• PEUGEOT
  • J&T BANKA
  • COOP JEDNOTA
  • ADIFEX

Záujemcovia o prácu trénera v NTC Bratislava, NTC Košice a CTM

Navigácia » Hlavná stránka » STZ » Metodika, Tréneri » Záujemcovia o prácu trénera v NTC Bratislava, NTC Košice a CTM

 

STZ otvára možnosť, aby tenisoví tréneri mohli prejaviť svoj záujem o prácu v útvaroch, kde sa pripravujú najúspešnejší a najtalentovanejší tenisti Slovenska.

Záujemcovia o prácu trénera v NTC Bratislava, NTC Košice a CTM pri tenisových kluboch

Vážení tenisoví tréneri,

STZ otvára možnosť, aby tenisoví tréneri mohli prejaviť svoj záujem o prácu v útvaroch, kde sa pripravujú najúspešnejší a najtalentovanejší tenisti Slovenska.

Na webovej stránke STZ tak bude trvale k dispozícii zoznam týchto záujemcov, ktorý sa bude priebežne aktualizovať.

Tento zoznam bude slúžiť ako východisko pre dopĺňanie trénerských kádrov v národných tenisových či tréningových centrách ako sú NTC BA, NTC KE, ako i pre možnosť vykonávania trén. práce v CTM pri jednotlivých TK.

Pri výbere trénerov do jednotlivých útvarov tak tieto údaje budú napomáhať kompetentným osobám pri oslovovaní trénerov.

Tento zoznam budú môcť pre oslovovanie trénerov využívať i ďalšie subjekty, ktoré hľadajú tenisových trénerov pre svoju činnosť.

Do tohto zoznamu sa však budú dopĺňať iba tréneri, ktorí spĺňajú základné predpoklady pre vykonávanie takéhoto typu práce.

Základným predpokladom je, že tento záujemca je držiteľom platnej trénerskej licencie STZ úrovne A alebo B.

Tréneri s platnou licenciou C budú do tohto zoznamu zaradení len v prípade, že vo svojej hráčskej kariére sa dostali na rebríčku ATP/ WTA minimálne na 700. miesto. Títo tréneri však musia preukázať záujem o zvýšenie svojej trénerskej kvalifikácie tým, že sa prihlásia na najbližšie trénerské školenie druhého a následne tretieho kvalifikačného stupňa (resp. iba tretieho kvalifikačného stupňa).

Záujemcovia, ktorí budú mať záujem o zaradenie do zoznamu takýchto trénerov môžu zaslať svoju žiadosť na emailovú adresu: juraj.nemcek@stz.sk .

Formulár žiadosti

 

Vložené: 19. 10. 2023       Kategória: Metodika, Tréneri
 
news img

Školenie trénerov 1. kvalifikačného stupňa - východoslovenský región

Východoslovenský tenisový zväz v spolupráci so Slovenským tenisovým zväzom organizuje školenie trénerov 1. kvalifikačného stupňa - viac informácií.

Kontaktná osoba: Tomáš Záborský
e-mail:
 vychodotenis@stz.sk 
telefón: 0905 498 081

 
news img

FORMULÁR - Prihlášky na školenia a semináre TRÉNEROV

Zoznamy prihlásených záujemcov:
seminár trénerov       školenie trénerov   
Upozornenie: Všetky prihlášky na školenie a seminár trénerov sú vždy po ukončení príslušného typu školenia (seminára) vyradené z evidencie. V prípade záujmu o školenie alebo seminár, treba svoju prihlášku obnoviť.

 
news img

Novela zákona o dani z príjmov – zrážková daň

Športoví odborníci (ŠO), ktorí vykonávajú svoju činnosť ako podnikanie (SZČO), majú od 1. 1. 2024 dve možnosti zdaňovania svojich príjmov za rok 2024 – v daňovom priznaní k DPFO alebo zrážkovou daňouAk nechcú uplatňovať zrážkovú daň 19 %, musia uzavrieť osobitnú dohodu - viac infomácií...

 
news img

Registrácia trénerov a sprievodných osôb na podujatia TEJT

Medzinárodná federácia Tennis Europe zavádza, ako súčasť záväzku zabezpečiť profesionálne štandardy na Junior Tour, novú Registračnú schému pre trénerov a sprievodné osoby.

 
news img

Seminár tenisových trénerov 2023

Zoznam prihlásených na seminár trénerov

Seminár tenisových trénerov sa uskutoční v dňoch 21. – 22. 10. 2023 v Národnom tenisovom centre, Príkopova 6, Bratislava. Naším pozvaným hosťom bude lektor ITF a profesor na univerzite vo Valencii Rafael Martínez-Gallego. Nosnou témou seminára bude taktická príprava - "Taktika: využitie poznatkov z analýzy zápasov v tréningovom procese".

 
news img

Školenie trénerov 1. kvalifikačného stupňa v Bratislave a B. Bystrici

Slovenský tenisový zväz v spolupráci s Fakultou telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej FTVŠ UK) a Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici (ďalej UMB) vypisuje školenie 1. kvalifikačného stupňa pre tenisových trénerov. Školenie lektorsky za STZ zabezpečujú Mgr. Juraj Nemček, PhD., Mgr. Ján Studenič, Mgr. Rudolf Pátek.