• PEUGEOT
  • J&T BANKA
  • COOP JEDNOTA
  • ADIFEX

Súťaže na prenájom priestorov v NTC Košice

Navigácia » Hlavná stránka » STZ » NTC KE » Súťaže na prenájom priestorov v NTC Košice

 
news img

Spoločnosť NTC Košice, a.s. vyhlasuje 4 obchodné verejné súťaže na uzatvorenie zmlúv o nájme nebytových priestorov v pripravovanej novostavbe Národného tréningového centra Košice na Popradskej ulici č.84 v m.č. Košice-Západ na prevádzky športového obchodu a servisu, fyzioterapie, reštaurácie a baru a fitnesscentra.

 

Špecifikácia priestorov :

číslo      súťaže

priestor

výmera v m2

podmienky súťaže a sprievodné dokumenty (v linkoch)

2023/01

športový obchod a servis

45,33

podmienky 01, podlahová plocha 1NP

2023/02

fyzioterapia

117,25

podmienky 02, podlahová plocha 1PP, mobiliár 1PP

2023/03

reštaurácia a bar

416,57 (z toho sezónna terasa 149,46)

podmienky 03, podlahová plocha 1NP, 1PP, mobiliár 1NP, barový pult 1a + 1b

2023/04

fitnesscentrum

755,91 (z toho sezónna terasa 188,82)

podmienky 04, podlahová plocha 2NP, mobiliár 2NP, recepčný pult 2NP

Národné tréningové centrum Košice je v procese výstavby, bude slúžiť na prípravu talentovanej mládeže z východného Slovenska a zároveň ako športové centrum pre obyvateľov Košíc a blízkeho okolia s využitím pre tenis a bedminton. Základom projektu je 6 kurtová tenisová hala, v ktorej sa počíta s využitím spravidla 4 kurtov pre tenis a na zvyšných 2 kurtoch bude dočasne položených 8 bedmintonových povrchov. V pripojenej trojpodlažnej prevádzkovej budove budú na prvom podzemnom podlaží šatne, hygienické zariadenia a fyzioterapia, na prvom nadzemnom podlaží recepcia, kancelárie, reštaurácia a obchodný priestor. Na druhom nadzemnom podlaží bude prevádzka fitness centra so zázemím. Súčasťou areálu je aj 8 vonkajších antukových tenisových kurtov a detské ihrisko. K dispozícii je 85 parkovacích miest na úrovni terénu.

Predpokladaný začiatok nájmu : apríl 2024.

Bližšie informácie, ako sú účel nájmu, stav interiéru, požiadavky na nájomcu, minimálne nájomné, doba nájmu, podmienky prenájmu, podmienky súťaže, spôsob predkladania a vyhodnotenia návrhov a pod. sú uvedené v podmienkach súťaží a vo zverejnenej projektovej dokumentácii v tabuľke vyššie.

Na predloženie súťažných návrhov sa stanovuje termín do 7.9.2023 do 13:00hod.

Obhliadka priestorov sa uskutoční : streda 23.8.2023 o 12:00hod a streda 30.8.2023 o 12:00hod (Ide o stavenisko, v priestoroch prebieha výstavba a montáž sietí a technológií).

Kontaktná osoba : Ing. Ivan Greguška, ivan.greguska@stz.sk , tel.: 0903/714918, https://www.stz.sk/ntc-ke/

 

Fotogaléria


  •  


  •  


  •  


  •  

 
 
Vložené: 24. 08. 2023       Kategória: NTC KE
 
news img

Súťaž na prenájom priestorov v NTC Košice - športový obchod a servis

Spoločnosť NTC Košice, a.s. opätovne vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov v pripravovanej novostavbe Národného tréningového centra Košice na Popradskej ulici č.84 v m.č. Košice-Západ na prevádzku športový obchod a servis.

09. 01. 2024
NTC KE Více zde
 
news img

Súťaže na prenájom priestorov v NTC Košice

Spoločnosť NTC Košice, a.s. opätovne vyhlasuje 2 obchodné verejné súťaže na uzatvorenie zmlúv o nájme nebytových priestorov v pripravovanej novostavbe Národného tréningového centra Košice na Popradskej ulici č.84 v m.č. Košice-Západ na prevádzky fitnesscentra a fyzioterapie.

13. 10. 2023
NTC KE Více zde