• PEUGOT
  • NADACIA SPP
  • TIPOS
  • AXA
  • J&T BANKA
  • COOP JEDNOTA

Dajte deti na tenis

Navigácia » Hlavná stránka » Súťaže » Tenis detí » Dajte deti na tenis

 
news img

Slovenský tenisový zväz v súlade so schválenou Koncepciou rozvoja tenisu na roky 2015-2018 spúšťa projekt Dajte deti na tenis so snahou o spopularizovanie tenisu ako zdraviu prospešnej celoživotnej športovej aktivity pre deti a mládež. 

Základným cieľom projektu je informovať rodičov o možnostiach umiestnenia ich detí v tenisových kluboch a tenisových akadémiách, ktoré realizujú tenisové školičky, tenisové tábory, tréningové kempy a súťaže pre deti od 6-12 rokov.

ZOZNAM KLUBOV + kontakty organizujúcich prípravu detí od 6 do 12 rokov

VÝZVA pre KLUBY: Všetky TK, TO, TJ registrované v STZ, ktoré organizujú prípravu detí od 6 do 12 rokov a majú záujem byť zaradené do tohto adresára týmto vyzývame, aby vyplnený, resp. v prípade zmien aktualizovaný DOTAZNÍK - "Dajte deti na tenis", zaslali na e-mail janka.siebenstichova@stz.sk .

Súvisiace projekty:

- Tenis do škôl   

- Registrácia a TURNAJE detí  

Podpora klubov aktívne pracujúcich s mládežou  

 

Vložené: 01. 11. 2017       Kategória: Tenis detí
 
news img

Detský Davis Cup a Fed Cup s Nadáciou SPP 2019

Aktuálne informácie: konečné výsledky celoštátneho finále...

06. 10. 2019
Tenis detí Více zde
 
news img

Registrácia a turnaje DETÍ v sezóne 2019

Vekovú kategóriu detí a ich súťaženie upravuje zvláštny predpis STZ - Predpis pre súťaže detí. Ak v tomto predpise nie je stanovené inak, platia aj pre túto kategóriu ustanovenia Súťažného poriadku

24. 10. 2018
Tenis detí Více zde
 
news img

Upozornenie pre usporiadateľov turnajov detí

Upozorňujeme USPORIADATEĽOV turnajov DETÍ na potrebu dodržiavania ustanovení a predpisov pre túto vekovú kategóriu. Predovšetkým treba dodržiavať tieto základné povinnosti:

29. 11. 2016
Tenis detí Více zde
 
news img

Súťaže družstiev detí - HOSŤOVANIE

Upozorňujeme, že ak chce hráč v kategórii DETÍ hrať súťaže družstiev za iný ako materský klub, musí zažiadať o hosťovanie. Pričom platí, že hráč môže zažiadať o dve hosťovania (každé samostatne) a to:

05. 12. 2013
Tenis detí Více zde
 
news img

Archív - Detský Davis Cup a Fed Cup

Archív výsledkov súťaže Detský Davis Cup a Fed Cup za obdobie od roku 2005 do r. 2019.

19. 12. 2005
Tenis detí Více zde