• PEUGOT
  • NADACIA SPP
  • AXA
  • J&T BANKA
  • COOP JEDNOTA

Prihlášky - súťaž družstiev 2020

Navigácia » Hlavná stránka » Súťaže » Družstvá » Prihlášky - súťaž družstiev 2020

 
news img

Termín uzávierky prihlášok do súťaže družstiev je 31. 1. 2020, t. j. do tohto termínu musí byť prihláška doručená na riadiaci orgán.

Zoznam družstiev s právom štartu v súťažiach riadených STZ.

Extraliga, I. a II. liga
- tlačivo - prihláška do súťaže družstiev riadených STZ
- zasielajte na mailovú adresu zdena.suhajova@stz.sk


Do ostatných (regionálnych) súťaží družstiev
- tlačivo - prihláška do REGIONÁLNYCH súťaží družstiev
- zasielajte na adresu: príslušného regionálneho tenisového zväzu (kontakty).
- viac info o regionálnych súťažiach družstiev: BTZ    ZsTZ     SsTZ     VsTZ  

UPOZORNENIE:
Pokiaľ má klub neuhradené pokuty treba s prihláškou zaslať aj kópiu úhrady pokuty. V prípade, že klub nebude mať uhradené pokuty, nebudú jeho družstvá pripustené do žiadnych súťaží družstiev.

 

Vložené: 23. 01. 2020       Kategória: Družstvá
 
news img

Neuhradené pokuty - súťaž družstiev

Neuhradené pokuty (Extraliga, I. a II. liga, MSR, Detský DC a FC)

23. 01. 2020
Družstvá Více zde
 
news img

Extraliga 2020

Aktuálne informácie:

Prihlášky do súťaže treba doručiť do 31. 1. na adresu zdena.suhajova@stz.sk
Zoznam družstiev
- právo štartu v súťaži družstiev riadených STZ.

Pokuty je potrebné uhradiť najneskôr do termínu prihlášok.

09. 12. 2019
Družstvá Více zde
 
news img

I. a II. liga 2020

Aktuálne informácie:

Prihlášky do súťaže treba doručiť do 31. 1. na adresu zdena.suhajova@stz.sk.
Zoznam družstiev - právo štartu v súťaži družstiev riadených STZ.

Pokuty je potrebné uhradiť najneskôr do termínu prihlášok.

09. 12. 2019
Družstvá Více zde
 
news img

Zostavenie súpisky pre súťaž družstiev

Súpisky treba spracovať cez systém etenis  do 31. 3. aktuálnej sezóny, (súpisky pre MSR mládeže do 10. 8. 2020 a MSR seniorov do 20. 8. 2020) - takto spracovanú súpisku pre súťaže riadené STZ (extraliga, I. a II. liga, MSR) netreba posielať poštou. Pre ostatné súťaže platí rozhodnutie príslušného regionálneho tenisového zväzu.

09. 12. 2019
Družstvá Více zde
 
news img

Kapitáni, vedúci družstiev

Funkciu kapitána (vedúceho) družstva môžu na jednotlivých podujatiach vykonávať iba nasledujúce osoby:

08. 12. 2019
Družstvá Více zde
 
news img

M SR družstiev MLÁDEŽE 2020

Aktuálne informácie: termíny...

 

08. 12. 2019
Družstvá Více zde