• PEUGOT
  • NADACIA SPP
  • TIPOS
  • AXA
  • J&T BANKA
  • COOP JEDNOTA

Štatúty tréningových centier a reprezentantov STZ

Navigácia » Hlavná stránka » STZ » Reprezentácia a vrcholový tenis » Štatúty tréningových centier a reprezentantov STZ

 

Predkladáme súbor aktuálnych štatútov týkajúcich sa reprezentantov a tréningových centier

- Štatút mládežníckeho reprezentanta - platné od 1. 12. 2018

- Štatút Trénerskej Rady STZ - platné od 12. 4. 2019
  Zloženie Trénerskej rady na rok 2019

- Štatút zväzového centra prípravy mládeže NTC - platné od  12. 4. 2019

- Štatút reprezentanta SR v tenise v tímoch DC a FC - platné od 1. 12. 20178

- Štatút centra talentovanej mládeže STZ (CTM) - platné od 1. 12. 2018

- Kritériá na zaradenie športovcov do systémov vrcholového tenisu a talantovanej mládeže - platné od 1. 11. 2018

 

 

* * * ARCHÍV * * *

- Štatút Trénerskej Rady STZ - platné od 23. 11. 2018 do 12. 4. 2019

- Štatút zväzového centra prípravy mládeže NTC - platné od  1. 12. 2018 do 12. 4. 2019

 

- Štatút mládežníckeho reprezentanta - platné od 1. 11. 2017 do 30. 11. 2018

- Štatút Trénerskej Rady STZ - platné od 28. 10. 2016 do 23. 11. 2018
 Zloženie Trénerskej rady na rok 2018

- Štatút zväzového centra prípravy mládeže NTC - platné od 1. 11. 2017 do 30. 11. 2018

- Štatút reprezentanta SR v tenise v tímoch DC a FC - platné od 1. 11. 2017 do 30. 11. 2018

- Štatút centra talentovanej mládeže STZ (CTM) - platné od 1. 11. 2017 do 30. 11. 2018

- Kritériá na zaradenie športovcov do systémov vrcholového tenisu a talantovanej mládeže - platné od 1. 11. 2017 do 31. 10. 2018

 

- Štatút mládežníckeho reprezentanta - platné od 23. 9. 2016 do 31. 10. 2017

- Štatút zväzového centra prípravy mládeže NTC - platné od 13. 12. 2016 do 31. 10. 2017

- Štatút reprezentanta SR v tenise v tímoch DC a FC - platné od 13. 12. 2016 do 31. 10. 2017

- Štatút centra talentovanej mládeže STZ (CTM) - platné od 13. 12. 2016 do 31. 10. 2017

 

Vložené: 27. 11. 2018       Kategória: Reprezentácia a vrcholový tenis
 
news img

Kritériá a nominácie na letné ME družstiev v roku 2019

Kritériá na nominácie na letné ME družstiev.
Nominácie na letné ME jednotlivcov a družstiev.
 

 
news img

Zloženie reprezentácie, vrcholových a talent.športovcov v r.2019

Reprezentácia mládeže a dospelých v r.2019 (príloha).
Zoznam vrcholových športovcov a talentovaných športovcov v r.2019.

 
news img

Zdravotné prehliadky športovcov

V zmysle ustanovení §15, ods. 3 Zákona o športe č. 440/2015 Z.z. sú športové kluby povinné zabezpečiť, aby sa vrcholoví a talentovaní športovci s jeho príslušnosťou jedenkrát ročne podrobili lekárskej prehliadke za účelom posúdenia ich zdravotnej spôsobilosti na vykonávanie športu.

 
news img

Testovanie pohybových schopností v tenise

Pre posúdenie úrovne pohybových schopností v tenise vypracovala trénersko-metodická komisia batériu testov, na základe ktorých STZ pravidelne organizuje testovanie kondičnej pripravenosti talentovanej mládeže: