• PEUGEOT
  • J&T BANKA
  • COOP JEDNOTA
  • ADIFEX

Registrácia a turnaje DETÍ v sezóne 2024

Navigácia » Hlavná stránka » Súťaže » Tenis detí » Registrácia a turnaje DETÍ v sezóne 2024

 
news img

Vekovú kategóriu detí a ich súťaženie upravuje zvláštny predpis STZ - Predpis pre súťaže detí. Ak v tomto predpise nie je stanovené inak, platia aj pre túto kategóriu ustanovenia Súťažného poriadku

TURNAJE detí do 10 rokov (roč. 2014 a mladšie):  
CHLAPCI     DIEVČATÁ

TURNAJE detí do 8 rokov (roč. 2016 a mladšie):  
CHLAPCI     DIEVČATÁ 

 

TURNAJE detí do 7 rokov (roč. 2017 a mladšie):  
CHLAPCI     DIEVČATÁ

TURNAJE ml. žiactva:  
Deti, ktoré dosiahnu 10 rokov v roku 2024 (ročník 2014), môžu štartovať aj v kategórii ml. žiactva.
CHLAPCI     DIEVČATÁ

 

​Súťaží sa môžu zúčastniť iba registrovaní hráči. Od neprihlásených hráčov cez systém eTenis môže usporiadateľ požadovať vyšší vklad o 5,- EUR.

Registračný poplatok DETÍ na 1 sezónu (t. j. do 31. 10.) je 5,- EUR (v prípade cudzieho štátneho občana 10,- EUR). Hráč sa môže jednorazovo zaregistrovať aj na celé obdobie jeho pôsobenia v súťaží detí, t. j. počet tenisových rokov registrácie závisí od toho, v ktorom roku hráč dovŕši 10 rokov.

PRÍKLADY:
Ročník narodenia 2014
- dovŕši 10 rokov v roku 2024, t. j. v tenisovom roku 2024 bude ešte stále hrať v kategórii DETI, takže môže požiadať o registráciu len na 1 tenisový rok (do 31. 10. 2024), v takom prípade zaplatí 5,- EUR.

Ročník narodenia 2015
- dovŕši 10 rokov v roku 2025, t. j. môže požiadať o registráciu až na 2 tenisové roky (do 31. 10. 2025), v takom prípade zaplatí 10,- EUR.

Ročník narodenia 2016
- dovŕši 10 rokov v roku 2026, t. j. môže požiadať o registráciu až na 3 tenisové roky (do 31. 10. 2026), v takom prípade zaplatí 15,- EUR.

PRVÁ registrácia - viac informácií

OBNOVA registrácie - viac informácií 

 

Vložené: 14. 11. 2023       Kategória: Tenis detí
 
news img

Detský Davis Cup a Fed Cup s Nadáciou SPP 2024

Prihláška do klubového kola - informácie TU
Oblastné kolo do 10 rokov: Prihlášku treba zaslať najneskôr do 28. 4. 2024 na adresu stella.kassova@stz.sksúpisky treba spracovať cez eTenis do 15. 5. 2024.
zoznam prihlásených družstiev do 10 rokov

 

12. 04. 2024
Tenis detí Více zde
 
news img

KONKURZ na usporiadateľov Detského DC a FC 2024

Slovenský tenisový zväz vyhlasuje konkurz na organizovanie Detského DC a FC na rok 2024.

Prihlášku na usporiadanie podujatia je nutné zaslať na e-mailovú adresu stella.kassova@stz.sk najneskôr do:
5. mája pre oblastné kolo do 10 rokov
30. júna pre regionálne kolo do 10 rokov
4. augusta pre regionálne kolo do 8 rokov

08. 04. 2024
Tenis detí Více zde
 
news img

Klubové kolo Detského DC a FC

V zmysle rozpisov súťaže pre Detský Davis Cup a Fed Cup 2024 si termín klubového kola určuje príslušný subjekt (klub). Pre súťaž do 10 rokov je odporúčaný termín v priebehu mája a do 8 rokov najneskôr do 6. 9. 2024.

13. 03. 2024
Tenis detí Více zde
 
news img

Upozornenie pre usporiadateľov turnajov detí

Upozorňujeme USPORIADATEĽOV turnajov DETÍ na potrebu dodržiavania ustanovení a predpisov pre túto vekovú kategóriu. Predovšetkým treba dodržiavať tieto základné povinnosti:

04. 11. 2023
Tenis detí Více zde
 
news img

Dajte deti na tenis

Slovenský tenisový zväz v súlade so schválenou Koncepciou rozvoja tenisu na roky 2015-2018 spúšťa projekt Dajte deti na tenis so snahou o spopularizovanie tenisu ako zdraviu prospešnej celoživotnej športovej aktivity pre deti a mládež. 

24. 01. 2022
Tenis detí Více zde
 
news img

Súťaže družstiev detí

Hosťovanie: Ak chce hráč v kategórii detí hrať regionálne súťaže družstiev za iný ako materský klub, musí zažiadať o hosťovanie. Pre Detský DC a FC nie je možné hosťovať. viac informácií o hosťovaniach

Súpisky: V regionálnych súťažiach detí môže hráč (hráčka) figurovať iba v jednej súťaži danej kategórie, t. j. môže byť:
- iba na jednej súpiske v rámci všetkých súťaží kategórie do 7 rokov;
- iba na jednej súpiske v rámci všetkých súťaží kategórie do 8 rokov;
- iba na jednej súpiske v rámci všetkých súťaží kategórie do 10 rokov.
viac informácií o zostavení súpisky

21. 02. 2020
Tenis detí Více zde