• PEUGEOT
  • J&T BANKA
  • COOP JEDNOTA
  • ADIFEX

LETNÉ majstrovstvá Slovenska 2023

Navigácia » Hlavná stránka » Súťaže » Domáce súťaže » LETNÉ majstrovstvá Slovenska 2023

 

Aktuálne informácie: nominácie ml. dorastu, víťazi ml. žiactva a dorastu...   

Nominačné kritériá na letné ME družstiev a jednotlivcov.

Víťazka M SR dorasteniek získa voľnú kartu do kvalifikácie turnaja žien Macha Lake Open 2023 v České Lípě.

Rozpis                                                                 

detail
eTenis
termín nominácie víťazi 
2-hra 4-hra
ml. žiaci 29. 5. - 2. 6. nominácia Max Lörinčík
TK Petržalka
A. Adamović TK Petržalka
M. Lörinčík TK Petržalka
ml. žiačky nominácia Romana Dekanová
TK Slávia STU Bratislava
R. Rusnačková MŠK Poprad-Tatry
L. Masaryková TK 77 Skalica
st. žiaci 5. - 9. 6. nominácia    
st. žiačky nominácia    
ml. dorastenci 12. - 16. 6. nominácia    
ml. dorastenky nominácia    
dorastenci 29. 5. - 2. 6. nominácia Michal Krajčí
TK Mladosť Košice
M. Krajčí TK Mladosť Košice
M. Naňo TC Empire Trnava
dorastenky nominácia Tamara Šramková
TK Jednotka Bratislava
L. Hradecká TK Slávia SPU Nitra
T. Šramková TK Jednotka BA

 

ORGANIZAČNÉ VÝBORY:                       

Mladšie žiactvo: Tenisová akadémia Prešov
Adresa dvorcov: Chemlonská 2, HUMENNÉ
Riaditeľ: Miroslav Zágora
Vrch. rozhodca: Milan Pavlovčík
Zástupca VR: Laura Roháčová, Marcel Matta, Jozef Maras ml.
Zdravotník: Martina Fričová, Laura Roháčová
Kontaktná osoba: Jozef Maras, m: 0911 299 391, tennista16@post.cz

Staršie žiactvo: TK Kúpele Piešťany 
Adresa dvorcov: E. Belluša 2,  Piešťany
Riaditeľ: Tomáš Klieštenec
Vrch. rozhodca: Miloslav Doležal
Zástupca VR: Milan Baláž
Zdravotník: Yvona Kováčiková
Kontaktná osoba: Miloslav Doležal, mobil: 0904 870 633, milos.dolezal.md@gmail.com 

Mladší dorast: TK Kúpele Piešťany
Adresa dvorcov: E. Belluša 2,  Piešťany
Riaditeľ: Rudolf Vrábel
Vrch. rozhodca: Miloslav Doležal
Zástupca VR: Milan Baláž
Zdravotník: Yvona Kováčiková
Kontaktná osoba: Miloslav Doležal, mobil: 0904 870 633, milos.dolezal.md@gmail.com

Dorast: TK Žilina 
Adresa dvorcov: Za plavárňou 1, Žilina
Riaditeľ: Lukáš Kličimunka
Vrch. rozhodca: Anton Blaško
Zástupca VR: Branislav Kališ
Zdravotník: Michal Janovec
Kontaktná osoba: Lukáš Kličimunka, mobil: 0944 636 535, lukas.klicimunka@gmail.com

Informácie o M SR seniorov

 

 

Vložené: 05. 06. 2023       Kategória: Domáce súťaže - jednotlivci
 
news img

HALOVÉ Majstrovstvá Slovenska 2023

Aktuálne informácie: víťazky 2-hry a 4-hry dorasteniek...
 

 

 
news img

Manuál organizátora turnaja

V záujme skvalitňovania domácich súťaží predkladáme manuál organizátora turnaja 2023, ktorý spracoval skúsený rozhodca Ing. Vladimír Gerhart.

Táto publikácia má slúžiť uchádzačom o organizovanie tenisových turnajov mládeže na všetkých ich úrovniach. V prvej kapitole sa zameriava na prípravu a riadenie súťaží z pohľadu ich súladu s predpismi STZ, t. j. z aspektu toho, čo musí byť dodržané resp. vykonané. Obsahom druhej kapitoly sú konkrétne činnosti a skutočnosti, ktoré by subjekty zúčastnené na manažovaní tenisových súťaží mali zabezpečiť resp. dosiahnuť.

Uvedená príručka je pomôckou pre tenisové kluby s perspektívou jej ďalšieho rozširovania, aktualizovania či zdokonaľovania.

 
news img

Odhlasovanie z domácich turnajov

V zmysle čl. 53 súťažného poriadku je hráč, ktorý sa riadne prihlásil do súťaže a nemôže sa na nej z rôznych dôvodov zúčastniť, povinný sa odhlásiť.

 
news img

Priestupky a sankcie jednotlivcov

V zmysle Čl. 53 a SP (platné od 27. 10. 2022) hráč, ktorý sa odhlásil po vyžrebovaní alebo sa nedostavil na turnaj  bez odhlásenia (netýka sa turnajov detí), je povinný usporiadateľovi uhradiť požadovanú výšku vkladu do súťaže stanovenú rozpisom turnaja. V prípade, ak hráč uvedenú povinnosť nesplní ani v lehote 10 dní, oznámi usporiadateľ túto skutočnosť na STZ. Tomuto hráčovi nebude započítavaná a klasifikovaná žiadna súťaž, na ktorej sa zúčastnil od termínu začiatku turnaja, na ktorom sa nezúčastnil, až do splnenia uvedenej povinnosti.

Ďalšie zmeny platné od 27. 10. 2022, ktoré sa týkajú priestupkov a sankcií jednotlivcov, sú nižšie v texte zvýraznené.

V súlade s Článkom 73 Súťažného poriadku uverejňujeme abecedný zoznam hráčov, ktorí sa dopustili priestupku voči súťažnému poriadku.
Zoznam hráčov, ktorí sa dopustili priestupku

 
news img

Domáce turnaje jednotlivcov, vyhodnotenie

Slovenský tenisový zväz na základe podkladov z turnaja priebežne vyhodnocuje všetky domáce turnaje v zmysle Kritérií hodnotenia schválených VV STZ.

 
news img

Prihlasovanie na domáce turnaje

V kategóriách detí, mládeže a dospelých sa do súťaží prihlasuje každý hráč(ka) samostatne cez elektronický systém eTenis, najskôr dva mesiace pred oficiálnym začiatkom. Kategória seniori a plážový tenis sa prihlasuje do súťaží cez systém zašportuj si open.