• PEUGOT
  • NADACIA SPP
  • AXA
  • J&T BANKA
  • COOP JEDNOTA

Prihlášky - súťaž družstiev 2021

Navigácia » Hlavná stránka » Súťaže » Družstvá » Prihlášky - súťaž družstiev 2021

 
news img

Termín uzávierky prihlášok do súťaže družstiev je 31. 1. 2021, t. j. do tohto termínu musí byť prihláška doručená na riadiaci orgán.

Zoznam družstiev s právom štartu v súťažiach riadených STZ.

Extraliga, I. a II. liga
- tlačivo - prihláška do súťaže družstiev riadených STZ
- zasielajte na mailovú adresu zdena.suhajova@stz.sk


Do ostatných (regionálnych) súťaží družstiev
- tlačivo - prihláška do REGIONÁLNYCH súťaží družstiev
- zasielajte na adresu: príslušného regionálneho tenisového zväzu (kontakty).
- viac info o regionálnych súťažiach družstiev: BTZ    ZsTZ     SsTZ     VsTZ  

UPOZORNENIE:
Pokiaľ má klub neuhradené pokuty treba s prihláškou zaslať aj kópiu úhrady pokuty. V prípade, že klub nebude mať uhradené pokuty, nebudú jeho družstvá pripustené do žiadnych súťaží družstiev.

 

Vložené: 15. 01. 2021       Kategória: Družstvá
 
news img

Neuhradené pokuty - súťaž družstiev

Neuhradené pokuty (Extraliga, I. a II. liga, MSR, Detský DC a FC)

15. 01. 2021
Družstvá Více zde
 
news img

Kapitáni, vedúci družstiev

Funkciu kapitána (vedúceho) družstva môžu na jednotlivých podujatiach vykonávať iba nasledujúce osoby:

03. 01. 2021
Družstvá Více zde
 
news img

M SR družstiev MLÁDEŽE 2021

Aktuálne informácie: termíny...

 

24. 11. 2020
Družstvá Více zde