• PEUGEOT
  • J&T BANKA
  • COOP JEDNOTA
  • ADIFEX

M SR družstiev MLÁDEŽE 2024

Navigácia » Hlavná stránka » Súťaže » Družstvá » M SR družstiev MLÁDEŽE 2024

 

Aktuálne informácie: rozpis súťaže

 

  Výsledky Termín Usporiadateľ  Súpisky Víťaz
Mladší žiaci 1k, 2k, 3k 16. - 18. 8.   súpisky  
Mladšie žiačky 1k, 2k, 3k 13. - 15. 8.   súpisky  
Starší žiaci 1k, 2k, 3k 23. - 25. 8.   súpisky  
Staršie žiačky 1k, 2k, 3k 20. - 22. 8.   súpisky  
Dorastenci 1k, 2k, 3k 16. - 18. 8.   súpisky  
Dorastenky 1k, 2k, 3k 13. - 15. 8.   súpisky  

Nominované družstvá musia nanovo spracovať súpisky cez systém eTenis najneskôr do 4. 8. 2024. Názov súťaže zadajte M SR (viac info o spracovaní súpisky).

Pre určenie poradia hráčov na súpiske, na základe medzinárodného rebríčka, je pre M SR mládeže určujúci rebríček vydaný 31. týždeň: 
ITF dorast (do 150. miesta) chlapci / dievčatá
TE staršie žiactvo (do 50. miesta) chlapci / dievčatá

Žrebovanie sa uskutoční v mieste konania po spoločnom nástupe družstiev.

ORGANIZAČNÉ VÝBORY:

Mladší žiaci: 
Počet a adresa dvorcov: 
Riaditeľ: 
Zástupca riaditeľa:
Vrchný rozhodca: 
Zástupca vrchného rozhodcu: 
Zdravotník: 
Kontaktná osoba

Mladšie žiačky:
Počet a adresa dvorcov: 
Riaditeľ: 
Zástupca riaditeľa:
Vrchný rozhodca: 
Zástupca vrchného rozhodcu: 
Zdravotník: 
Kontaktná osoba

Starší žiaci: 
Počet a adresa dvorcov:  
Riaditeľ: 
Zástupca riaditeľa:
Vrchný rozhodca: 
Zástupca vrchného rozhodcu: 
Zdravotník: 
Kontaktná osoba

Staršie žiačky: 
Počet a adresa dvorcov: 
Riaditeľ: 
Zástupca riaditeľa:
Vrchný rozhodca: 
Zástupca vrchného rozhodcu: 
Zdravotník: 
Kontaktná osoba

Dorastenci: 
Počet a adresa dvorcov: 
Riaditeľ: 
Zástupca riaditeľa:
Vrchný rozhodca: 
Zástupca vrchného rozhodcu: 
Zdravotník: 
Kontaktná osoba

Dorastenky:  
Počet a adresa dvorcov: 
Riaditeľ: 
Zástupca riaditeľa:
Vrchný rozhodca: 
Zástupca vrchného rozhodcu: 
Zdravotník: 
Kontaktná osoba

* * * 

neuhradené POKUTY v súťaži družstiev

 

Vložené: 22. 04. 2024       Kategória: Družstvá
 
news img

Neuhradené pokuty - súťaž družstiev

Neuhradené pokuty (Extraliga, I. a II. liga, MSR, Detský DC a FC)

14. 06. 2024
Družstvá Více zde
 
news img

I. a II. liga 2024

Aktuálne informácie: výsledky 4. kola a play off, známe stretnutia o konečné umiestnenie (finále) ...
 

10. 06. 2024
Družstvá Více zde
 
news img

KONKURZ na usporiadateľov M SR družstiev 2024

Slovenský tenisový zväz vyhlasuje konkurz na organizovanie majstrovstiev Slovenska družstiev mládeže a seniorov v roku 2024.

03. 06. 2024
Družstvá Více zde
 
news img

Extraliga 2024


Aktuálne informácie: konečné výsledky a poradie...

04. 05. 2024
Družstvá Více zde
 
news img

Príručka pre kapitánov družstiev

Pre tenisový rok 2024 predkladáme aktualizovanú PRÍRUČKU pre KAPITÁNOV družstiev, ktorú spracoval podľa všeobecne platných predpisov STZ skúsený rozhodca Ing. Vladimír Gerhart ako pomôcku pre skvalitnenie priebehu súťaží družstiev. Odporúčame ju k nahliadnutiu všetkým kapitánom bez rozdielu regionálnej príslušnosti, avšak pred začiatkom súťaže by si kapitáni nemali zabudnúť preštudovať aj rozpis, ktorý stanovuje špecifiká jednotlivých súťaží. V prípade nejasností výkladu, resp. špecifíkácií v regiónoch, treba kontaktovať príslušný riadiaci orgán súťaže.

03. 04. 2024
Družstvá Více zde
 
news img

Zostavenie súpisky pre súťaž družstiev

Súpisky treba spracovať cez systém etenis do 31. 3. aktuálnej sezóny (termíny pre majstrovstvá SR mládeže a seniorov určujú rozpisy súťaže). Takto spracovanú súpisku netreba posielať poštou.

01. 03. 2024
Družstvá Více zde