• PEUGEOT
  • J&T BANKA
  • COOP JEDNOTA
  • ADIFEX

Spravodaje SsTZ

Navigácia » Hlavná stránka » Regióny » Stredoslovenský ten. zväz » Spravodaje SsTZ

 
 
news img

SsTZ - školenie rozhodcov 1. kvalifikačného stupňa - Žilina

Zoznam záujemcov prihlásených cez elektronický formulár
Stredoslovenský tenisový zväz organizuje v dňoch 15. - 16.marca 2024 školenie rozhodcov 1. kvalifikačného stupňa (licencia C). Školenie sa uskutoční v Žilinskej univerzite, Fakulta riadenia a informatiky, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina (trolejbusová zastávka Fatranská).

Prihlášky treba realizovať cez elektronický formulár.

 
news img

SsTZ - školenie kapitánov družstiev

Stredoslovenský tenisový zväz organizuje dňa 16. marca 2024 o 9.30 hod. školenie kapitánov družstiev. Školenie sa uskutoční v Žilinskej univerzite, Fakulta riadenia a informatiky, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina (trolejbusová zastávka Fatranská).

 
news img

Zasadnutia VV SsTZ

Zápisy zo zasadnutí výkonných výborov SsTZ.
Aktuálne: zápis č. 1/2024
               


                                                          

 
news img

Majstrovstvá stredoslovenského regiónu 2024

Halové regionálne majstrovstvá SsTZ 2024: 
rozpis mládež a dospelíorganizačné výborydeti do 10 rokov


                                                                          
                                                                          

 
news img

Súťaž družstiev SsTZ

Dňa 15. 9. 2023 sa uskutočnia finálové turnaje družstiev SsTZ detí do 10 a do 8 rokov. Družstvá, ktoré si zabezpečili právo účasti na finálovom turnaji, potvrdia svoju účasť e-mailom na: stredotenis@stz.sk do 15. 8. 2023, info v rozpisoch turnaja: finále deti do 10 rokov, finále deti do 8 rokov.
 

Konečné poradie družstievUdelené pokuty 2023

Rozpisy: mládež a muži, deti do 10 rokov, deti do 8 rokov, seniori

 
news img

Stredoslovenský tenisový zväz (SsTZ)

Zloženie predsedníctva SsTZ, zástupcovia v orgánoch STZ, kontakt, stanovy, adresár klubov, správy o činnosti SsTZ  a informácie zo zasadnutí VV, konferencie: