• PEUGOT
  • NADACIA SPP
  • AXA
  • J&T BANKA
  • COOP JEDNOTA

Usmernenie a vyúčtovanie k zmluvám o finančnom príspevku

Navigácia » Hlavná stránka » Podpora hráčov a klubov » Usmernenie a vyúčtovanie k zmluvám o finančnom príspevku

 

S cieľom bližšie vysvetliť niektoré záležitosti, týkajúce sa výpočtu podpory, zriadenia osobitného bankového účtu pre príjem verejných prostriedkov a obsahu a formy vyúčtovaní prinášame prehľad najčastejších otázok a odpovedí, týkajúcich sa Zmlúv o poskytnutí finančného príspevku pre kluby a pre jednotlivcov.
 

1) Usmernenie k použitiu a vyúčtovaniu finančného príspevku (2019) pre talentovaných športovcov (aktualizované 17. 1. 2019)

2) Usmernenie k použitiu a vyúčtovaniu finančného príspevku (2019) pre tenisové kluby (23. 1. 2019)

3) Formulár a vzor vyúčtovania pre rok 2019 - NOVÝ (23. 1. 2019)
Na rok 2019 použite novú verziu formulára, vyúčtovanie v staršej verzii formulára nebude akceptované!  

4) Usmernenie k použitiu a vyúčtovaniu finančného príspevku (2018) pre TK - použitie a vyúčtovanie (aktualizované 8. 8. 2018)

5) Usmernenie k použitiu a vyúčtovaniu finančného príspevku (2018) pre talentovaných športovcov (aktualizované 8. 8. 2018)

 

Vložené: 23. 01. 2019       Kategória: Podpora hráčov a klubov
 
news img

Podpora TK- konečné rozdelenie príspevkov klubom na rok 2020

Zverejňujeme konečný Výpočet príspevku tenisovým klubom na sezónu 2020, spracovaný po zverejnení predbežného výpočtu na rok 2020 a na základe zverejnenej výšky Príspevku uznanému športu pre STZ zo strany Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) na rok 2020.

 
news img

Vyhodnotenie systému podpory klubov a hráčov od roku 2017

Prinášame prezentáciu k Vyhodnoteniu systému podpory klubov a hráčov od r.2017, predstavenú na Konferencii tenisových klubov dňa 13.11.2019 v Bratislave.

 
news img

Podpora KLUBOV na rok 2020 - predbežné rozdelenie

Za účelom kontroly zo strany klubov je možné údaje o príspevkoch za kvalitu pripomienkovať písomne v termíne do 18.11.2019.

 
news img

Podpora JEDNOTLIVCOV na rok 2020- konečné rozdelenie

Konečný prehľad hráčov zaradených do systému podpory talentovanej mládeže na sezónu 2020 s nárokom na finančný príspevok : prehľad hráčov 2020

 
news img

Predbežný zoznam aktívnych športovcov na pripomienkovanie

Z dôvodu kontroly údajov zverejňujeme predbežný zoznam aktívnych športovcov a ich počtu, evidovaných v tenisových kluboch k 30.9.2019. Zoznam je možné pripomienkovať do 18.10.2019.

 
news img

Navýšenie financovania tenisových klubov na sezónu 2019

Na základe navýšenia finančných príspevkov pre STZ od MŠVVaŠ na rok 2019 pristúpil aj Slovenský tenisový zväz k navýšeniu finančných príspevkov za kvantitu pre tenisové kluby na rok 2019. Posledý termín na zaslanie vyúčtovania najneskôr do 20. 11. 2019.