• PEUGOT
  • NADACIA SPP
  • AXA
  • J&T BANKA
  • COOP JEDNOTA

Registrácia a turnaje DETÍ v sezóne 2020

Navigácia » Hlavná stránka » Súťaže » Tenis detí » Registrácia a turnaje DETÍ v sezóne 2020

 
news img

Vekovú kategóriu detí a ich súťaženie upravuje zvláštny predpis STZ - Predpis pre súťaže detí. Ak v tomto predpise nie je stanovené inak, platia aj pre túto kategóriu ustanovenia Súťažného poriadku

TURNAJE detí do 10 rokov (roč. 2010 a mladšie):  
CHLAPCI     DIEVČATÁ

TURNAJE detí do 8 rokov (roč. 2012 a mladšie):  
CHLAPCI     DIEVČATÁ 

Súťaží sa môžu zúčastniť iba registrovaní hráči. Od neprihlásených hráčov cez systém eTenis môže usporiadateľ požadovať vyšší vklad o 5,- EUR.

Registračný poplatok DETÍ na 1 sezónu (t. j. do 31. 10. príslušného tenisového roka) je 5,- EUR. Hráč sa môže jednorazovo zaregistrovať aj na celé obdobie jeho pôsobenia v súťaží detí, t. j. počet rokov registrácie závisí od toho, v ktorom roku hráč dovŕši 10 rokov.

PRÍKLADY:
Ročník narodenia 2010
- dovŕši 10 rokov v roku 2020, t. j. v sezóne 2020 bude ešte stále hrať v kategórii DETI, takže môže požiadať o registráciu len na 1 rok (do 31. 10. 2020), v takom prípade zaplatí 5,- EUR.

Ročník narodenia 2011
- dovŕši 10 rokov v roku 2021, t. j. môže požiadať o registráciu až na 2 roky (do 31. 10. 2021), v takom prípade zaplatí 10,- EUR.

Ročník narodenia 2012
- dovŕši 10 rokov v roku 2022, t. j. môže požiadať o registráciu až na 3 roky (do 31. 10. 2022), v takom prípade zaplatí 15,- EUR.

PRVÁ registrácia - viac informácií

OBNOVA registrácie - viac informácií 

 

Vložené: 05. 11. 2019       Kategória: Tenis detí
 
news img

Detský Davis Cup a Fed Cup s Nadáciou SPP 2020

Z dôvodu sprísnených opatrení Ústredného krízového štábu SR v súvislosti s pandémiou COVID-19 sa termín Celoštátneho kola detí do 10 rokov presúva predbežne na 26. - 28. 11. 2020. Podmienky ostávajú nezmenené, t. j. tímy budú môcť stretnutia odohrať s pôvodnými hráčmi.

29. 09. 2020
Tenis detí Více zde
 
news img

Súťaže družstiev detí - Súpisky

Upozorňujeme, že v regionálnych súťažiach detí môže hráč (hráčka) figurovať iba v jednej súťaži danej kategórie, t. j. môže byť iba na jednej súpiske v rámci všetkých súťaží kategórie do 8 rokov, resp. kategórie do 10 rokov.

viac informácií o zostavení súpisky

21. 02. 2020
Tenis detí Více zde
 
news img

Súťaže družstiev detí - Hosťovanie

Ak chce hráč v kategórii DETÍ hrať regionálne súťaže družstiev za iný ako materský klub, musí zažiadať o hosťovanie. Upozorňujeme, že v zmysle schválených zmien s platnosťou od 26. 10. 2019 nie je možné hosťovanie pre Detský DC a FC.

viac informácií o hosťovaniach

21. 02. 2020
Tenis detí Více zde
 
news img

Dajte deti na tenis

Slovenský tenisový zväz v súlade so schválenou Koncepciou rozvoja tenisu na roky 2015-2018 spúšťa projekt Dajte deti na tenis so snahou o spopularizovanie tenisu ako zdraviu prospešnej celoživotnej športovej aktivity pre deti a mládež. 

01. 11. 2017
Tenis detí Více zde
 
news img

Upozornenie pre usporiadateľov turnajov detí

Upozorňujeme USPORIADATEĽOV turnajov DETÍ na potrebu dodržiavania ustanovení a predpisov pre túto vekovú kategóriu. Predovšetkým treba dodržiavať tieto základné povinnosti:

29. 11. 2016
Tenis detí Více zde
 
news img

Archív - Detský Davis Cup a Fed Cup

Archív výsledkov súťaže Detský Davis Cup a Fed Cup za obdobie od roku 2005 do r. 2019.

19. 12. 2005
Tenis detí Více zde