• PEUGEOT
  • J&T BANKA
  • COOP JEDNOTA
  • ADIFEX

Západoslovenský tenisový zväz (ZsTZ)

Navigácia » Hlavná stránka » Regióny » Západoslovenský ten. zväz » Západoslovenský tenisový zväz (ZsTZ)

 
news img

Zloženie predsedníctva ZsTZ, odborných komisií, stanovy, adresár klubov ZsTZ, členovia Čestného klubu, informácie zo zasadnutí Predsedníctva, Konferencie, Rady. 

PREDSEDNÍCTVO ZsTZ
Predseda: JUDr. Milan Kyseľ
Podpredseda: Ing. Milan Mókuš, PhD
Predsedníctvo: Ing. Milan Baláž, Ing. Pavel Matuščín, Mgr. Andrej Bartovic, PhDr. Patrícia Rogulski, PhD.


Sekretár ZsTZ: Peter Szőllősy - kontakt

Kontrolór: Dňa 23. 3. 2024 bol zvolený Radou ZsTZ Ing. Rudolf Vrábel 
Správa kontrolóra R. Vrábla za rok 2023 
Správa kontrolóra M. Lezáka za rok 2022
Správa kontrolóra M. Ležáka za rok 2021

Odborné komisie
Disciplinárnakomisia: Roman Trnovec - predseda, Ivan Zelenák - podpredseda, Peter Szőllősy – tajomník
Odvolacia komisia: Ing. Milan Baláž - predseda, Mgr. Andrej Bartovic - podpredseda, Peter Szőllősy – tajomník
Trénersko-metodická: Mgr. Ján Studenič - predseda, Peter Szőllősy - tajomník, Patrícia Rogulski 
Rozhodcovská: Marián Uhrík - predseda, Peter Szőllősy - tajomník, Ing. Miroslav Dorčiak - člen

Zástupcovia zo ZsTZ v orgánoch STZ:  VV STZ
                                                                   Rada STZ

- Stanovy Západoslovenského tenisového zväzu - zmena stanov schválená Radou ZsTZ dňa 23. 3. 2024

- Adresár klubov (aj ZsTZ)

- Členovia Čestného klubu

Informácie zo zasadnutí Predsedníctva ZsTZ
- Hlasovanie P-ZsTZ dňa 24. 03. 2024 per rollam: zápis
- Hlasovanie P-ZsTZ dňa 18. 03. 2024 per rollam: zápis
- dňa 12. 03. 2024: pozvánkazápis, prezenčná listina
- dňa 13. 12. 2023: zápis, prezenčná listina
- dňa 11. 10. 2023: zápis
- dňa 06. 07. 2023: pozvánkazápis, prezenčná listina
- dňa 16. 03. 2023: zápis, prezenčná listina
- dňa 08. 12. 2022: zápispozvánka
​- dňa 03. 11. 2022: zápis, prezenčná listinapozvánka
- dňa 14. 09. 2022: zápis, prezenčná listinapozvánka
- dňa 29. 06. 2022: zápispozvánka
- dňa 21. 04. 2022: zápis
- dňa 23. 02. 2022: zápis
- dňa 09. 12. 2021: zápis
- dňa 23. 10. 2021: zápis
- dňa 29. 09. 2021: zápis, prezenčná listina, pozvánka
​- dňa 04. 06. 2021: zápis, pozvánka
- dňa 02. 10. 2020: zápis, prezenčná listina, pozvánka
- dňa 26. 06. 2020: zápis, prezenčná listina, pozvánka
- dňa 28. 02. 2020: zápis, prezenčná listina, pozvánka
- dňa 06. 12. 2019: zápis, prezenčná listina, pozvánka
- dňa 04. 10. 2019: zápis + prezenčná listina + pozvánka
- dňa 26. 06. 2019: zápis + prezenčná listina, pozvánka
- dňa 23. 03. 2019: zápis + prezenčná listina, pozvánka
- dňa 08. 03. 2019: zápis + prezenčná listina, pozvánkapríloha
- dňa 07. 12. 2018: zápis + prezenčná listina, pozvánka
- dňa 28. 09. 2018: zápis + prezenčná listina, pozvánka
- dňa 22. 06. 2018: zápis + prezenčná listina, pozvánka
- dňa 24. 03. 2018​: zápis + prezenčná listina 
- dňa 09. 03. 2018​: zápis + prezenčná listina  + prílohy 1 / 2 / 3 / 4 
- dňa 08. 12. 2017: zápis + príloha + prezenčná listina + pozvánka
- dňa 06. 10. 2017: zápis + prezenčná listina + pozvánka
- dňa 30. 06. 2017: zápis + prezenčná listina  
- dňa 03. 03. 2017: zápis + prezenčná listina  
- dňa 09. 12. 2016: zápis + prezenčná listina  
- dňa 21. 09. 2016: zápis + prezenčná listina
- dňa 27. 05. 2016: zápis + prezenčná listina  

Informácie zo zasadnutí Rady ZsTZ
Zasadnutie Rady ZsTZ dňa 25. 3. 2023: 
PozvánkaPrezenčná listinaRokovací poriadokVolebný poriadokNávrh rozpočtuNávrh Stanov STZKRT 2023 - 2030Rozpočet 2022Čerpanie 2022Správa MKZápis VKZápisnicaUznesenie

Zasadnutie Rady ZsTZ dňa 26. 3. 2022: 
PozvánkaPrezenčná listinaRokovací poriadokVolebný poriadokSpráva o činnostiNávrh rozpočtuNávrhy kandidátovPočty hlasovSpráva mandátovej komisieZápisnica

Zasadnutie Rady ZsTZ dňa 23. 10. 2021: 
PozvánkaRokovací poriadokNávrh rozpočtu 2021, Zápis mandátovej komisieSpráva o činnosti, Správa kontrolóraPrezenčná listinaUznesenie

Hlasovanie Rady ZsTZ 26. 10. 2020 per rollam:
Návrh rozpočtu 2020, Zápis z hlasovania

Zasadnutie Rady ZsTZ dňa 23. 3. 2019: 
PozvánkaRokovací poriadokNávrh rozpočtu 2019, Zápis mandátovej komisieSpráva o činnosti za rok 2018Správa kontrolóraZápis zo zasadnutiaPrezenčná listinaUznesenie

Zasadnutie Rady ZsTZ dňa 24. 3. 2018: 
PozvánkaProgramNávrh rozpočtuZápis mandátovej komisie, Zápis volebnej komisie, Správa o činnosti za rok 2017, Správa kontrolóraZápis zo zasadnutia + prezenčná listina, Uznesenie 

Zasadnutie Rady ZsTZ dňa 18. 3. 2017: 
pozvánkazápisprezenčná listinauznesenierokovací poriadokSpráva mandátnej komisieSpráva o činnosti za rok 2016, Správa kontrolnej a revíznej komisie za rok 2016Návrh rozpočtu na rok 2017

Zasadnutie Rady ZsTZ dňa 2. 4. 2016:  
pozvánkazápis, prezenčná listinauzneseniesmernica per rollam.

Informácie z Konferencie ZsTZ
Zasadnutie Konferencie ZsTZ dňa 2. 4. 2016: 
pozvánka, zápis, uznesenieprezenčná listina, Správa o činnosti za rok 2015Správa kontrolnej a revíznej komisie za rok 2015Návrh rozpočtu za rok 2016.

 

Vložené: 25. 03. 2024       Kategória: Západoslovenský tenisový zväz
 
news img

Zasadnutie Rady ZsTZ

Zasadnutie Rady Západoslovenského tenisového zväzu sa uskutočnilo dňa 23. 3. 2024 (sobota) o 10.00 hod. v kongresovom centre Floreát Ideapark Piešťany. 

Plán činnosti na rok 2024, Schválené stanovySpráva kontrolóra, Správa MK, Správa VK, Zápisnica, Prezenčná listina, Uznesenia

Pozvánka, Hlasy, Kandidáti, Odporúčacie stanoviskoRokovací poriadokVolebný poriadokRozpočetNávrh Stanov, Štatút kontrolóraSplnomocnenie

 

 
news img

Výsledky súťaže družstiev ZsTZ od roku 2012

Sumár výsledkov súťaže družstiev ZsTZ od roku 2012 v kategóriách mužov, mládeže, detí a seniorov:

 
news img

Sumár výsledkov MR jednotlivcov ZsTZ od roku 2012

K nahliadnutiu sumár výsledkov halových a letných majstrovstiev regiónu ZsTZ od roku 2012.
Sumár halových MR 2021