• PEUGEOT
  • J&T BANKA
  • COOP JEDNOTA
  • ADIFEX

Seminár rozhodcov A, B a C licencie - v novembri v NTC

Navigácia » Hlavná stránka » STZ » Rozhodcovský úsek » Seminár rozhodcov A, B a C licencie - v novembri v NTC

 

Slovenský tenisový zväz organizuje seminár rozhodcov A, B a C licencie, ktorý sa uskutoční dňa 4. novembra 2023 v NTC Bratislava.
Zoznam prihlásených na seminár rozhodcov

Prihlášku na seminár treba zrealizovať cez online formulár.
Účastnícky poplatok vo výške 10 EUR treba uhradiť na číslo účtu: SK50 1100 0000 002629730229, variabilný symbol: 112, konštantný symbol: 0558. Do správy pre prijímateľa uveďte meno a priezvisko. Poplatok treba uhradiť najneskôr do 26. 10. 2023. Bez úhrady nie je možná účasť.

Začiatok seminára je plánovaný na 9.00 hod. Hlavným lektorom bude Doc. Ing. Michal Varmus, PhD.

Na seminári budú preberané predovšetkým tieto témy:
- zmeny pravidiel a ich implementácia v praxi
- interpretácia vybraných pravidiel
- diskusia o aktuálnych otázkach

Seminár bude slúžiť aj na obnovu licencie.

 

Vložené: 03. 10. 2023       Kategória: Rozhodcovský úsek
 
news img

Školenia a semináre rozhodcov

Získanie odbornej kvalifikácie rozhodca tenisu 1., 2. a 3. stupňa - stručné informácie.

Zoznamy prihlásených záujemcov:  
školenie rozhodcov        seminár rozhodcov

Upozornenie: Všetky prihlášky na školenie a seminár rozhodcov sú vždy po ukončení príslušného typu školenia vyradené z evidencie. V prípade záujmu o školenie alebo seminár je treba svoju prihlášku obnoviť.

 
news img

Sadzobníky odmien pre rozhodcov na rok 2023

Výkonný výbor STZ na svojom zasadnutí dňa 24. 11. 2022 schválil sadzobníky odmien pre rozhodcov s platnou licenciou STZ, pre rozhodcov s medzinárodnou kvalifikáciou a pre čiarových rozhodcov na rok 2023 s platnosťou od 25. novembra 2022.

 
news img

Obnova rozhodcovských a kapitánskych licencií

Kontrola platnosti licencie rozhodcu, resp. kapitána

Všetky informácie ohľadom možností obnovy rozhodcovskej licencie nájdete tu.
Obnova kapitánskej licencie je možná na základe úhrady registračného poplatku vo výške 10 Eur na dva tenisové roky. Pri realizácii úhrady je nutné uviesť VS 111 a do správy pre prijímateľa registračné číslo kapitána, za ktorého bola platba uhradená (bankové spojenie).

V prípade akýchkoľvek otázok sa na nás môžete obrátiť telefonicky 02/49 209 886 (887).

 
news img

Pomôcky pre rozhodcov a usporiadateľov

STZ v spolupráci s aktívnym rozhodcom a lektorom Ing. Michalom Varmusom pripravil pomôcku pre všetkých, ktorí sa venujú organizácii turnajov spracovávaných cez systém eTenis. Veríme, že táto pomôcka bude prínosom nielen pre skúsených, ale predovšetkým pre začínajúcich rozhodcov či usporiadateľov a pomôže eliminovať prípadné nejasnosti.