• PEUGOT
  • AEGON
  • NADACIA SPP
  • TIPOS
  • FORTUNA
  • J&T BANKA

Prihlášky - súťaž družstiev 2018

Navigácia » Hlavná stránka » Súťaže » Družstvá » Prihlášky - súťaž družstiev 2018

 
news img

Termín uzávierky prihlášok do súťaže družstiev je 15. 2. 2018, t. j. do tohto termínu musí byť prihláška doručená na riadiaci orgán.

Zoznam družstiev s právom štartu v súťažiach riadených STZ. Viac informácií:
 

Extraliga, I. a II. liga 

- tlačivo - prihláška do súťaže družstiev riadených STZ
- zasielajte na mailovú adresu zdena.suhajova@stz.sk alebo fax: 02/ 492 09 879


Do ostatných (regionálnych) súťaží družstiev

- tlačivo - prihláška do REGIONÁLNYCH súťaží družstiev
- zasielajte na adresu: príslušného regionálneho tenisového zväzu (kontakty).
- viac info o regionálnych súťažiach družstiev: BTZ    ZsTZ     SsTZ     VsTZ  

UPOZORNENIE:
Pokiaľ má klub neuhradené pokuty treba s prihláškou zaslať aj kópiu úhrady pokuty. V prípade, že klub nebude mať uhradené pokuty, nebudú jeho družstvá pripustené do žiadnych súťaží družstiev.
 

 

Vložené: 15. 02. 2018       Kategória: Družstvá
 
news img

Neuhradené pokuty - súťaž družstiev

Neuhradené pokuty (Extraliga, I. a II. liga, MSR, Detský DC a FC)

15. 02. 2018
Družstvá Více zde
 
news img

Dôležité termíny - Súťaže družstiev 2018

Upozorňujeme na dôležité termíny ohľadom domácej súťaže družstiev (prihlášky, hosťovanie, súpisky...)

29. 01. 2018
Družstvá Více zde
 
news img

Extraliga 2018

Zoznam družstiev - právo štartu v súťaži družstiev riadených STZ.

07. 01. 2018
Družstvá Více zde
 
news img

I. a II. liga 2018

Zoznam družstiev - právo štartu v súťaži družstiev riadených STZ.

07. 01. 2018
Družstvá Více zde
 
news img

Zostavenie súpisky pre súťaž družstiev

Súpisky treba spracovať cez systém etenis  do 31. 3. aktuálnej sezóny, (súpisky pre MSR mládeže do 7. 8. 2018 a MSR seniorov do 29. 8. 2018) - takto spracovanú súpisku pre súťaže riadené STZ (extraliga, I. a II. liga, MSR) netreba posielať poštou. Pre ostatné súťaže platí rozhodnutie príslušného regionálneho tenisového zväzu.

07. 01. 2018
Družstvá Více zde
 
news img

Kapitáni, vedúci družstiev

V zmysle schválených zmien predpisov na základe platného Zákona o športe funkciu kapitána (vedúceho) družstva môžu od sezóny 2017 na jednotlivých podujatiach vykonávať iba nasledujúce osoby:

14. 02. 2017
Družstvá Více zde