• PEUGEOT
  • COOP JEDNOTA
  • J&T BANKA
  • JANDL

Štatúty tréningových centier a reprezentantov STZ

Navigácia » Hlavná stránka » STZ » Reprezentácia a vrcholový tenis » Štatúty tréningových centier a reprezentantov STZ

 

Predkladáme súbor aktuálnych štatútov týkajúcich sa reprezentantov a tréningových centier

- Štatút mládežníckeho reprezentanta - platné od 1. 11. 2019

- Štatút Trénerskej Rady STZ - platné od 1. 12. 2019
  Zloženie Trénerskej rady na rok 2021
  Zloženie Trénerskej rady na rok 2022

- Štatút zväzového centra prípravy v tenise - NTC - platné od  19. 2. 2022

- Štatút reprezentanta SR v tenise v tímoch DC a FC - platné od 8. 12. 2020

- Štatút centra talentovanej mládeže STZ (CTM) - platné od 1. 12. 2019

- Kritériá na zaradenie športovcov do systémov vrcholového tenisu a talantovanej mládeže - platné od 1. 11. 2020

 

Vložené: 23. 02. 2022       Kategória: Reprezentácia a vrcholový tenis
 
news img

Zloženie mládežníckej reprezentácie, vrcholových a talent. športovcov na rok 2022

Mládežnícka reprezentácia na rok 2022 (príloha)
Zoznam vrcholových športovcov na rok 2022 (príloha)
Zoznam talentovaných športovcov na rok 2022 (príloha)

 
news img

Individuálna zväzová podpora vybraných hráčov v r. 2022

Výkonný výbor STZ dňa 19.11. 2021 na základe návrhu Trénerskej rady STZ schválil nad rámec finančnej podpory jednotlivcov na sezónu 2021 / 2022 individuálnu zväzovú podporu vybraných hráčov v celkovom objeme 239.000 EUR.

 
news img

Doplnenie k pravidlám Tennis Europe do 14 a 16 rokov k 31.8. 2020

Pre hráčov do 14 a 16 rokov, ktorí sa zúčastňujú turnajov Tennis Europe dávame do pozornosti doplnok k pravidlám tenisu Tennis Europe, ktorý sa týka zmien pri štarte na turnajoch od 31.augusta 2020 v súvislosti s pandémiou COVID - 19 (príloha).

 
news img

Zdravotné prehliadky športovcov

V zmysle ustanovení §15, ods. 3 Zákona o športe č. 440/2015 Z.z. sú športové kluby povinné zabezpečiť, aby sa vrcholoví a talentovaní športovci s jeho príslušnosťou jedenkrát ročne podrobili lekárskej prehliadke za účelom posúdenia ich zdravotnej spôsobilosti na vykonávanie športu.

 
news img

Testovanie pohybových schopností v tenise

Pre posúdenie úrovne pohybových schopností v tenise vypracovala trénersko-metodická komisia batériu testov, na základe ktorých STZ pravidelne organizuje testovanie kondičnej pripravenosti talentovanej mládeže: