• PEUGOT
  • NADACIA SPP
  • TIPOS
  • AXA
  • J&T BANKA
  • COOP JEDNOTA

Sumár výsledkov MR jednotlivcov ZsTZ od roku 2012

Navigácia » Hlavná stránka » Regióny » Západoslovenský ten. zväz » Sumár výsledkov MR jednotlivcov ZsTZ od roku 2012

 
 
ZsTZ

Západoslovenský tenisový zväz (ZsTZ)

Zloženie predsedníctva ZsTZ, odborných komisií, stanovy, adresár klubov ZsTZ, členovia Čestného klubu, informácie zo zasadnutí Predsedníctva, Konferencie, Rady. 

 
ZsTZ

Oznámenie o odstúpení TC Empire Trnava

Informujeme všetky kluby ZsTZ, že TC EMPIRE Trnava zaslal 23. 5. 2019 na Západoslovenský tenisový zväz oznámenie o odstúpení zo všetkých súťaží družstiev mužov, žien, mládeže a detí. V zmysle čl. 101 SP boli, z dôvodu odstúpenia pred odohraním viac ako polovice súťažných stretnutí, všetky doterajšie výsledky stretnutí TC Empire Trnava v súťažiach družstiev ZsTZ pre rok 2019 zrušené, okrem družstva chlapcov do 10 rokov (B), ktoré odohralo viac ako polovicu stretnutí a preto zostávajú jeho výsledky v platnosti a zvyšné kolá sa kontumujú v prospech súperov bez odohrania.

 
ZsTZ

Zasadnutie Rady ZsTZ

Dňa 23. 3. 2019 sa v Piešťanoch uskutočnilo zasadnutie Rady Západoslovenského tenisového zväzu. 
PozvánkaRokovací poriadok, Návrh rozpočtu 2019Zápis mandátovej komisieSpráva o činnosti za rok 2018Správa kontrolóraZápis zo zasadnutiaPrezenčná listinaUznesenie

 
ZsTZ

Výsledky súťaže družstiev ZsTZ od roku 2012

Sumár výsledkov súťaže družstiev ZsTZ od roku 2012 v kategóriách mužov, mládeže, detí a seniorov.
Zoznam pokút  udelených v súťaži družstiev ZsTZ 2018