• PEUGEOT
  • NADACIA SPP
  • J&T BANKA
  • COOP JEDNOTA

LETNÉ majstrovstvá Slovenska 2021

Navigácia » Hlavná stránka » Súťaže » Domáce súťaže » LETNÉ majstrovstvá Slovenska 2021

 

Aktuálne informácie: rozpis...

ROZPIS M SR mládež                                                                 (Informácie o M SR seniorov)

 

Prihlášky, nominácie, výsledky:

mladšie žiactvo   CH   D         
staršie žiactvo     CH   D  
mladší dorast       CH   D
dorast                    CH   D

Lopty: Dunlop Fort All Court

        

ORGANIZAČNÉ VÝBORY:                       

Mladšie žiactvo: 31. 5. - 4. 6. 2021 24. - 28. 5., TK Kúpele Piešťany
Adresa dvorcov: E. Belluša 2,  Piešťany
Riaditeľ: Andrej Bartovic
Vrch. rozhodca: Milan Baláž
Zástupca VR: bude určený
Zdravotník: Eva Poláčiková
Kontaktná osoba: Andrej Bartovic, m: 0905 645 074, info@tenispiestany.sk
Web stránka: www.tenispiestany.sk

Staršie žiactvo: 25. - 28. 5. 2021 31. 5. - 4. 6. , TK Kúpele Piešťany 
Adresa dvorcov: E. Belluša 2,  Piešťany
Riaditeľ: Andrej Bartovic
Vrch. rozhodca: Milan Baláž
Zástupca VR: bude určený
Zdravotník: Eva Poláčiková
Kontaktná osoba: Andrej Bartovic, m: 0905 645 074, info@tenispiestany.sk
Web stránka: www.tenispiestany.sk

Mladší dorast: 7. - 11. 6. 2021, TC Empire Trnava
Adresa dvorcov: Hajdóczyho 11, Trnava
Riaditeľ: Tomáš Boleman
Vrch. rozhodca: Miloslav Doležal
Zástupca VR: Tomáš Boleman
Zdravotník: Veronika Gajdošová
Kontaktná osoba: Tomáš Boleman, mobil - 0911 170 738, tboleman@gmail.com

Starší dorast: 31. 5. - 4. 6. 2021 24. - 28. 5., TK Žilina 
Adresa dvorcov: Za plavárňou 1, Žilina
Riaditeľ: Anton Blaško
Vrch. rozhodca: Michal Varmus
Zástupca VR: Branislav Kališ
Zdravotník: MUDr. Mária Petrášová, Michal Janovec
Kontaktná osoba: Michal Varmus, mobil - 0903 102 694, michal.varmus@gmail.com

 

Vložené: 08. 04. 2021       Kategória: Domáce súťaže - jednotlivci
 
news img

HALOVÉ Majstrovstvá Slovenska 2021

Vzhľadom na súčasnú pandemickú situáciu STZ definitívne zrušil halové majstrovstvá Slovenska pre rok 2021!

 
news img

Prihlasovanie na domáce turnaje

V kategóriách detí, mládeže a dospelých sa do súťaží prihlasuje každý hráč(ka) samostatne cez elektronický systém eTenis, najskôr dva mesiace pred oficiálnym začiatkom. Kategória seniori a plážový tenis sa prihlasuje do súťaží cez systém zašportuj si open.

 
news img

Odhlasovanie z domácich turnajov

V zmysle čl. 53 súťažného poriadku je hráč, ktorý sa riadne prihlásil do súťaže a nemôže sa na nej z rôznych dôvodov zúčastniť, povinný sa odhlásiť.

 
news img

Priestupky a sankcie jednotlivcov

V súlade s článkom 73 súťažného poriadku uverejňujeme abecedný zoznam hráčov, ktorí sa dopustili priestupku voči súťažnému poriadku.
zoznam hráčov, ktorí sa dopustili priestupku

 
news img

Domáce turnaje jednotlivcov, vyhodnotenie

Slovenský tenisový zväz na základe podkladov z turnaja priebežne vyhodnocuje všetky domáce turnaje v zmysle Kritérií hodnotenia schválených VV STZ.