• PEUGEOT
  • NADACIA SPP
  • J&T BANKA
  • COOP JEDNOTA

Na podporu od štátu majú nárok aj športovci

Navigácia » Hlavná stránka » Zákon o športe » Na podporu od štátu majú nárok aj športovci

 

Kompenzačné opatrenia zo strany štátu pre pomoc zamestnávateľom a SZČO sa netýkajú iba športových klubov, či trénerov, ale aj športovcov nad 18 rokov (amatérskych, profesionálnych, talentovaných), ktorí vykonávajú svoju činnosť ako samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO).

STZ o týchto opatreniach z dôvodu mimoriadnej situácie pre COVID-19 priebežne informoval.

Športovci nad 18 rokov v prípade, ak vykonávajú svoju činnosť ako samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO), môžu požiadať ÚPSVAR o príspevok. Žiadosti sa podávajú prostredníctvom formulárov a za podmienok uvedených na stránkach  www.neprepustaj.sk alebo www.pomahameludom.sk a sú rozdelené do 5 kompenzačných opatrení.

Športovec môže využiť nasledovnú pomoc:

  1. Športovec, ktorý začal prevádzkovať svoju činnosť najneskôr 1.2.2020 a platí odvody do Sociálnej poisťovne alebo má odvodové prázdniny v Sociálnej poisťovni, má z dôvodu poklesu príjmov nárok na príspevok podľa Opatrenia č.2.
     
  2. Športovec, ktorý začal prevádzkovať svoju činnosť najneskôr 1.2.2020 a neplatí odvody do Sociálnej poisťovne, má z dôvodu straty príjmu nárok na príspevok podľa Opatrenia č.4.
     
  3. Športovec, ktorý z dôvodu krízovej situácie nevykonáva činnosť, ktorá zakladá nárok na príjem zo závislej činnosti, z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti (aj pri prerušení/ukončení oprávnenia SZČO), túto činnosť vykonával pred dňom vyhlásenia krízovej situácie (12.3.2020) a nemá príjem, ktorý je predmetom dane z príjmov fyzickej osoby, má nárok na príspevok podľa Opatrenia č.5.

Prehľadná tabuľka životných situácií a sumár nárokov z Opatrení č.1 až 5 sú uvedené v tomto článku.

O príspevok za mesiac marec 2020 je potrebné požiadať do 15.5.2020, žiadosť o príspevok za mesiac apríl posielajte až po 15.5.2020.

Spracoval : Ing. Ivan Greguška, ivan.greguska@stz.sk, 0903/714918.

 

Vložené: 06. 05. 2020       Kategória: Zákon o športe
 
news img

Podávanie žiadostí na podporu amatérskeho športu končí 15.4.2021

Žiadosti je možné zaslať elektronicky cez portál fnps.egrant.sk. Bližšie informácie k podmienkam Výzvy sú uvedené v tomto článku

Žiadosti je možné zaslať aj bez Prílohy č.7.

 
news img

Spolufinancovanie infraštruktúrnych projektov z FnPŠ.

VV STZ svojím hlasovaním per rollam ku dňu 18.1.2021 schválil Program spolufinancovania tenisových infraštruktúrnych projektov žiadateľov o príspevok z FnPŠ zo strany STZ pre tenisové kluby na rok 2021.

 
news img

Pomôcka k čerpaniu finančného príspevku COVID19 (od 1.10.2020)

Prinášame link na praktickú pomôcku v podobe tabuľky pre športové subjekty, ktorá by mohla pomôcť pri uplatnení finančného príspevku na prekonanie krízy COVID-19 na základe všeobecných opatrení uplatnených na subjekty pôsobiace v oblasti športu a ich rôzne životné situácie v rámci projektu Prvá pomoc+.

V článku sú aktualizované opatrenia so zmenami platnými od 1.10.2020.

 
news img

Zmena spôsobu zverejňovania pri zmluvách o sponzorstve v športe.

Zmluvy o sponzorstve v športe a použitie sponzorského už nebudú zverejňované na web stránke STZ, ale priamo v informačnom systéme športu (ISŠ).