• PEUGOT
  • NADACIA SPP
  • AXA
  • J&T BANKA
  • COOP JEDNOTA

Zrušenie turnajov STZ do 7. februára 2021

Navigácia » Hlavná stránka » Súťaže » Domáce súťaže » Zrušenie turnajov STZ do 7. februára 2021

 
news img

Vzhľadom na pandemickú situáciu Slovenský tenisový zväz ruší organizáciu všetkých turnajov STZ do 7. februára 2021, ako aj halových majstrovstiev SR v kategóriách mladšie a staršie žiactvo a mladší dorast v pôvodne plánovaných termínoch.

 

 

Vložené: 21. 01. 2021       Kategória: Domáce súťaže - jednotlivci
 
news img

HALOVÉ Majstrovstvá Slovenska 2021

Vzhľadom na súčasnú pandemickú situáciu STZ zrušil usporiadanie halových majstrovstiev SR v plánovaných termínoch.

Nové termíny a usporiadatelia sú nasledovné:

 
news img

Prihlasovanie na domáce turnaje

V kategóriách detí, mládeže a dospelých sa do súťaží prihlasuje každý hráč(ka) samostatne cez elektronický systém eTenis, najskôr dva mesiace pred oficiálnym začiatkom. Kategória seniori a plážový tenis sa prihlasuje do súťaží cez systém zašportuj si open.

 
news img

Odhlasovanie z domácich turnajov

V zmysle čl. 53 súťažného poriadku je hráč, ktorý sa riadne prihlásil do súťaže a nemôže sa na nej z rôznych dôvodov zúčastniť, povinný sa odhlásiť.

 
news img

Priestupky a sankcie jednotlivcov

V súlade s článkom 73 súťažného poriadku uverejňujeme abecedný zoznam hráčov, ktorí sa dopustili priestupku voči súťažnému poriadku.
zoznam hráčov, ktorí sa dopustili priestupku

 
news img

Domáce turnaje jednotlivcov, vyhodnotenie

Slovenský tenisový zväz na základe podkladov z turnaja priebežne vyhodnocuje všetky domáce turnaje v zmysle Kritérií hodnotenia schválených VV STZ.