• PEUGEOT
  • J&T BANKA
  • COOP JEDNOTA
  • ADIFEX

Školenie trénerov 1. kvalifikačného stupňa v Bratislave a B. Bystrici

Navigácia » Hlavná stránka » STZ » Metodika, Tréneri » Školenie trénerov 1. kvalifikačného stupňa v Bratislave a B. Bystrici

 

Slovenský tenisový zväz v spolupráci s Fakultou telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej FTVŠ UK) a Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici (ďalej UMB) vypisuje školenie 1. kvalifikačného stupňa pre tenisových trénerov. Školenie lektorsky za STZ zabezpečujú Mgr. Juraj Nemček, PhD., Mgr. Ján Studenič, Mgr. Rudolf Pátek.

Školenia pozostávajú z 3 častí:
1. Všeobecná časť – zabezpečuje podľa zákona príslušná univerzita (FTVŠ UK, resp. UMB)
2. Špeciálna časť – skladá sa z teoretickej a praktickej časti, zabezpečuje podľa zákona STZ
3. Záverečné skúšky – všeobecná časť (príslušná univerzita), špeciálna časť - teória a prax

BRATISLAVA
Zoznam prihlásených na školenie
Školenie bude prebiehať v termínoch:
6. - 8. 10. 2023 špecializácia (miesto bude uchádzačom oznámené spolu s programom)
13. - 15. 10. 2023 všeobecná časť online PREZENČNE (FTVŠ UK)
Následne podľa dátumu záverečných skúšok, ktoré si určí FTVŠ UK, bude s uchádzačmi dohodnutý termín skúšky zo špecializácie, ako prax tak aj teória.

Záujemcovia sa prihlasujú cez prihlasovací formulár (do formulára treba uviesť používanú mailovú adresu pre potreby STZ a ITF). Uzávierka prihlášok je do 14. 9. 2023. Prihláška je považovaná za potvrdenú pripísaním poplatku 310 € (za všeobecnú a špeciálnu časť) na účet STZ SK50 1100 0000 0026 2973 0229, VS 112. Do správy pre prijímateľa uveďte meno a priezvisko uchádzača. 

Info: ​juraj.nemcek@stz.sk

BANSKÁ BYSTRICA
Školenie sa riadi nasledujúcimi pokynmi:

Všeobecná časť  
22. - 24. 9. 2023 - Filozofická fakulta UMB
Termín prihlásenia a úhrady na všeobecnú časť je do 14. 9. 2023. Na túto časť školenia je potrebné sa prihlásiť osobitne a uhradiť poplatok podľa pokynov:

Špecializácia
13. 10. -  15. 10. 2023  –  Lieskovský tenisový klub -  LTC
Pre účasť na špeciálnej časti je potrebné sa prihlásiť emailom na adresu stredotenis@stz.sk, kde uvediete:
Meno a priezvisko
Bydlisko
Dátum narodenia
Telefón a mail (treba uviesť používanú mailovú adresu pre potreby STZ a ITF)

Skúšky – po dohode s uchádzačmi

Uzávierka prihlášok na školenie je do 14. 9. 2023. Prihláška  je považovaná za potvrdenú pripísaním poplatku 230 € (za špecializáciu) na účet SsTZ, SK63 0900 0000 0000 5019 5205, kde do správy pre prijímateľa uveďte svoje meno a priezvisko.

Info: Dagmar Regendová, 0905918101, stredotenis@stz.sk

 

Záujemcovia o školenie musia spĺňať nasledujúce kritériá:
- minimálny vek 18 rokov
- ukončené úplné stredné alebo úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou
- dokončenie všeobecnej časti
- úhrada poplatku

Školenie sa uskutoční iba v prípade minimálne 12 prihlásených uchádzačov. STZ si vyhradzuje právo na zmenu termínu školenia. 

 

Vložené: 22. 09. 2023       Kategória: Metodika, Tréneri
 
news img

Školenie trénerov 1. kvalifikačného stupňa - východoslovenský región

Východoslovenský tenisový zväz v spolupráci so Slovenským tenisovým zväzom organizuje školenie trénerov 1. kvalifikačného stupňa - viac informácií.

Kontaktná osoba: Tomáš Záborský
e-mail:
 vychodotenis@stz.sk 
telefón: 0905 498 081

 
news img

FORMULÁR - Prihlášky na školenia a semináre TRÉNEROV

Zoznamy prihlásených záujemcov:
seminár trénerov       školenie trénerov   
Upozornenie: Všetky prihlášky na školenie a seminár trénerov sú vždy po ukončení príslušného typu školenia (seminára) vyradené z evidencie. V prípade záujmu o školenie alebo seminár, treba svoju prihlášku obnoviť.

 
news img

Novela zákona o dani z príjmov – zrážková daň

Športoví odborníci (ŠO), ktorí vykonávajú svoju činnosť ako podnikanie (SZČO), majú od 1. 1. 2024 dve možnosti zdaňovania svojich príjmov za rok 2024 – v daňovom priznaní k DPFO alebo zrážkovou daňouAk nechcú uplatňovať zrážkovú daň 19 %, musia uzavrieť osobitnú dohodu - viac infomácií...

 
news img

Registrácia trénerov a sprievodných osôb na podujatia TEJT

Medzinárodná federácia Tennis Europe zavádza, ako súčasť záväzku zabezpečiť profesionálne štandardy na Junior Tour, novú Registračnú schému pre trénerov a sprievodné osoby.

 
news img

Záujemcovia o prácu trénera v NTC Bratislava, NTC Košice a CTM

STZ otvára možnosť, aby tenisoví tréneri mohli prejaviť svoj záujem o prácu v útvaroch, kde sa pripravujú najúspešnejší a najtalentovanejší tenisti Slovenska.

 
news img

Seminár tenisových trénerov 2023

Zoznam prihlásených na seminár trénerov

Seminár tenisových trénerov sa uskutoční v dňoch 21. – 22. 10. 2023 v Národnom tenisovom centre, Príkopova 6, Bratislava. Naším pozvaným hosťom bude lektor ITF a profesor na univerzite vo Valencii Rafael Martínez-Gallego. Nosnou témou seminára bude taktická príprava - "Taktika: využitie poznatkov z analýzy zápasov v tréningovom procese".