• PEUGOT
  • NADACIA SPP
  • TIPOS
  • AXA
  • J&T BANKA
  • COOP JEDNOTA

Registrácia a turnaje DETÍ v sezóne 2019

Navigácia » Hlavná stránka » Súťaže » Tenis detí » Registrácia a turnaje DETÍ v sezóne 2019

 
news img

Vekovú kategóriu detí a ich súťaženie upravuje zvláštny predpis STZ - Predpis pre súťaže detí. Ak v tomto predpise nie je stanovené inak, platia aj pre túto kategóriu ustanovenia Súťažného poriadku

TURNAJE detí do 10 rokov (roč. 2009 a mladšie):  
CHLAPCI     DIEVČATÁ

TURNAJE detí do 8 rokov (roč. 2011 a mladšie):  
CHLAPCI     DIEVČATÁ 

Súťaží sa môžu zúčastniť iba registrovaní hráči. Od neprihlásených hráčov cez systém eTenis môže usporiadateľ požadovať vyšší vklad o 5,- EUR.

Registračný poplatok DETÍ na 1 sezónu (t. j. do 31. 10. príslušného tenisového roka) je 5,- EUR. Hráč sa môže jednorázovo zaregistrovať aj na celé obdobie jeho pôsobenia v súťaží detí, t. j. počet rokov registrácie závisí od toho, v ktorom roku hráč dovŕši 10 rokov.

PRÍKLADY:
Ročník narodenia 2009
- dovŕši 10 rokov v roku 2019, t. j. v sezóne 2019 bude ešte stále hrať v kategórii DETI, takže môže požiadať o registráciu len na 1 rok (do 31. 10. 2019), v takom prípade zaplatí 5,- EUR.

Ročník narodenia 2010
- dovŕši 10 rokov v roku 2020, t. j. môže požiadať o registráciu až na 2 roky (do 31. 10. 2020), v takom prípade zaplatí 10,- EUR.

Ročník narodenia 2011
- dovŕši 10 rokov v roku 2021, t. j. môže požiadať o registráciu až na 3 roky (do 31. 10. 2021), v takom prípade zaplatí 15,- EUR.

PRVÁ registrácia - viac informácií

OBNOVA registrácie - viac informácií 

 

Vložené: 24. 10. 2018       Kategória: Tenis detí
 
news img

Konkurz na usporiadateľov Detského DC a FC 2019

Slovenský tenisový zväz vyhlasuje konkurz na organizovanie Detského DC a FC na rok 2019.

01. 07. 2019
Tenis detí Více zde
 
news img

Detský Davis Cup a Fed Cup s Nadáciou SPP 2019

Aktuálne informácie (konečné výsledky oblastného kola, postupujúci...)

Družstvá, ktoré postúpili do regionálneho kola, musia spracovať cez eTenis novú súpisku najneskôr do 15. 8. 2019.

 

10. 06. 2019
Tenis detí Více zde
 
news img

Dajte deti na tenis

Slovenský tenisový zväz v súlade so schválenou Koncepciou rozvoja tenisu na roky 2015-2018 spúšťa projekt Dajte deti na tenis so snahou o spopularizovanie tenisu ako zdraviu prospešnej celoživotnej športovej aktivity pre deti a mládež. 

01. 11. 2017
Tenis detí Více zde
 
news img

Upozornenie pre usporiadateľov turnajov detí

Upozorňujeme USPORIADATEĽOV turnajov DETÍ na potrebu dodržiavania ustanovení a predpisov pre túto vekovú kategóriu. Predovšetkým treba dodržiavať tieto základné povinnosti:

29. 11. 2016
Tenis detí Více zde
 
news img

Súťaže družstiev detí - HOSŤOVANIE

Upozorňujeme, že ak chce hráč v kategórii DETÍ hrať súťaže družstiev za iný ako materský klub, musí zažiadať o hosťovanie. Pričom platí, že hráč môže zažiadať o dve hosťovania (každé samostatne) a to:

05. 12. 2013
Tenis detí Více zde
 
news img

Archív - Detský Davis Cup a Fed Cup

Archív výsledkov súťaže Detský Davis Cup a Fed Cup za obdobie od roku 2005 do r. 2018.

19. 12. 2005
Tenis detí Více zde