• PEUGOT
  • NADACIA SPP
  • AXA
  • J&T BANKA
  • COOP JEDNOTA

Štatúty tréningových centier a reprezentantov STZ

Navigácia » Hlavná stránka » STZ » Reprezentácia a vrcholový tenis » Štatúty tréningových centier a reprezentantov STZ

 

Predkladáme súbor aktuálnych štatútov týkajúcich sa reprezentantov a tréningových centier

- Štatút mládežníckeho reprezentanta - platné od 1. 11. 2019

- Štatút Trénerskej Rady STZ - platné od 1. 12. 2019
  Zloženie Trénerskej rady na rok 2020

- Štatút zväzového centra prípravy mládeže NTC - platné od  1. 12. 2019

- Štatút reprezentanta SR v tenise v tímoch DC a FC - platné od 1. 12. 2019

- Štatút centra talentovanej mládeže STZ (CTM) - platné od 1. 12. 2018

- Kritériá na zaradenie športovcov do systémov vrcholového tenisu a talantovanej mládeže - platné od 1. 11. 2018

 

Vložené: 03. 12. 2019       Kategória: Reprezentácia a vrcholový tenis
 
news img

Zrušenie reprezentačných sústredení a testovania kondičných schopností

Slovenský tenisový zväz oznamuje, že sa rušia plánované testy kondičných schopností v termínoch 26.3.-2.4.2020 ako aj sústredenia mládežníckych reprezentantov v termínoch 5.-7.4.2020 a 7.-9.4.2020.

 
news img

Letná univerziáda Žilina 2020

Žilinská univerzita bude z poverenia MŠVVaŠ SR usporiadateľom „Letnej univerziády SR 2020", ktorá sa uskutoční v termíne od 25. - 28. 5. 2020 v Žiline.

Bližšie informácie nájdete na webovej stránke: http://www.lu2020.uniza.sk

 
news img

Halové ME družstiev v roku 2020 - Wintercupy

Nominácie na halové ME družstiev do 12, 14 a 16 rokov (príloha).

 
news img

Zloženie reprezentácie, vrcholových a talent.športovcov v r.2020

Reprezentácia mládeže na rok 2020 (príloha)
Zoznam vrcholových športovcov na rok 2020 (príloha)
Zoznam talentovaných športovcov na rok 2020 (príloha)

 
news img

Zdravotné prehliadky športovcov

V zmysle ustanovení §15, ods. 3 Zákona o športe č. 440/2015 Z.z. sú športové kluby povinné zabezpečiť, aby sa vrcholoví a talentovaní športovci s jeho príslušnosťou jedenkrát ročne podrobili lekárskej prehliadke za účelom posúdenia ich zdravotnej spôsobilosti na vykonávanie športu.

 
news img

Testovanie pohybových schopností v tenise

Pre posúdenie úrovne pohybových schopností v tenise vypracovala trénersko-metodická komisia batériu testov, na základe ktorých STZ pravidelne organizuje testovanie kondičnej pripravenosti talentovanej mládeže: