• PEUGOT
 • NADACIA SPP
 • AXA
 • J&T BANKA
 • COOP JEDNOTA

Na podporu od štátu majú nárok aj športovci

Navigácia » Hlavná stránka » Zákon o športe » Na podporu od štátu majú nárok aj športovci

 

Kompenzačné opatrenia zo strany štátu pre pomoc zamestnávateľom a SZČO sa netýkajú iba športových klubov, či trénerov, ale aj športovcov nad 18 rokov (amatérskych, profesionálnych, talentovaných), ktorí vykonávajú svoju činnosť ako samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO).

STZ o týchto opatreniach z dôvodu mimoriadnej situácie pre COVID-19 priebežne informoval.

Športovci nad 18 rokov v prípade, ak vykonávajú svoju činnosť ako samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO), môžu požiadať ÚPSVAR o príspevok. Žiadosti sa podávajú prostredníctvom formulárov a za podmienok uvedených na stránkach  www.neprepustaj.sk alebo www.pomahameludom.sk a sú rozdelené do 5 kompenzačných opatrení.

Športovec môže využiť nasledovnú pomoc:

 1. Športovec, ktorý začal prevádzkovať svoju činnosť najneskôr 1.2.2020 a platí odvody do Sociálnej poisťovne alebo má odvodové prázdniny v Sociálnej poisťovni, má z dôvodu poklesu príjmov nárok na príspevok podľa Opatrenia č.2.
   
 2. Športovec, ktorý začal prevádzkovať svoju činnosť najneskôr 1.2.2020 a neplatí odvody do Sociálnej poisťovne, má z dôvodu straty príjmu nárok na príspevok podľa Opatrenia č.4.
   
 3. Športovec, ktorý z dôvodu krízovej situácie nevykonáva činnosť, ktorá zakladá nárok na príjem zo závislej činnosti, z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti (aj pri prerušení/ukončení oprávnenia SZČO), túto činnosť vykonával pred dňom vyhlásenia krízovej situácie (12.3.2020) a nemá príjem, ktorý je predmetom dane z príjmov fyzickej osoby, má nárok na príspevok podľa Opatrenia č.5.

Prehľadná tabuľka životných situácií a sumár nárokov z Opatrení č.1 až 5 sú uvedené v tomto článku.

O príspevok za mesiac marec 2020 je potrebné požiadať do 15.5.2020, žiadosť o príspevok za mesiac apríl posielajte až po 15.5.2020.

Spracoval : Ing. Ivan Greguška, ivan.greguska@stz.sk, 0903/714918.

 

Vložené: 06. 05. 2020       Kategória: Zákon o športe
 
news img

Zmena spôsobu zverejňovania pri zmluvách o sponzorstve v športe.

Zmluvy o sponzorstve v športe a použitie sponzorského už nebudú zverejňované na web stránke STZ, ale priamo v informačnom systéme športu (ISŠ).

 
news img

Praktická pomôcka k čerpaniu finančného príspevku pre COVID-19

Prinášame link na praktickú pomôcku v podobe tabuľky pre športové subjekty, ktorá by mohla pomôcť pri uplatnení finančného príspevku na prekonanie krízy COVID-19 na základe všeobecných opatrení uplatnených na subjekty pôsobiace v oblasti športu a ich rôzne životné situácie.

 
news img

Vyhodnotenie ankety UčPS k dopadu COVID-19 na oblasť športu

Prinášame Vám vyhodnotenie výsledkov ankety Učenej právnickej spoločnosti k dopadu mimoriadnych opatrení v súvislosti s výskytom ochorenia COVID-19 na oblasť športu.

 
news img

Krízové opatrenia COVID-19

Odborníci pôsobiaci na platforme UčPS v spolupráci so SFZ, ÚLK, LOSS, GARANT PARTNER legal s. r. o., TAX OFFICE Hennel & Králik, s.r.o. a SAUNO pripravili pre športovú verejnosť rešerš opatrení COVID-19 pre oblasť pracovného práva a výber opaterení vo finančnej oblasti.  Článok je dostupný tu :  http://www.ucps.sk/Opatrenia_v_oblasti_pracovneho_prava

 
news img

Opatrenia vlády pre pomoc zamestnávateľom a SZČO.

Vláda SR z dôvodu mimoriadnej situácie s ochorením COVID-19 na svojom zasadnutí dňa 31.3.2020 schválila Príspevok na udržanie pracovných miest pre pomoc zamestnávateľom, zamestnancom a SZČO. Dňa 14.4.2020 schválila zmenu podmienok Príspevku. (Aktualizácia textu ku dňu 6.4.2020 a 17.4.2020).Tento príspevok je možné uplatniť aj pre oblasť športu.

 
news img

Novela Zákona o športe s účinnosťou od 1.1.2020

Novelizáciou  Zákona č. 440/2015 Z. z. o športe zákonom č.310/2019 Z.z. s  účinnosťou od 1.1.2020 došlo k nasledovným zmenám: