• PEUGEOT
  • J&T BANKA
  • COOP JEDNOTA
  • ADIFEX

Registrácia a turnaje DETÍ v sezóne 2024

Navigácia » Hlavná stránka » Súťaže » Tenis detí » Registrácia a turnaje DETÍ v sezóne 2024

 
news img

Vekovú kategóriu detí a ich súťaženie upravuje zvláštny predpis STZ - Predpis pre súťaže detí. Ak v tomto predpise nie je stanovené inak, platia aj pre túto kategóriu ustanovenia Súťažného poriadku

TURNAJE detí do 10 rokov (roč. 2014 a mladšie):  
CHLAPCI     DIEVČATÁ

TURNAJE detí do 8 rokov (roč. 2016 a mladšie):  
CHLAPCI     DIEVČATÁ 

 

TURNAJE detí do 7 rokov (roč. 2017 a mladšie):  
CHLAPCI     DIEVČATÁ

TURNAJE ml. žiactva:  
Deti, ktoré dosiahnu 10 rokov v roku 2024 (ročník 2014), môžu štartovať aj v kategórii ml. žiactva.
CHLAPCI     DIEVČATÁ

 

​Súťaží sa môžu zúčastniť iba registrovaní hráči. Od neprihlásených hráčov cez systém eTenis môže usporiadateľ požadovať vyšší vklad o 5,- EUR.

Registračný poplatok DETÍ na 1 sezónu (t. j. do 31. 10.) je 5,- EUR (v prípade cudzieho štátneho občana 10,- EUR). Hráč sa môže jednorazovo zaregistrovať aj na celé obdobie jeho pôsobenia v súťaží detí, t. j. počet tenisových rokov registrácie závisí od toho, v ktorom roku hráč dovŕši 10 rokov.

PRÍKLADY:
Ročník narodenia 2014
- dovŕši 10 rokov v roku 2024, t. j. v tenisovom roku 2024 bude ešte stále hrať v kategórii DETI, takže môže požiadať o registráciu len na 1 tenisový rok (do 31. 10. 2024), v takom prípade zaplatí 5,- EUR.

Ročník narodenia 2015
- dovŕši 10 rokov v roku 2025, t. j. môže požiadať o registráciu až na 2 tenisové roky (do 31. 10. 2025), v takom prípade zaplatí 10,- EUR.

Ročník narodenia 2016
- dovŕši 10 rokov v roku 2026, t. j. môže požiadať o registráciu až na 3 tenisové roky (do 31. 10. 2026), v takom prípade zaplatí 15,- EUR.

PRVÁ registrácia - viac informácií

OBNOVA registrácie - viac informácií 

 

Vložené: 14. 11. 2023       Kategória: Tenis detí
 
news img

Detský Davis Cup a Fed Cup s Nadáciou SPP 2024

Súťaž do 8 rokov: Prihlášky treba zaslať najneskôr do 28. 7. 2024 na adresu stella.kassova@stz.sk zoznam prihlásených

Súťaž do 10 rokov: usporiadatelia a organizačné výbory regionálneho kola...
Súpisky do regionálneho kola musia postupujúce družstvá spracovať nanovo cez systém eTenis najneskôr do 14. 8. 2023.

 

08. 07. 2024
Tenis detí Více zde
 
news img

KONKURZ na usporiadateľov Detského DC a FC 2024

Slovenský tenisový zväz vyhlasuje konkurz na organizovanie Detského DC a FC na rok 2024.

Prihlášku na usporiadanie podujatia je nutné zaslať na e-mailovú adresu stella.kassova@stz.sk najneskôr do:
5. mája pre oblastné kolo do 10 rokov
30. júna pre regionálne kolo do 10 rokov
4. augusta pre regionálne kolo do 8 rokov

23. 06. 2024
Tenis detí Více zde
 
news img

Klubové kolo Detského DC a FC

V zmysle rozpisov súťaže pre Detský Davis Cup a Fed Cup 2024 si termín klubového kola určuje príslušný subjekt (klub). Pre súťaž do 10 rokov je odporúčaný termín v priebehu mája a do 8 rokov najneskôr do 6. 9. 2024.

13. 03. 2024
Tenis detí Více zde
 
news img

Upozornenie pre usporiadateľov turnajov detí

Upozorňujeme USPORIADATEĽOV turnajov DETÍ na potrebu dodržiavania ustanovení a predpisov pre túto vekovú kategóriu. Predovšetkým treba dodržiavať tieto základné povinnosti:

04. 11. 2023
Tenis detí Více zde
 
news img

Dajte deti na tenis

Slovenský tenisový zväz v súlade so schválenou Koncepciou rozvoja tenisu na roky 2015-2018 spúšťa projekt Dajte deti na tenis so snahou o spopularizovanie tenisu ako zdraviu prospešnej celoživotnej športovej aktivity pre deti a mládež. 

24. 01. 2022
Tenis detí Více zde
 
news img

Súťaže družstiev detí

Hosťovanie: Ak chce hráč v kategórii detí hrať regionálne súťaže družstiev za iný ako materský klub, musí zažiadať o hosťovanie. Pre Detský DC a FC nie je možné hosťovať. viac informácií o hosťovaniach

Súpisky: V regionálnych súťažiach detí môže hráč (hráčka) figurovať iba v jednej súťaži danej kategórie, t. j. môže byť:
- iba na jednej súpiske v rámci všetkých súťaží kategórie do 7 rokov;
- iba na jednej súpiske v rámci všetkých súťaží kategórie do 8 rokov;
- iba na jednej súpiske v rámci všetkých súťaží kategórie do 10 rokov.
viac informácií o zostavení súpisky

21. 02. 2020
Tenis detí Více zde