• PEUGOT
  • NADACIA SPP
  • AXA
  • J&T BANKA
  • COOP JEDNOTA

Západoslovenský tenisový zväz (ZsTZ)

Navigácia » Hlavná stránka » Regióny » Západoslovenský ten. zväz » Západoslovenský tenisový zväz (ZsTZ)

 

Zloženie predsedníctva ZsTZ, odborných komisií, stanovy, adresár klubov ZsTZ, členovia Čestného klubu, informácie zo zasadnutí Predsedníctva, Konferencie, Rady. 

PREDSEDNÍCTVO ZsTZ

Predseda: Ing. Rudolf Vrábel

Podpredseda: Ing. Milan Mókuš, PhD

Predsedníctvo: Ing. Milan Baláž, Ing. Tomáš Boleman, PhD., Doc. Ing. Ján Frančák, CSc., Roman Trnovec

Sekretár ZsTZ: Ing. Emil Vrábel - kontakt

Kontrolór: Marián Ležák

Odborné komisie

Disciplinárna a odvolacia komisia: Ing. Milan Baláž - predseda, JUDr. Milan Kyseľ - podpredseda, Ing. Emil Vrábel - člen
Trénersko-metodická: Mgr. Ján Studenič - predseda, Ing. Emil Vrábel - tajomník, Jaroslav Kormyš 
Rozhodcovská: Marián Uhrík - predseda, Ing. Emil Vrábel - tajomník, Ing. Miroslav Dorčiak - člen

Zástupcovia zo ZsTZ v orgánoch STZ:  VV STZ
                                                                   Rada STZ

- Stanovy Západoslovenského tenisového zväzu - zmena stanov schválená Radou ZsTZ dňa 18. 3. 2017

- Adresár klubov (aj ZsTZ)

- Členovia Čestného klubu

Informácie zo zasadnutí Predsedníctva ZsTZ
- dňa 26. 6. 2020: zápis, prezenčná listina, pozvánka
- dňa 28. 2. 2020: zápis, prezenčná listina, pozvánka
- dňa 6. 12. 2019: zápis, prezenčná listina, pozvánka
- dňa 4. 10. 2019: zápis + prezenčná listina + pozvánka
- dňa 26. 6. 2019: zápis + prezenčná listina, pozvánka
- dňa 23. 3. 2019: zápis + prezenčná listina, pozvánka
- dňa 8. 3. 2019: zápis + prezenčná listina, pozvánkapríloha
- dňa 7. 12. 2018: zápis + prezenčná listina, pozvánka
- dňa 28. 9. 2018: zápis + prezenčná listina, pozvánka
- dňa 22. 6. 2018: zápis + prezenčná listina, pozvánka
- dňa 24. 3. 2018​: zápis + prezenčná listina 
- dňa 9. 3. 2018​:   zápis + prezenčná listina  + prílohy 1 / 2 / 3 / 4 
- dňa 8. 12. 2017: zápis + príloha + prezenčná listina + pozvánka
- dňa 6. 10. 2017: zápis + prezenčná listina + pozvánka
- dňa 30. 6. 2017: zápis + prezenčná listina  
- dňa  3.  3. 2017: zápis + prezenčná listina  
- dňa 9. 12. 2016: zápis + prezenčná listina  
- dňa 21. 9. 2016: zápis + prezenčná listina
- dňa 27. 5. 2016: zápis + prezenčná listina  

Informácie zo zasadnutí Rady ZsTZ
- dňa 23. 3. 2019: PozvánkaRokovací poriadokNávrh rozpočtu 2019, Zápis mandátovej komisieSpráva o činnosti za rok 2018Správa kontrolóraZápis zo zasadnutiaPrezenčná listinaUznesenie
- dňa 24. 3. 2018: PozvánkaProgramNávrh rozpočtuZápis mandátovej komisie, Zápis volebnej komisie, Správa o činnosti za rok 2017, Správa kontrolóraZápis zo zasadnutia + prezenčná listina, Uznesenie 
- dňa 18. 3. 2017: pozvánkazápisprezenčná listinauznesenierokovací poriadokSpráva mandátnej komisieSpráva o činnosti za rok 2016, Správa kontrolnej a revíznej komisie za rok 2016Návrh rozpočtu na rok 2017
- dňa 2. 4. 2016:  pozvánkazápis, prezenčná listinauzneseniesmernica per rollam.

Informácie z Konferencie ZsTZ
- dňa 2. 4. 2016: pozvánka, zápis, uznesenieprezenčná listina, Správa o činnosti za rok 2015Správa kontrolnej a revíznej komisie za rok 2015Návrh rozpočtu za rok 2016.

 

Vložené: 13. 07. 2019       Kategória: Západoslovenský tenisový zväz
 
ZsTZ

Majstrovstvá západoslovenského regiónu 2020

Letné regionálne majstrovstvá ZsTZ 2020: rozpis mládež a dospelí, organizačné výbory

Pozor, z technických dôvodov budú majstrovstvá dorastu v TK 77 Skalica (pôvodne TK Ratufa Levice).

 
ZsTZ

Sumár výsledkov MR jednotlivcov ZsTZ od roku 2012

K nahliadnutiu sumár výsledkov halových a letných majstrovstiev regiónu ZsTZ od roku 2012.
Sumár halových MR 2020

 
ZsTZ

Výsledky súťaže družstiev ZsTZ od roku 2012

Sumár výsledkov súťaže družstiev ZsTZ od roku 2012 v kategóriách mužov, mládeže, detí a seniorov.
Prehľad neuhradených pokút v súťaži družstiev ZsTZ za rok 2019