• PEUGEOT
  • J&T BANKA
  • COOP JEDNOTA
  • ADIFEX

Dajte deti na tenis

Navigácia » Hlavná stránka » Súťaže » Tenis detí » Dajte deti na tenis

 
news img

Slovenský tenisový zväz v súlade so schválenou Koncepciou rozvoja tenisu na roky 2015-2018 spúšťa projekt Dajte deti na tenis so snahou o spopularizovanie tenisu ako zdraviu prospešnej celoživotnej športovej aktivity pre deti a mládež. 

Základným cieľom projektu je informovať rodičov o možnostiach umiestnenia ich detí v tenisových kluboch a tenisových akadémiách, ktoré realizujú tenisové školičky, tenisové tábory, tréningové kempy a súťaže pre deti od 6-12 rokov.

ZOZNAM KLUBOV + kontakty organizujúcich prípravu detí od 6 do 12 rokov

VÝZVA pre KLUBY: Všetky TK, TO, TJ registrované v STZ, ktoré organizujú prípravu detí od 6 do 12 rokov a majú záujem byť zaradené do tohto adresára týmto vyzývame, aby vyplnený, resp. v prípade zmien aktualizovaný DOTAZNÍK - "Dajte deti na tenis", zaslali na e-mail zdena.suhajova@stz.sk.

Súvisiace projekty:

- Tenis do škôl   

- Registrácia a TURNAJE detí  

 

 

Vložené: 24. 01. 2022       Kategória: Tenis detí
 
news img

Detský Davis Cup a Fed Cup s Nadáciou SPP 2023

Aktuálne informácie:
oblastné kolo súťaže do 10 rokov - prezentácia, usporiadatelia a organizačné výbory... 

09. 06. 2023
Tenis detí Více zde
 
news img

Konkurz na usporiadateľov Detského DC a FC 2023

Slovenský tenisový zväz vyhlasuje konkurz na organizovanie Detského DC a FC na rok 2023.

05. 05. 2023
Tenis detí Více zde
 
news img

Upozornenie pre usporiadateľov turnajov detí

Upozorňujeme USPORIADATEĽOV turnajov DETÍ na potrebu dodržiavania ustanovení a predpisov pre túto vekovú kategóriu. Predovšetkým treba dodržiavať tieto základné povinnosti:

04. 11. 2022
Tenis detí Více zde
 
news img

Registrácia a turnaje DETÍ v sezóne 2023

Vekovú kategóriu detí a ich súťaženie upravuje zvláštny predpis STZ - Predpis pre súťaže detí. Ak v tomto predpise nie je stanovené inak, platia aj pre túto kategóriu ustanovenia Súťažného poriadku

04. 11. 2022
Tenis detí Více zde
 
news img

Súťaže družstiev detí

Hosťovanie: Ak chce hráč v kategórii detí hrať regionálne súťaže družstiev za iný ako materský klub, musí zažiadať o hosťovanie. Pre Detský DC a FC nie je možné hosťovať. viac informácií o hosťovaniach

Súpisky: V regionálnych súťažiach detí môže hráč (hráčka) figurovať iba v jednej súťaži danej kategórie, t. j. môže byť iba na jednej súpiske v rámci všetkých súťaží kategórie do 8 rokov, resp. kategórie do 10 rokov. viac informácií o zostavení súpisky

21. 02. 2020
Tenis detí Více zde
 
news img

Detský DC a FC - výsledky 2020 - 2022

Archív výsledkov súťaže Detský Davis Cup a Fed Cup za obdobie od r. 2020 do r. 2022:

19. 02. 2020
Tenis detí Více zde