• PEUGOT
  • NADACIA SPP
  • TIPOS
  • FORTUNA
  • J&T BANKA
  • COOP JEDNOTA

Usmernenie a vyúčtovanie k zmluvám o finančnom príspevku

Navigácia » Hlavná stránka » Podpora hráčov a klubov » Usmernenie a vyúčtovanie k zmluvám o finančnom príspevku

 

S cieľom bližšie vysvetliť niektoré záležitosti, týkajúce sa výpočtu podpory, zriadenia osobitného bankového účtu pre príjem verejných prostriedkov a obsahu a formy vyúčtovaní prinášame prehľad najčastejších otázok a odpovedí, týkajúcich sa Zmlúv o poskytnutí finančného príspevku pre kluby a pre jednotlivcov.
 

1) Usmernenie k použitiu a vyúčtovaniu finančného príspevku (2019) pre talentovaných športovcov (aktualizované 17. 1. 2019)

2) Usmernenie k použitiu a vyúčtovaniu finančných prostriedkov na sezónu 2019 pre tenisové kluby (pripravuje sa)

3) Formulár a vzor vyúčtovania pre rok 2019 - NOVÝ (pripravuje sa)

4) Usmernenie a otázky k zmluvám o finančnom príspevku pre TK - použitie a vyúčtovanie (aktualizované 8. 8. 2018)

5) Usmernenie k použitiu a vyúčtovaniu finančného príspevku (2018) pre talentovaných športovcov (aktualizované 8. 8. 2018)

6) Najčastejšie otázky a odpovede (FAQ) k Zmluvám o finančnom príspevku pre kluby (aktualizované 4. 10. 2017) 

7) Najčastejšie otázky a odpovede (FAQ) k Zmluvám o finančnom príspevku pre jednotlivcov (aktualizované 24. 2. 2017) 

8) Formulár a vzor vyúčtovania (aktualizované 4. 7. 2018). 
S účinnosťou od 4.7.2018 je vyúčtovací formulár kvôli jeho zmene zo strany Min.školstva doplnený o kolonku „IČO dodávateľa plnenia“. STZ nebude akceptovať zaslané vyúčtovania s použitým starým vzorom formuláru po tomto termíne.

9) Usmernenie pre tenisové kluby pre použitie a vyúčtovanie finančného príspevku za obdobie 11-12/2016

10) Usmernenie pre tenisové kluby pre použitie a vyúčtovanie finančného príspevku za obdobie 01-10/2017

 

Vložené: 17. 01. 2019       Kategória: Podpora hráčov a klubov
 
news img

Podpora TK - KONEČNÉ rozdelenie finančných príspevkov 2019

Zverejňujeme konečný Výpočet príspevku tenisovým klubom na sezónu 2019, spracovaný po zverejnení predbežného výpočtu na rok 2019 a na základe zverejnenej výšky Príspevku uznanému športu pre STZ na rok 2019.
Ide o pokračovanie reformy podpory klubov už v treťom roku s cieľom motivovať kluby pre prácu s mládežou, v zmysle predpisu Zásady financovania a výpočtu finančného príspevku tenisovým klubom STZ od tenisovej sezóny 2019, ktorý schválil VV STZ dňa 21.9.2018.

 
news img

Podpora JEDNOTLIVCOV – predbežné rozd. fin. príspevkov 2019

Kritériá, systém podpory a výška finančných prostriedkov na podporu jednotlivcov v tenisovej sezóne 2019 zostávajú rovnaké, ako boli v predchádzajúcich sezónach 2017 a 2018. Kritériá sú uvedené v tomto predpise : 

 
news img

Podpora TK - PREDBEŽNÉ rozdelenie finančných príspevkov 2019

Prinášame Vám predbežný Výpočet príspevku na sezónu 2019, spracovaný na základe schváleného predpisu Zásady financovania a výpočtu finančného príspevku tenisovým klubom STZ od tenisovej sezóny 2019. Ide o pokračovanie reformy podpory klubov s cieľom motivovať kluby pre prácu s mládežou, bez zmien oproti sezóne 2018.

 
news img

Zmena formulára na vyúčtovanie finančných prostriedkov

STZ oznamuje tenisovým klubom a športovcom, ktorí majú uzatvorené Zmluvy o finančnom príspevku na šport mládeže na sezónu 2018, Zmluvy o finančnom príspevku pre talentovaného športovca na sezónu 2018, resp. Zmluvy o vzájomnej spolupráci pri organizácii podujatí, že došlo k zmene štruktúry formulára na vyúčtovanie. S účinnosťou od 4.7.2018 je vyúčtovací formulár kvôli jeho zmene zo strany Min.školstva doplnený o kolonku „IČO dodávateľa plnenia“. STZ nebude akceptovať zaslané vyúčtovania s použitým starým vzorom formuláru po tomto termíne. Zároveň boli aktualizované usmernenia pre použitie finančných prostriedkov pre kluby a športovcov.

 
news img

Podpora tenisových klubov zo strany STZ

Podpora tenisových klubov v rámci TSM a SVT:   za rok 2017 

- za obdobie rokov 2004 - 2017

 
news img

Podpora hráčov zo strany STZ

Podpora juniorských reprezentantov a hráčov NTC tímu:    za rok 2017   

- za obdobie rokov 2000 - 2017