• PEUGEOT
  • J&T BANKA
  • COOP JEDNOTA
  • ADIFEX

Špecifikácia dokladov pri vyúčtovaní finančného príspevku klubom

Navigácia » Hlavná stránka » Podpora hráčov a klubov » Špecifikácia dokladov pri vyúčtovaní finančného príspevku klubom

 

Na základe vykonanej kontroly použitia verejných financií za rok 2021, ktorá skonštatovala, že predložené doklady vo vyúčtovaniach klubov v niektorých prípadoch nemali dostatočnú vypovedaciu schopnosť a nedostatočne preukazovali účel použitia príspevku na šport mládeže do 23 rokov, sme aktualizovali platné Usmernenie na obdobie 11/2022 až 10/2023.

Ide o nasledovné prípady, uvedené v Usmernení zeleným podfarbením :

- pri faktúre (doklade) za prenájom športoviska je nutné, aby z nej (resp. z doloženej prílohy) bolo zrejmé obdobie nájmu, rozsah nájmu, počet hodín, jednotková cena a celková cena nájmu a aj menný zoznam konkrétnych športovcov, ktorých sa prenájom týka.

- pri dokladoch preukazujúcich oprávnené výdavky na odmeny trénerov je nutné, aby obsahovali počet odtrénovaných hodín, jednotkovú sadzbu (prípadne ako prílohu mesačný výkaz práce – vzor) a aj menný zoznam konkrétnych športovcov, ktorí sa zúčastnili tréningov, prípadne konkrétneho turnaja / sústredenia so zoznamom športovcov.

- pri dokladoch preukazujúcich nákup športového materiálu je nutné uvádzať, pre koho potreby (mená športovcov a trénerov) je tento materiál zakúpený.

 

Ďalšie nutné náležitosti predkladaných dokladov:

Pokladničné doklady preukazujúce vyplatenie výdavku z pokladne musia obsahovať všetky náležitosti v zmysle zákona o účtovníctve, t.j. aj číslo dokladu a podpis príjemcu.  

Bližšia špecifikácia všetkých oprávnených a neoprávnených výdavkov je uvedená v Usmernení.

Nedodržiavanie týchto ustanovení môže mať v prípade budúcich kontrol zo strany štátnych orgánov za následok povinnosť vrátenia prostriedkov, ktorých použite nie je dostatočne preukázané.

 

Ďakujeme za spoluprácu a porozumenie.

Kontaktná osoba:Zuzana Szabóová, zuzana.szaboova@stz.sk, 0902/ 054 567

 

Vložené: 17. 02. 2023       Kategória: Podpora hráčov a klubov
 
news img

Podpora hráčov zo strany STZ

Podpora juniorských reprezentantov a hráčov NTC tímu: za rok 2023     

- za obdobie rokov 2000 - 2022  

 
news img

Podpora KLUBOV na rok 2024 - konečné rozdelenie

Zverejňujeme konečný výpočet výšky príspevkov pre kluby na sezónu 2024. 
V porovnaní s predchádzajúcim predbežným výpočtom došlo po navýšení k prepočtu sumy príspevku za kvantitu vo výške 230,23€ na 1 aktívneho športovca.

 
news img

Usmernenie a vyúčtovanie k zmluvám o finančnom príspevku 2024

S cieľom bližšie vysvetliť niektoré záležitosti, týkajúce sa úhrady príspevkov, zriadenia samostatného bankového účtu pre príjem verejných prostriedkov, oprávnených a neoprávnených výdavkov a obsahu a formy vyúčtovaní prinášame usmernenia k  Zmluvám o poskytnutí finančného príspevku pre kluby a pre jednotlivcov na rok 2024 + formulár a vzory vyúčtovania.

 
news img

Podpora KLUBOM na rok 2024 - predbežné rozdelenie

Predbežný Výpočet príspevku na sezónu 2024 bol spracovaný na základe schváleného predpisu Zásady financovania a výpočtu finančného príspevku tenisovým klubom STZ od tenisovej sezóny 2024. Ide o pokračovanie podpory klubov s cieľom motivovať kluby pre prácu s mládežou, bez zásadných zmien v porovnaní so sezónami 2018 až 2023.

 
news img

Podpora JEDNOTLIVCOM na rok 2024 - konečné rozdelenie

Zverejňujeme konečné rozdelenie finančných príspevkov pre talentovaných športovcov na rok 2024: prehľad hráčov 2024.

Predbežné rozdelenie finančných príspevkov bolo dňa 19.10.2023 zverejnené tu : prehľad hráčov 2024.

 
news img

Zoznam AKTÍVNYCH ŠPORTOVCOV za rok 2023 na pripomienkovanie

Zverejňujeme predbežný zoznam aktívnych športovcov a ich počtu, evidovaných v tenisových kluboch k 30.9.2023, ktorý bude slúžiť na výpočet príspevku tenisovým klubom za kvantitu v roku 2024.