• PEUGEOT
  • J&T BANKA
  • COOP JEDNOTA
  • ADIFEX

Spravodaje SsTZ

Navigácia » Hlavná stránka » Regióny » Stredoslovenský ten. zväz » Spravodaje SsTZ

 
 
news img

Zasadnutia VV SsTZ

Zápisy zo zasadnutí výkonných výborov SsTZ.
Aktuálne: zápis č. 2/2024
               


                                                          

 
news img

Konferencia Stredoslovenského tenisového zväzu 2024

Konferencia zástupcov klubov Stredoslovenského tenisového zväzu sa uskutočnila dňa 13. 3. 2024 o 16.00 hod. v Kultúrnom dome v Lieskovci, Stredisková 2.
PozvánkaRokovací poriadokSpráva o činnosti 2023Rozpočet na rok 2024, návrh Stanov, Zápis + uznesenie, Prezenčná listina, Správa mandátovej komisie, Správa kontrolóra

 
news img

Majstrovstvá stredoslovenského regiónu 2024

Letné regionálne majstrovstvá SsTZ 2024:
Postup na M SR dospelých (oprava rozpisu) – postupujú 4 hráči na základe výsledkov z MR v dvojhre – v prípade, že hráči vypadli v rovnakom kole, rozhoduje predbežný rebríček k 21. 5. 2024.
STZ môže zvážiť pridelenie karty hráčovi z víťazného páru 4-hry, ak o ňu požiada.
rozpis deti, mládež a dospelíorganizačné výbory


                                                                          
                                                                          

 
news img

Stredoslovenský tenisový zväz (SsTZ)

Zloženie predsedníctva SsTZ, zástupcovia v orgánoch STZ, kontakt, stanovy, adresár klubov, správy o činnosti SsTZ  a informácie zo zasadnutí VV, konferencie: