• PEUGEOT
  • J&T BANKA
  • COOP JEDNOTA
  • ADIFEX

Zmena termínov a podmienok hosťovania a prihlášok do súťaží družstiev

Navigácia » Hlavná stránka » STZ » Stanovy a predpisy » Zmena termínov a podmienok hosťovania a prihlášok do súťaží družstiev

 

Na základe analýzy súťaží družstiev mládeže aj dospelých na regionálnej aj celoslovenskej úrovni VV STZ na svojom zasadnutí dňa 24. 11. 2022 schválil zmenu športovo-technických predpisov týkajúcu sa termínov hosťovania a prihlasovania do súťaží družstiev pre sezónu 2022 - 2023. Cieľom je, aby bol termín ukončenia hosťovaní pred termínom ukončenia prihlasovania družstiev do súťaží tak, aby kluby jasne vedeli, koľko hráčov v ktorej kategórii budú mať k dispozícii na súťaže družstiev. 

Touto zmenou plánuje VV STZ eliminovať veľký počet odhlásených družstiev pred začiatkom alebo počas priebehu jednotlivých súťaží, čo sa často stávalo a znehodnocovalo súťaže družstiev na všetkých úrovniach.  

V zmysle čl. 78 SP klub prihlasuje svoje družstvo do súťaže do konca februára. Klub môže prihlásiť maximálne taký počet družstiev v jednej vekovej kategórii, aby splnil podmienku o minimálnom počte hráčov na súpiskách v zmysle čl. 85  SP, pričom v termíne prihlášky musia mať hráči klubu platnú registráciu alebo schválené hosťovanie do príslušného klubu. S každým hráčom môže klub počítať iba v príslušnej vekovej kategórii a o jednu kategóriu vyššie. 

V zmysle čl. 14 PP je aktuálne schválený termín hosťovania 15. januára až 5. februára.

Schválené úpravy športovo-technických predpisov s platnosťou od 25. 11. 2022.

 

Vložené: 07. 02. 2023       Kategória: Stanovy a predpisy
 
news img

FORMULÁR - Podnety k úpravám športovo-technických predpisov

Konštruktívne pripomienky a podnety k úpravám športovo-technických predpisov je možné v priebehu roka zasielať prostredníctvom vyplnenia nasledujúceho formulára: 

 
news img

Riešenie problémových prípadov - VÝKLAD PRAVIDIEL

V tejto rubrike budeme poukazovať na rôzne situácie, nejasné prípady vyskytujúce sa počas zápasov. Veríme, že tieto riadky pomôžu pri ich riešení.

 
news img

Riešenie problémových prípadov - VÝKLAD PREDPISOV

V tejto rubrike budeme ozrejmovať nejasnosti týkajúce sa výkladu jednotlivých článkov platných predpisov tenisu. Veríme, že tieto riadky pomôžu pri ich používaní.