• PEUGOT
  • AEGON
  • NADACIA SPP
  • TIPOS
  • FORTUNA
  • J&T BANKA

Domáce turnaje jednotlivcov, vyhodnotenie

Navigácia » Hlavná stránka » Súťaže » Domáce súťaže » Domáce turnaje jednotlivcov, vyhodnotenie

 

Všetky dôležité informácie (rozpis, prihlášky, akceptácie, výsledky, správy a vyhodnotenia) k domácim turnajom pre vekové kategórie deti, mladšie žiactvo, staršie žiactvo, dorast a dospelí  uverejňujeme v systéme eTenis. Slovenský tenisový zväz na základe podkladov z turnaja priebežne vyhodnocuje všetky domáce turnaje v zmysle Kritérií hodnotenia schválených VV STZ.

Kritériá hodnotenia domácich turnajov STZ  

Princípy tvorby termínovej listiny   

tlačivá potrebné k turnajom

Tenisová sezóna 2017
priestupky klubov  
halové turnaje
letné turnaje

Tenisová sezóna 2016
priestupky klubov  
halové turnaje
letné turnaje

Tenisová sezóna 2015
halové turnaje
letné turnaje

Tenisová sezóna 2014
halové turnaje
letné turnaje

Tenisová sezóna 2013
halové turnaje
letné turnaje

Tenisová sezóna 2012
halové turnaje
letné turnaje

Tenisová sezóna 2011
halové turnaje
letné turnaje

Tenisová sezóna 2010
halové turnaje
letné turnaje

Tenisová sezóna 2009
halové turnaje
letné turnaje

Tenisová sezóna 2008
halové turnaje
letné turnaje

Tenisová sezóna 2007
halové turnaje
letné turnaje

Tenisová sezóna 2006
halové turnaje 
letné turnaje

Tenisová sezóna 2005
halové turnaje
letné turnaje

 

 

Vložené: 29. 11. 2016       Kategória: Domáce súťaže - jednotlivci
 
news img

Priestupky a sankcie jednotlivcov

V súlade s článkom 73 súťažného poriadku uverejňujeme abecedný zoznam hráčov, ktorí sa dopustili priestupku voči súťažnému poriadku.
Zoznam DETÍ (do 10 r.), ktoré sa dopustili priestupku
Zoznam OSTATNÝCH hráčov, ktorí sa dopustili priestupku

 
news img

Prihlasovanie na domáce turnaje

V kategóriách detí, mládeže a dospelých sa do súťaží prihlasuje každý hráč(ka) samostatne cez elektronický systém eTenis. Kategória seniori a plážový tenis sa prihlasuje do súťaží cez systém zašportuj si open.

 
news img

Odhlasovanie z domácich turnajov

V zmysle čl. 53 súťažného poriadku je hráč, ktorý sa riadne prihlásil do súťaže a nemôže sa na nej z rôznych dôvodov zúčastniť, povinný sa odhlásiť.