• PEUGOT
  • NADACIA SPP
  • TIPOS
  • AXA
  • J&T BANKA
  • COOP JEDNOTA

Zasadnutie Rady ZsTZ

Navigácia » Hlavná stránka » Regióny » Západoslovenský ten. zväz » Zasadnutie Rady ZsTZ

 

Dňa 23. 3. 2019 sa v Piešťanoch uskutočnilo zasadnutie Rady Západoslovenského tenisového zväzu. 
PozvánkaRokovací poriadok, Návrh rozpočtu 2019Zápis mandátovej komisieSpráva o činnosti za rok 2018Správa kontrolóraZápis zo zasadnutiaPrezenčná listinaUznesenie

 

Vložené: 29. 03. 2019       Kategória: Západoslovenský tenisový zväz
 
ZsTZ

Západoslovenský tenisový zväz (ZsTZ)

Zloženie predsedníctva ZsTZ, odborných komisií, stanovy, adresár klubov ZsTZ, členovia Čestného klubu, informácie zo zasadnutí Predsedníctva, Konferencie, Rady. 

 
ZsTZ

Oznámenie o odstúpení TC Empire Trnava

Informujeme všetky kluby ZsTZ, že TC EMPIRE Trnava zaslal 23. 5. 2019 na Západoslovenský tenisový zväz oznámenie o odstúpení zo všetkých súťaží družstiev mužov, žien, mládeže a detí. V zmysle čl. 101 SP boli, z dôvodu odstúpenia pred odohraním viac ako polovice súťažných stretnutí, všetky doterajšie výsledky stretnutí TC Empire Trnava v súťažiach družstiev ZsTZ pre rok 2019 zrušené, okrem družstva chlapcov do 10 rokov (B), ktoré odohralo viac ako polovicu stretnutí a preto zostávajú jeho výsledky v platnosti a zvyšné kolá sa kontumujú v prospech súperov bez odohrania.

 
ZsTZ

Sumár výsledkov MR jednotlivcov ZsTZ od roku 2012

K nahliadnutiu sumár výsledkov halových a letných majstrovstiev regiónu ZsTZ od roku 2012.
Sumár halových MR 2019

 
ZsTZ

Výsledky súťaže družstiev ZsTZ od roku 2012

Sumár výsledkov súťaže družstiev ZsTZ od roku 2012 v kategóriách mužov, mládeže, detí a seniorov.
Zoznam pokút  udelených v súťaži družstiev ZsTZ 2018