• PEUGEOT
  • J&T BANKA
  • COOP JEDNOTA
  • ADIFEX

FORMULÁR - Prihlášky na školenia a semináre TRÉNEROV

Navigácia » Hlavná stránka » STZ » Metodika, Tréneri » FORMULÁR - Prihlášky na školenia a semináre TRÉNEROV

 

Zoznamy prihlásených záujemcov:
seminár trénerov       školenie trénerov   
Upozornenie: Všetky prihlášky na školenie a seminár trénerov sú vždy po ukončení príslušného typu školenia (seminára) vyradené z evidencie. V prípade záujmu o školenie alebo seminár, treba svoju prihlášku obnoviť.

Typy organizovaných školení resp. seminárov STZ:

Školenie trénerov pre 1. stupeň (licencia C): organizujú aktuálne vždy dva regionálne tenisové zväzy v spolupráci so STZ, roku 2024 sa uskutoční v Západoslovenskom (Piešťany) a Východoslovenskom regióne (Košice). Uzávierka prihlášok je dňa 14. 9. 2024.
Školenie trénerov pre 2. stupeň (licencia C): organizuje Slovenský tenisový zväz v spolupráci s FTVŠ UK.  
Školenie trénerov pre 3. stupeň (licencia B): termín bude určený podľa počtu záujemcov (minimálne 15)

Seminár trénerov (všetky kvalifikačné stupne): jeseň 2024

STZ bude priebežne zaznamenávať záujem o školenia a semináre v rámci celého Slovenska a v spolupráci s regionálnymi tenisovými zväzmi podľa počtu prihlásených, t. j. iba ak bude dostatok záujemcovurčí konkrétny termín a miesto konania.

Preto, ak máte záujem o školenie 1., 2. alebo 3. stupňa, prípadne o seminár potrebný k obnove licencie trénera, vyplňte a odošlite nasledujúci formulár.

Kontaktná osoba: Mgr. Juraj Nemček, 02/ 331 04 894, 0905 222 870, juraj.nemcek@stz.sk

Trénerské licencie vydáva STZ na základe predloženého tlačiva žiadosť o vydanie trénerskej licencie, t. j. absolvovanie seminára, resp. školenia neznamená automatické predĺženie licencie. Viac informácií...

Kvalifikačný stupeň Licencia STZ
1. C
2.
3. B
4. A
5.

PRIHLÁŠKA na školenie, seminár TRÉNEROV

Do kolónky TEXT nezabudnite konkretizovať o aký typ školenia, resp. seminára máte záujem.

 

Meno:
Priezvisko:
Dátum narodenia:
Adresa:
Mesto:
PSČ:
Mobil:
E-mail:
Text správy:

Vložené: 09. 07. 2024       Kategória: Metodika, Tréneri
 
news img

Novela zákona o dani z príjmov – zrážková daň

Športoví odborníci (ŠO), ktorí vykonávajú svoju činnosť ako podnikanie (SZČO), majú od 1. 1. 2024 dve možnosti zdaňovania svojich príjmov za rok 2024 – v daňovom priznaní k DPFO alebo zrážkovou daňouAk nechcú uplatňovať zrážkovú daň 19 %, musia uzavrieť osobitnú dohodu - viac infomácií...

 
news img

Registrácia trénerov a sprievodných osôb na podujatia TEJT

Medzinárodná federácia Tennis Europe zavádza, ako súčasť záväzku zabezpečiť profesionálne štandardy na Junior Tour, novú Registračnú schému pre trénerov a sprievodné osoby.

 
news img

Záujemcovia o prácu trénera v NTC Bratislava, NTC Košice a CTM

STZ otvára možnosť, aby tenisoví tréneri mohli prejaviť svoj záujem o prácu v útvaroch, kde sa pripravujú najúspešnejší a najtalentovanejší tenisti Slovenska.

 
news img

Seminár tenisových trénerov 2023

Zoznam prihlásených na seminár trénerov

Seminár tenisových trénerov sa uskutoční v dňoch 21. – 22. 10. 2023 v Národnom tenisovom centre, Príkopova 6, Bratislava. Naším pozvaným hosťom bude lektor ITF a profesor na univerzite vo Valencii Rafael Martínez-Gallego. Nosnou témou seminára bude taktická príprava - "Taktika: využitie poznatkov z analýzy zápasov v tréningovom procese".

 
news img

Školenie trénerov 1. kvalifikačného stupňa v Bratislave a B. Bystrici

Slovenský tenisový zväz v spolupráci s Fakultou telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej FTVŠ UK) a Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici (ďalej UMB) vypisuje školenie 1. kvalifikačného stupňa pre tenisových trénerov. Školenie lektorsky za STZ zabezpečujú Mgr. Juraj Nemček, PhD., Mgr. Ján Studenič, Mgr. Rudolf Pátek.

 
news img

Medzinárodný workshop PTR na Slovensku - jeseň 2023

V dňoch 31. 10 - 2.11. 2023 sa v Maduniciach uskutoční medzinárodný certifikovaný PTR workshop tenisových trénerov s názvom Adult Development Certification Workshop. Určený bude najmä pre trénerov, ktorí pracujú s dospelými. Bližšie informácie o workshope nájdete TU.