• PEUGOT
  • NADACIA SPP
  • TIPOS
  • AXA
  • J&T BANKA
  • COOP JEDNOTA

Predbežný zoznam aktívnych športovcov na pripomienkovanie

Navigácia » Hlavná stránka » Podpora hráčov a klubov » Predbežný zoznam aktívnych športovcov na pripomienkovanie

 

Z dôvodu kontroly údajov zverejňujeme predbežný zoznam aktívnych športovcov a ich počtu, evidovaných v tenisových kluboch k 30.9.2019. Zoznam je možné pripomienkovať do 18.10.2019.

Predbežný neoficiálny Zoznam športovcov k 30.9.2019

Predbežný neoficiálny Počet športovcov v kluboch k 30.9.2019

Za aktívneho športovca sa považuje športovec do 23rokov, ktorý sa za predchádzajúcu tenisovú sezónu (2019) zúčastnil aspoň na 3 súťažiach organizovaných STZ. Za účasť na súťaži je považovaný štart :

1) v individuálnom turnaji, pričom ak sa športovec na jednom individuálnom turnaji zúčastní dvojhry aj štvorhry, ide o 2 účasti v súťaži, bez ohľadu na počet odohratých zápasov.

2) v súťaži družstiev, v tomto prípade sa počíta za súťaž každé jedno kolo, v ktorom športovec odohral aspoň jeden zápas (vrátane podujatia Detský Davis Cup a Fed Cup).

 

Na základe konečného počtu aktívnych športovcov k 30.9.2019 bude tenisovým klubom v sezóne 2020 vyplácaný príspevok za kvantitu v zmysle aktuálneho znenia zákona o športe, t.j. vo výške 15% z príspevku uznanému športu pre STZ. Nárok na príspevok bude mať každý klub s uhradenou kolektívnou registráciou na rok 2020 už od počtu jedného aktívneho športovca. Výška príspevku bude zverejnená po oficiálnom zverejnení výšky príspevku uznanému športu pre STZ na rok 2020 zo strany Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. (Predbežná očakávaná výška príspevku na 1 športovca na rok 2020 je v rozmedzí cca 220 – 230 EUR.)

 

Za účelom kontroly zo strany klubov je možné údaje o počte aktívnych športovcov pripomienkovať písomne, a to emailom na adresu ivan.greguska@stz.sk v termíne do 18.10.2019. Po tomto termíne budú zverejnené konečné zoznamy.

 

Samostatný predbežný výpočet príspevkov za kvalitu na rok 2020 zverejní STZ na pripomienkovanie do 31.10.2019. Celkové rozdelenie finančných prostriedkov na kluby zverejní STZ až po oficiálnom zverejnení výšky príspevku uznanému športu zo strany ministerstva školstva pre STZ na rok 2020, zároveň po tomto zverejnení zašle klubom aj znenie zmluvy na sezónu 2020.

 

Kontakt : Ing. Ivan Greguška, projektový manažér STZ, ivan.greguska@stz.sk, tel.:0903/714918.

 

Vložené: 09. 10. 2019       Kategória: Podpora hráčov a klubov
 
news img

Navýšenie financovania tenisových klubov na sezónu 2019

Na základe navýšenia finančných príspevkov pre STZ od MŠVVaŠ na rok 2019 pristúpil aj Slovenský tenisový zväz k navýšeniu finančných príspevkov za kvantitu pre tenisové kluby na rok 2019.

 
news img

Podpora hráčov zo strany STZ

Podpora juniorských reprezentantov a hráčov NTC tímu:    za rok 2018   

- za obdobie rokov 2000 - 2018   

 
news img

Podpora tenisových klubov zo strany STZ

Podpora tenisových klubov v rámci TSM a SVT:   za rok 2018 

- za obdobie rokov 2004 - 2018

 
news img

Usmernenie a vyúčtovanie k zmluvám o finančnom príspevku

S cieľom bližšie vysvetliť niektoré záležitosti, týkajúce sa výpočtu podpory, zriadenia osobitného bankového účtu pre príjem verejných prostriedkov a obsahu a formy vyúčtovaní prinášame prehľad najčastejších otázok a odpovedí, týkajúcich sa Zmlúv o poskytnutí finančného príspevku pre kluby a pre jednotlivcov.
 

 
news img

Podpora TK - KONEČNÉ rozdelenie finančných príspevkov 2019

Zverejňujeme konečný Výpočet príspevku tenisovým klubom na sezónu 2019, spracovaný po zverejnení predbežného výpočtu na rok 2019 a na základe zverejnenej výšky Príspevku uznanému športu pre STZ na rok 2019.
Ide o pokračovanie reformy podpory klubov už v treťom roku s cieľom motivovať kluby pre prácu s mládežou, v zmysle predpisu Zásady financovania a výpočtu finančného príspevku tenisovým klubom STZ od tenisovej sezóny 2019, ktorý schválil VV STZ dňa 21.9.2018.

 
news img

Podpora JEDNOTLIVCOV – predbežné rozd. fin. príspevkov 2019

Kritériá, systém podpory a výška finančných prostriedkov na podporu jednotlivcov v tenisovej sezóne 2019 zostávajú rovnaké, ako boli v predchádzajúcich sezónach 2017 a 2018. Kritériá sú uvedené v tomto predpise :