• PEUGEOT
  • J&T BANKA
  • COOP JEDNOTA
  • ADIFEX

Seminár tenisových trénerov 2023

Navigácia » Hlavná stránka » STZ » Metodika, Tréneri » Seminár tenisových trénerov 2023

 
news img

Zoznam prihlásených na seminár trénerov

Seminár tenisových trénerov sa uskutoční v dňoch 21. – 22. 10. 2023 v Národnom tenisovom centre, Príkopova 6, Bratislava. Naším pozvaným hosťom bude lektor ITF a profesor na univerzite vo Valencii Rafael Martínez-Gallego. Nosnou témou seminára bude taktická príprava - "Taktika: využitie poznatkov z analýzy zápasov v tréningovom procese".

 


Program:
21. 10. 2023

10.00 - 10.30: Prezentácia účastníkov seminára
10.30 - 12.30: Taktická analýza - moderné trendy vo dvojhre a štvorhre (teória)
12.45 - 13.45: Obed
14.00 - 16.00: Tréning taktiky (prax)
16.00 - 17.00: Panelová diskusia účastníkov seminára s Miloslavom Mečířom, Mariánom Vajdom, Karolom Kučerom, Dávidom Olaszom (kondičný tréner NTC) a Tiborom Tóthom

22. 10. 2023
9.00 - 11.00: Psychológia - tréning na kurte (prax) 
11.00: Ukončenie seminára
Zmena programu je vyhradená.

Prihlášky treba realizovať prostredníctvom prihlasovacieho formulára.

Účastnícky poplatok  vo výške 30,- EUR treba uhradiť na č. ú. SK50 1100 0000 0026 2973 0229, variabilný symbol: 112, konštantný symbol: 0558.

Účastníkom seminára je umožnené parkovať v podzemnej garáži NTC (počet miest je obmedzený).
Pri prezentácii na seminár im bude potvrdený parkovací lístok a následne im bude umožnený bezplatný výjazd (po skončení seminára).

Do správy pre prijímateľa uveďte meno a priezvisko. Poplatok treba uhradiť najneskôr do 15. 10. 2023. Bez úhrady nie je možná účasť.

 

 

 

Vložené: 16. 10. 2023       Kategória: Metodika, Tréneri
 
news img

FORMULÁR - Prihlášky na školenia a semináre TRÉNEROV

Zoznamy prihlásených záujemcov:
seminár trénerov       školenie trénerov   
Upozornenie: Všetky prihlášky na školenie a seminár trénerov sú vždy po ukončení príslušného typu školenia (seminára) vyradené z evidencie. V prípade záujmu o školenie alebo seminár, treba svoju prihlášku obnoviť.

 
news img

Novela zákona o dani z príjmov – zrážková daň

Športoví odborníci (ŠO), ktorí vykonávajú svoju činnosť ako podnikanie (SZČO), majú od 1. 1. 2024 dve možnosti zdaňovania svojich príjmov za rok 2024 – v daňovom priznaní k DPFO alebo zrážkovou daňouAk nechcú uplatňovať zrážkovú daň 19 %, musia uzavrieť osobitnú dohodu - viac infomácií...

 
news img

Registrácia trénerov a sprievodných osôb na podujatia TEJT

Medzinárodná federácia Tennis Europe zavádza, ako súčasť záväzku zabezpečiť profesionálne štandardy na Junior Tour, novú Registračnú schému pre trénerov a sprievodné osoby.

 
news img

Záujemcovia o prácu trénera v NTC Bratislava, NTC Košice a CTM

STZ otvára možnosť, aby tenisoví tréneri mohli prejaviť svoj záujem o prácu v útvaroch, kde sa pripravujú najúspešnejší a najtalentovanejší tenisti Slovenska.

 
news img

Školenie trénerov 1. kvalifikačného stupňa v Bratislave a B. Bystrici

Slovenský tenisový zväz v spolupráci s Fakultou telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej FTVŠ UK) a Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici (ďalej UMB) vypisuje školenie 1. kvalifikačného stupňa pre tenisových trénerov. Školenie lektorsky za STZ zabezpečujú Mgr. Juraj Nemček, PhD., Mgr. Ján Studenič, Mgr. Rudolf Pátek.

 
news img

Medzinárodný workshop PTR na Slovensku - jeseň 2023

V dňoch 31. 10 - 2.11. 2023 sa v Maduniciach uskutoční medzinárodný certifikovaný PTR workshop tenisových trénerov s názvom Adult Development Certification Workshop. Určený bude najmä pre trénerov, ktorí pracujú s dospelými. Bližšie informácie o workshope nájdete TU.