• PEUGEOT
  • NADACIA SPP
  • J&T BANKA
  • COOP JEDNOTA

Podávanie žiadostí na podporu amatérskeho športu končí 15.4.2021

Navigácia » Hlavná stránka » Zákon o športe » Podávanie žiadostí na podporu amatérskeho športu končí 15.4.2021

 
news img

Žiadosti je možné zaslať elektronicky cez portál fnps.egrant.sk. Bližšie informácie k podmienkam Výzvy sú uvedené v tomto článku

Žiadosti je možné zaslať aj bez Prílohy č.7.

Z dôvodu predĺženia termínu posudzovania čestného vyhlásenia (Prílohy č.7) zo strany PMÚ SR, budú žiadatelia kanceláriou fondu vyzvaní dodatočne, t.j. po uzatvorení termínu na predkladanie žiadostí, na predloženie tohto ČV, najneskôr však pred schválením žiadosti. Predloženie žiadosti prostredníctvom registračného systému aj bez tejto prílohy bolo žiadateľom sprístupnené.

Po elektronickom odoslaní žiadosti sa vygeneruje pdf formulár žiadosti, ktorý je nutné vytlačiť, podpísať štatutárom klubu a zaslať poštou (už bez príloh) najneskôr do 15.4.2021 na adresu : Fond na podporu športu, P.O.BOX 253, 830 00 Bratislava. Vzhľadom na technické problémy s elektronickou schránkou na slovensko.sk je možné predložiť žiadosť v listinnej podobe výhradne zaslaním poštou, osobné podanie žiadosti nebude akceptované.

Aktualizované najčastejšie otázky a odpovede k Výzve.

 

Vložené: 13. 04. 2021       Kategória: Zákon o športe
 
news img

Spolufinancovanie infraštruktúrnych projektov z FnPŠ.

VV STZ svojím hlasovaním per rollam ku dňu 18.1.2021 schválil Program spolufinancovania tenisových infraštruktúrnych projektov žiadateľov o príspevok z FnPŠ zo strany STZ pre tenisové kluby na rok 2021.

 
news img

Pomôcka k čerpaniu finančného príspevku COVID19 (od 1.10.2020)

Prinášame link na praktickú pomôcku v podobe tabuľky pre športové subjekty, ktorá by mohla pomôcť pri uplatnení finančného príspevku na prekonanie krízy COVID-19 na základe všeobecných opatrení uplatnených na subjekty pôsobiace v oblasti športu a ich rôzne životné situácie v rámci projektu Prvá pomoc+.

V článku sú aktualizované opatrenia so zmenami platnými od 1.10.2020.

 
news img

Zmena spôsobu zverejňovania pri zmluvách o sponzorstve v športe.

Zmluvy o sponzorstve v športe a použitie sponzorského už nebudú zverejňované na web stránke STZ, ale priamo v informačnom systéme športu (ISŠ).

 
news img

Na podporu od štátu majú nárok aj športovci

Kompenzačné opatrenia zo strany štátu pre pomoc zamestnávateľom a SZČO sa netýkajú iba športových klubov, či trénerov, ale aj športovcov nad 18 rokov (amatérskych, profesionálnych, talentovaných), ktorí vykonávajú svoju činnosť ako samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO).