• PEUGOT
  • NADACIA SPP
  • AXA
  • J&T BANKA
  • COOP JEDNOTA

Dajte deti na tenis

Navigácia » Hlavná stránka » Súťaže » Tenis detí » Dajte deti na tenis

 
news img

Slovenský tenisový zväz v súlade so schválenou Koncepciou rozvoja tenisu na roky 2015-2018 spúšťa projekt Dajte deti na tenis so snahou o spopularizovanie tenisu ako zdraviu prospešnej celoživotnej športovej aktivity pre deti a mládež. 

Základným cieľom projektu je informovať rodičov o možnostiach umiestnenia ich detí v tenisových kluboch a tenisových akadémiách, ktoré realizujú tenisové školičky, tenisové tábory, tréningové kempy a súťaže pre deti od 6-12 rokov.

ZOZNAM KLUBOV + kontakty organizujúcich prípravu detí od 6 do 12 rokov

VÝZVA pre KLUBY: Všetky TK, TO, TJ registrované v STZ, ktoré organizujú prípravu detí od 6 do 12 rokov a majú záujem byť zaradené do tohto adresára týmto vyzývame, aby vyplnený, resp. v prípade zmien aktualizovaný DOTAZNÍK - "Dajte deti na tenis", zaslali na e-mail zdena.suhajova@stz.sk.

Súvisiace projekty:

- Tenis do škôl   

- Registrácia a TURNAJE detí  

 

 

Vložené: 01. 11. 2017       Kategória: Tenis detí
 
news img

Detský Davis Cup a Fed Cup s Nadáciou SPP 2020

Regionálne kolo do 10 rokov - rozdelenie do skupín, súpisky, organizačné výbory...

Regionálne kolo do 8 rokov - rozdelenie do skupín, súpisky, organizačné výbory, spôsob hry...

16. 09. 2020
Tenis detí Více zde
 
news img

Súťaže družstiev detí - Súpisky

Upozorňujeme, že v regionálnych súťažiach detí môže hráč (hráčka) figurovať iba v jednej súťaži danej kategórie, t. j. môže byť iba na jednej súpiske v rámci všetkých súťaží kategórie do 8 rokov, resp. kategórie do 10 rokov.

viac informácií o zostavení súpisky

21. 02. 2020
Tenis detí Více zde
 
news img

Súťaže družstiev detí - Hosťovanie

Ak chce hráč v kategórii DETÍ hrať regionálne súťaže družstiev za iný ako materský klub, musí zažiadať o hosťovanie. Upozorňujeme, že v zmysle schválených zmien s platnosťou od 26. 10. 2019 nie je možné hosťovanie pre Detský DC a FC.

viac informácií o hosťovaniach

21. 02. 2020
Tenis detí Více zde
 
news img

Registrácia a turnaje DETÍ v sezóne 2020

Vekovú kategóriu detí a ich súťaženie upravuje zvláštny predpis STZ - Predpis pre súťaže detí. Ak v tomto predpise nie je stanovené inak, platia aj pre túto kategóriu ustanovenia Súťažného poriadku

05. 11. 2019
Tenis detí Více zde
 
news img

Upozornenie pre usporiadateľov turnajov detí

Upozorňujeme USPORIADATEĽOV turnajov DETÍ na potrebu dodržiavania ustanovení a predpisov pre túto vekovú kategóriu. Predovšetkým treba dodržiavať tieto základné povinnosti:

29. 11. 2016
Tenis detí Více zde
 
news img

Archív - Detský Davis Cup a Fed Cup

Archív výsledkov súťaže Detský Davis Cup a Fed Cup za obdobie od roku 2005 do r. 2019.

19. 12. 2005
Tenis detí Více zde