležiacu vo dvorci. Ako vyriešiť takúto situáciu?
Rozhodnutie: Pokiaľ sa odrazia obidve lopty do výšky a hráč pohotovo odohrá správnu loptu, výmena pokračuje. Ak odohrá nesprávnu loptu, hráč stráca bod. Ak nestihne loptu odohrať, stráca bod. Ak rozhodca (hráči) nevedia posúdiť, ktorá lopta bola zahraná (správna alebo nesprávna), bod sa opakuje.

2. Rakety
Prípad 1
Hráč v priebehu hry roztrhne struny na svojej rakete. Môže s takouto raketou pokračovať v hre a odohrať aj ďalší bod?
Rozhodnutie: Áno, pokiaľ to nie je vyslovene zakázané v rozpise pre daný turnaj. V profesionálnom tenise hráč môže dohrať bod, ale nikdy nemôže začať nový bod s prasknutými strunami v rakete. Na ostatných turnajoch sa môže pokračovať v hre i s prasknutou strunou.
Prípad 3:
Môžu byť na strunách rakety umiestnené tlmiče vibrácií a ak áno, na ktorom mieste?
Rozhodnutie: Áno, ale tieto zariadenia môžu byť umiestnené iba mimo plochy prekrížených strún.

3. Podanie
Prípad 1
Po nadhodení lopty sa podávajúci rozhodne, že ju neudrie, ale chytí ju. Je to chyba?
Rozhodnutie: Nie, nie je to chyba. Hráč môže loptu nechať spadnúť a podávať odznova.
Prípad 2
Hráč má prvé podanie, ale minie loptu, netrafí ju. Má nárok na prvé alebo druhé podanie?
Rozhodnutie: Hráč má druhé podanie.
Prípad 3
Hráč zahrá prvé podanie chybné a pred druhým podaním spadne ?single tyčka?. Má hráč nárok na opakovanie prvého podania?
Rozhodnutie: Záleží od dĺžky prerušenia, pokiaľ je veľmi krátka, hráč má druhé podanie. Pokiaľ si hráči rozhodujú sami a musia si sieť sami opraviť, potom sa opakuje celý bod. Aj počas spadnutia single tyčky počas hry, hra sa preruší a bod sa opakuje.
Prípad 4
Medzi prvým a druhým podaním sa na dvorec dostane lopta z iného dvorca. Má hráč prvé alebo druhé podanie?
Rozhodnutie: V prípade, že už začal pohyb hráča na druhé podanie, musí sa opakovať celý bod, t.z., hráč má prvé podanie. Ak hráč nebol ešte v pohybe na druhé podanie, ostáva druhé podanie.
Prípad 5
Môže hráč pri podaní vo dvojhre na dvorci pre štvorhru stáť medzi bočnou čiarou pre dvojhru a pre štvorhru?
Rozhodnutie: Nie, v prípade, že sa hrá dvojhra na dvorci pre štvorhru, hráč pri podaní môže stáť iba medzi vonkajšou stranou bočnej čiary pre dvojhru a stredovou čiarou. Ináč to musí rozhodca posúdiť ako chybu nôh. Vo štvorhre podávajúci hráč sa môže postaviť kdekoľvek medzi stredovou čiarou a vonkajšou stranou čiary pre štvorhru.
Prípad 6
Pri podaní vo dvojhre, lopta zasiahne tyčku pre dvojhru a potom dopadne do správneho poľa. Je to chybné podanie?
Rozhodnutie: Áno, pri servise je to chyba (pri výmene to však chyba nie je a hra pokračuje). Ale pokiaľ sa single tyčky dotkne lopta v hre, pokračuje sa.
Prípad 7
Lopta pri podaní zasiahne vo štvorhre zasiahne prijímajúceho alebo jeho partnera predtým ako dopadne do poľa. Kto získava bod?
Rozhodnutie: Bod získava dvojica, ktorá bola na podaní, pokiaľ nebola lopta predtým už neplatná (napr. net)
Prípad 8
Hráč má prvé podanie, ktoré letí do autu. Súper to však odohrá a pritom mu praskne struna na výplete a raketu si ide vymeniť. Ktoré podanie má podávajúci potom?
Rozhodnutie: Hráč má opäť prvé podanie, nakoľko bola prerušená hra.
Prípad 9
Po prvom podaní praskne výplet podávajúcemu.
Rozhodnutie: Hráč si môže ísť vymeniť raketu, ale nárok má iba na druhé podanie, nakoľko prestávka vznikla jeho zavinením.

4. Priebeh hry
Prípad 1
Hráč odohrá loptu, ktorá zasiahne tyčku pre dvojhru a dopadne do správneho poľa? Pokračuje výmena alebo je to chyba?
Rozhodnutie: V hre ide o správnu loptu a výmena pokračuje. Pri servise je to však chyba. Podobne keď lopta v hre vo štvorhre zasiahne stĺpik dvorca a dopadne do správneho súperovho poľa, nie je to chyba a výmena pokračuje. Ak však ide o podanie vo štvorhre, je to chybné podanie.
Prípad 2
Počas zápasu, ktorý sa hrá na dvorci pre štvorhru, hráč odohrá úder, ktorý smeruje poza stĺpik pre štvorhru a dopadne do súperovej strany dvorca. Pokračuje výmena alebo hráč stráca bod?
Rozhodnutie: V tom prípade je úder správny bez ohľadu na jeho výšku výmena pokračuje.
Prípad 3
Hráč zahrá krátku loptu, ktorú súper dobieha a snaží sa vrátiť na druhú stranu. Môže sa pri tom dotknúť siete alebo súperovho poľa raketou či nohou?
Rozhodnutie: Nie, v takom prípade hráč stráca bod. Strata bodu sa však netýka iba priestoru od jedného stĺpika po druhý, ale ide aj o priestor ďalej, t.j. hráč nemôže prekročiť aj pomyslené predĺženie siete na súperovu stranu.
Prípad 4
Hráč zahrá loptu do siete a pritom sa odopne tzv. "wimbledon" (popruh siete).
Rozhodnutie: Pokiaľ sa takáto situácia stala počas prvého podania, hráč má po napravení siete opäť prvé podanie (pretože napravením "wimbledonu" prišlo k prerušeniu a zdržaniu pred druhým podaním). Pokiaľ hráč zahrá loptu do siete počas výmeny alebo počas druhého podanie, bod sa neopakuje. 
Prípad 5
Počas zápasu došlo k poškodeniu oblečenia, či obutia hráča. Má právo odísť z dvorca a vymeniť poškodenú časť?
Rozhodnutie: Áno, hráč má právo opustiť dvorec (najprv o tom informuje rozhodcu) kvôli výmene svojho oblečenia, či obutia. Na takúto výmenu nemá ohraničený čas (ide o tzv. primeraný čas). Toto sa však netýka prípadu, keď hráčovi prasknú struny na výplete a už nemá žiadnu inú raketu, s ktorou by mohol dokončiť zápas. Na výmenu rakety nemôže opustiť dvorec.
Prípad 6
Koľkokrát počas zápasu môže hráč opustiť dvorec na toaletu?
Rozhodnutie: V mužskom aj ženskom tenise môže hráč opustiť dvorec 1 krát v priebehu jedného zápasu. Hráč musí však v prvom rade informovať rozhodcu, ktorý mu dá povolenie na opustenie dvorca. Najvhodnejší čas je po skončení jednotlivých setov, hráč by nemal opúšťať dvorec po skončení jednotlivých hier.
Prípad 7
Hráč vo štvorhre, ktorý je na strane, na ktorú prichádza lopta (nie je ten, ktorý má možnosť odohrať loptu), zakričí "out" ako informáciu pre svojho spoluhráča, aby nehral loptu, ešte pred dopadom lopty do hracieho poľa. Ten však loptu odohrá po dopade pretože lopta bola nakoniec dobrá. Súper protestuje a žiada bod pre seba, pretože si myslí, že protihráči prerušili výkrikom "out" hru. Ako taktúto situáciu riešiť?
Rozhodnutie: Ak hráč zakričal "out" ako infomáciu pre svojho spoluhráča ešte pred dopadom lopty, tak je to v poriadku a hra pokračuje. V tomto prípade nejde ani o vyrušenie, pretože nemôže sám seba vyrušiť a keďže došlo k výkriku až po odohraní úderu súperom, tak neboli vyrušení ani protihráči. Prerušením hry by bolo, ak by lopta dopadla a hráč by výkrikom "out" reagoval na dopad lopty, resp. stopu.

5. Stav z zápase
Prípad 1
Hráč tvrdí, že skóre je 40-30 a jeho súper tvrdí, že skóre je 30-40. Rozhodca po diskusii s oboma hráčmi zistí, že hráči sa nezhodujú iba v tom, kto vyhral druhý bod v hre. 
Rozhodnutie: Pokračuje sa v hre od stavu 30-30, pretože obaja hráči sa zhodujú, že každý z nich v tejto hre vyhral dva body. (Tu často dochádza k mylnému postupu, že sa má pokračovať od stavu 15-00.)
Prípad 2
Hráč tvrdí, že vedie 4-3, ale jeho súper nesúhlasí a tvrdí, že on vedie 4-3. Rozhodca po diskusii s hráčmi zistí, že obaja tvrdia, že vyhrali prvú hru v sete. 
Rozhodnutie: Pokračuje sa v zápase so skóre 3-3, pretože obaja hráči sa zhodujú, že každý z nich vyhral tri hry. Hráč, ktorý bol na prijme v poslednej odohranej hre, bude podávať v ďalšej hre. 

6. Bránenie v hre
Ak hráčovi pri odohraní úderu súper úmyselne zabraňuje, vtedy hráč, ktorý nemohol úder zahrať získava bod. Ak je však hráčovi bránené v hre neúmyselne (súper na to nemá vplyv), vtedy sa bod opakuje.
Prípad 1
Počas výmeny hráčovi vypadne lopta z vrecka, prípadne mu spadne šiltovka. Môže sa výmena dokončiť alebo sa hra preruší?
Rozhodnutie: Ak sa to stane prvý krát, výmena je neplatná a bod sa opakuje. Hráča však treba informovať, že ak sa situácia zopakuje, stratí bod. Pokiaľ je prítomný rozhodca, môže hráča napomenúť za porušenie kódexu správania.

 

Vložené: 05. 11. 2012       Kategória: Stanovy a predpisy
 
news img

Nové predpisy

Dňa 4. 7. 2024 schválil Výkonný výbor STZ per rollam nový predpis:

Štatút reprezentanta SR v tenise v tímoch pre Davis Cup a BJK Cup

Zoznam všetkých platných predpisov STZ nájdete v článku Stanovy a športovo-technické predpisy STZ.

 
news img

Nový registračný poriadok STZ

VV STZ na svojom zasadnutí dňa 20. 9. 2023 schválil nové znenie Registračného poriadku s platnosťou od 21. 9. 2023.

Prinášame Vám prehľad najdôležitejších zmien v RP:

 
news img

Návrh stanov STZ

Výkonný výbor Slovenského tenisového zväzu (STZ) schválil dňa 15. februára 2023 návrh znenia nových stanov STZ.

 
news img

FORMULÁR - Podnety k úpravám športovo-technických predpisov

Konštruktívne pripomienky a podnety k úpravám športovo-technických predpisov je možné v priebehu roka zasielať prostredníctvom vyplnenia formulára. O pripomienkach zaslaných do 5. septembra príslušného roka bude rozhodovať Výkonný výbor STZ na svojom októbrovom zasadnutí. 

 

 
news img

Riešenie problémových prípadov - VÝKLAD PREDPISOV

V tejto rubrike budeme ozrejmovať nejasnosti týkajúce sa výkladu jednotlivých článkov platných predpisov tenisu. Veríme, že tieto riadky pomôžu pri ich používaní.