• PEUGEOT
  • J&T BANKA
  • COOP JEDNOTA
  • ADIFEX

Vychovávajme lepších hráčov

Navigácia » Hlavná stránka » STZ » Metodika, Tréneri » Vychovávajme lepších hráčov

 
news img

Nosnou témou tohtoročného semináru trénerov v bratislavskom Národnom tenisovom centre bol tréning detí. Pekný jesenný víkend, obohatený o veľa nových poznatkov, strávilo 170 trénerov z celého Slovenska pod vedením výborného lektora Rubena Neyensa z Belgicka.

"To slovo hráčov v nadpise by som chcel veľmi zdôrazniť. Tenis je hra, na to by sme pri našich tréningoch nemali zabúdať. Dúfam a verím, že všetci zúčastnení načerpali množstvo nových poznatkov, informácií a inšpirácie do tréningu detí. Je to náročná práca, ktorá však prináša aj veľa radosti. Zároveň by som sa chcel poďakovať deťom z Lieskovského tenisového klubu-LTC a pani trénerke Tužinskej za účasť a trpezlivosť," konštatuje Juraj Nemček, metodik STZ.

K účastníkom sa na záver prvého dňa prihovoril aj prezident STZ Miloslav Mečíř. Spolu s čestným prezidentom Tiborom Mackom sa k forme aj obsahu semináru vyjadrili pozitívne. Tréneri sa aktívne zapájali do programu a celý víkend sa niesol vo veľmi priateľskej atmosfére.

 

Fotogaléria

  • Seminár trénerov s Rubenom Neyensom

     Seminár trénerov s Rubenom Neyensom

  • Seminár trénerov s Rubenom Neyensom

     Seminár trénerov s Rubenom Neyensom

 
 
Vložené: 09. 10. 2022       Kategória: Metodika, Tréneri
 
news img

FORMULÁR - Prihlášky na školenia a semináre TRÉNEROV

Zoznamy prihlásených záujemcov:
seminár trénerov       školenie trénerov   
Upozornenie: Všetky prihlášky na školenie a seminár trénerov sú vždy po ukončení príslušného typu školenia (seminára) vyradené z evidencie. V prípade záujmu o školenie alebo seminár, treba svoju prihlášku obnoviť.

 
news img

Novela zákona o dani z príjmov – zrážková daň

Športoví odborníci (ŠO), ktorí vykonávajú svoju činnosť ako podnikanie (SZČO), majú od 1. 1. 2024 dve možnosti zdaňovania svojich príjmov za rok 2024 – v daňovom priznaní k DPFO alebo zrážkovou daňouAk nechcú uplatňovať zrážkovú daň 19 %, musia uzavrieť osobitnú dohodu - viac infomácií...

 
news img

Registrácia trénerov a sprievodných osôb na podujatia TEJT

Medzinárodná federácia Tennis Europe zavádza, ako súčasť záväzku zabezpečiť profesionálne štandardy na Junior Tour, novú Registračnú schému pre trénerov a sprievodné osoby.

 
news img

Záujemcovia o prácu trénera v NTC Bratislava, NTC Košice a CTM

STZ otvára možnosť, aby tenisoví tréneri mohli prejaviť svoj záujem o prácu v útvaroch, kde sa pripravujú najúspešnejší a najtalentovanejší tenisti Slovenska.

 
news img

Seminár tenisových trénerov 2023

Zoznam prihlásených na seminár trénerov

Seminár tenisových trénerov sa uskutoční v dňoch 21. – 22. 10. 2023 v Národnom tenisovom centre, Príkopova 6, Bratislava. Naším pozvaným hosťom bude lektor ITF a profesor na univerzite vo Valencii Rafael Martínez-Gallego. Nosnou témou seminára bude taktická príprava - "Taktika: využitie poznatkov z analýzy zápasov v tréningovom procese".

 
news img

Školenie trénerov 1. kvalifikačného stupňa v Bratislave a B. Bystrici

Slovenský tenisový zväz v spolupráci s Fakultou telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej FTVŠ UK) a Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici (ďalej UMB) vypisuje školenie 1. kvalifikačného stupňa pre tenisových trénerov. Školenie lektorsky za STZ zabezpečujú Mgr. Juraj Nemček, PhD., Mgr. Ján Studenič, Mgr. Rudolf Pátek.