• PEUGEOT
  • J&T BANKA
  • COOP JEDNOTA
  • ADIFEX

Špecifikácia dokladov pri vyúčtovaní finančného príspevku klubom

Navigácia » Hlavná stránka » Podpora hráčov a klubov » Špecifikácia dokladov pri vyúčtovaní finančného príspevku klubom

 

Na základe vykonanej kontroly použitia verejných financií za rok 2021, ktorá skonštatovala, že predložené doklady vo vyúčtovaniach klubov v niektorých prípadoch nemali dostatočnú vypovedaciu schopnosť a nedostatočne preukazovali účel použitia príspevku na šport mládeže do 23 rokov, sme aktualizovali platné Usmernenie na obdobie 11/2022 až 10/2023.

Ide o nasledovné prípady, uvedené v Usmernení zeleným podfarbením :

- pri faktúre (doklade) za prenájom športoviska je nutné, aby z nej (resp. z doloženej prílohy) bolo zrejmé obdobie nájmu, rozsah nájmu, počet hodín, jednotková cena a celková cena nájmu a aj menný zoznam konkrétnych športovcov, ktorých sa prenájom týka.

- pri dokladoch preukazujúcich oprávnené výdavky na odmeny trénerov je nutné, aby obsahovali počet odtrénovaných hodín, jednotkovú sadzbu (prípadne ako prílohu mesačný výkaz práce – vzor) a aj menný zoznam konkrétnych športovcov, ktorí sa zúčastnili tréningov, prípadne konkrétneho turnaja / sústredenia so zoznamom športovcov.

- pri dokladoch preukazujúcich nákup športového materiálu je nutné uvádzať, pre koho potreby (mená športovcov a trénerov) je tento materiál zakúpený.

 

Ďalšie nutné náležitosti predkladaných dokladov:

Pokladničné doklady preukazujúce vyplatenie výdavku z pokladne musia obsahovať všetky náležitosti v zmysle zákona o účtovníctve, t.j. aj číslo dokladu a podpis príjemcu.  

Bližšia špecifikácia všetkých oprávnených a neoprávnených výdavkov je uvedená v Usmernení.

Nedodržiavanie týchto ustanovení môže mať v prípade budúcich kontrol zo strany štátnych orgánov za následok povinnosť vrátenia prostriedkov, ktorých použite nie je dostatočne preukázané.

 

Ďakujeme za spoluprácu a porozumenie.

Kontaktná osoba:Zuzana Szabóová, zuzana.szaboova@stz.sk, 0902/ 054 567

 

Vložené: 17. 02. 2023       Kategória: Podpora hráčov a klubov
 
news img

Podpora hráčov zo strany STZ

Podpora juniorských reprezentantov a hráčov NTC tímu: za rok 2022      

- za obdobie rokov 2000 - 2022  

 
news img

Navýšenie príspevku tenisovým klubom v roku 2023

Výkonný výbor STZ na svojom zasadnutí dňa 15.2.2023 rozhodol podobne ako v minulom roku o navýšení príspevkov tenisovým klubom na rok 2023 o mimoriadny príspevok 200.000€. 

 
news img

Usmernenie a vyúčtovanie k zmluvám o finančnom príspevku 2023

S cieľom bližšie vysvetliť niektoré záležitosti, týkajúce sa výpočtu podpory, zriadenia samostatného bankového účtu pre príjem verejných prostriedkov a obsahu a formy vyúčtovaní prinášame usmernenia k  Zmluvám o poskytnutí finančného príspevku pre kluby a pre jednotlivcov na rok 2023 + formulár a vzory vyúčtovania.

 
news img

Zoznam AKTÍVNYCH ŠPORTOVCOV na rok 2023 - konečný

Zverejňujeme predbežný konečný zoznam aktívnych športovcov a ich počtu, evidovaných v tenisových kluboch k 30.9.2022, ktorý bude slúžiť na výpočet príspevku tenisovým klubom za kvantitu v roku 2023.

 
news img

Podpora KLUBOV na rok 2023 - konečné rozdelenie

Zverejňujeme konečný výpočet príspevku klubom na sezónu 2023. 
V porovnaní s predchádzajúcim predbežným výpočtom došlo len k prepočtu sumy príspevku za kvantitu vo výške 219,38€ na 1 aktívneho športovca.
Zmluvy na sezónu 2023 budú klubom zaslané v období 30.1.-6.2.2023.

 
news img

Podpora JEDNOTLIVCOV na rok 2023 - konečné rozdelenie

Zverejňujeme predbežné konečné rozdelenie finančných príspevkov pre talentovaných športovcov na rok 2023: prehľad hráčov 2023.