• PEUGEOT
  • NADACIA SPP
  • J&T BANKA
  • COOP JEDNOTA

Aktualizácia údajov - projekt Dajte deti na tenis

Navigácia » Hlavná stránka » Kontakty » Kluby » Aktualizácia údajov - projekt Dajte deti na tenis

 
news img

STZ vyzýva všetkých oficiálnych zástupcov klubov zapojených do projektu „Dajte deti na tenis“, aby najneskôr do konca októbra zaslali na adresu zdena.suhajova@stz.sk vyrozumenie, či uvedené informácie v ZOZNAME o fungovaní prípravy detí v ich klube sú aktuálne aj pre novú sezónu. V prípade zmeny treba zaslať vyplnený dotazník pre rozbiehajúcu sa tenisovú sezónu 2022.

UPOZORNENIE: Kluby, od ktorých nedostaneme potvrdenie správnosti zverejnených údajov, resp. aktuálne informácie pre sezónu 2022, budú počnúc novembrom 2021 považované za neaktuálne a zo zoznamu vyradené.

Rovnako upozorňujeme, že do zoznamu môžu byť zaradené iba subjekty s platnou kolektívnou (klubovou) registráciou, ktorú je potrebné tiež obnoviť do konca októbra, viac informácií nájdete v článku Kolektívna (klubová) registrácia.     

- zoznam klubov zapojených do projektu "Dajte deti na tenis"  

- viac informácií o projekte "Dajte deti na tenis"

 

 

Vložené: 21. 10. 2021       Kategória: Kluby